De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Erfgoedcel Waasland 24 juni 2011 Dirk Vervenne juridische dienst 02/286 82 67.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Erfgoedcel Waasland 24 juni 2011 Dirk Vervenne juridische dienst 02/286 82 67."— Transcript van de presentatie:

1 Erfgoedcel Waasland 24 juni 2011 Dirk Vervenne juridische dienst dirk.vervenne@sabam.be 02/286 82 67

2 inhoud I.auteursrecht en naburige rechten II.Sabam III.Billijke vergoeding IV.recht op afbeelding V.praktische gevallen VI.meer informatie

3 I.AUTEURSRECHT EN NABURIGE RECHTEN

4 1. wetgeving •Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (www.sabam.be, info & news, documenten downloaden, wetgeving) •Internationale auteursrechtconventie van Bern van 9 september 1886 •Conventie van Rome van 26 oktober 1961 inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporganisaties •Europese richtlijnen •KB’s enz.

5 2. wat is beschermd auteursrecht •‘werken van letterkunde of kunst’ (boeken, brochures, preken, toneel, dans, opera, muziek, films, tekeningen, schilderijen, gebouwen, beeldhouwwerken, foto’s, toegepaste kunst, kaarten, enz.) (art. 2 Conventie van Bern) •rechten van de makers (schrijvers, componisten, regisseurs, fotografen, schilders, architecten, ontwerpers enz.) •voorwaarden: concreet en origineel

6 voorbeeld “concreet”

7 2. wat is beschermd naburige rechten •prestaties van uitvoerende kunstenaars (muzikanten, acteurs, circusartiesten, dirigenten, toneelregisseurs enz.) •prestaties van producenten van fonogrammen (geluidsopnamen) •prestaties van filmproducenten •uitzendingen van omroepen

8 3. vermogensrechten auteurs, uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen en films •reproductie (papier, cd, dvd, pc, website enz.) •publieke mededeling (concert, radio, tv, café, winkel, website enz.) •verhuur en (openbare) uitlening •auteurs: vertaling en bewerking •geen ‘tentoonstellingsrecht’

9 3. vermogensrechten omroepen •uitzenden, heruitzenden, kabel en satelliet •reproductie (cd, dvd, pc, website enz.) •mededeling op publiek toegankelijke plaats tegen betaling van inkom

10 4. morele rechten •auteurs –bekendmaking –naamsvermelding –integriteit •uitvoerende kunstenaars –naamsvermelding –kan zich verzetten tegen misvormingen en wijzigingen die eer of reputatie kunnen schaden

11 5. enkele uitzonderingen (1) •citaat ten behoeve van kritiek, polemiek, recensie, onderwijs, wetenschappelijke werkzaamheden of actualiteitsverslaggeving enkele voorwaarden: –citaat niet langer dan nodig om te illustreren wat men wil uitleggen –mag men foto’s en werken van beeldende kunst integraal “citeren”? –vermelding bron en naam van de auteur

12 5. enkele uitzonderingen (2) •kosteloze mededeling in familiekring rechtspraak: –mededelingen buiten de familiekring zijn publiek –geen toelating nodig voor mededeling aan een beperkte groep van personen tussen wie een dermate nauwe band bestaat dat hij kan worden gelijkgesteld met een familiale band

13 5. enkele uitzonderingen (3) •reproducties voor de bewaring van het culturele en wetenschappelijke patrimonium enkele voorwaarden: –door voor het publiek toegankelijke bibliotheken en musea of door archieven –geen commercieel of winstgevend gebruik –niet meer kopies dan nodig voor bewaring patrimonium –kopies blijven eigendom van de instellingen

14 5. enkele uitzonderingen (4) •de publieke mededeling van de verzamelingen van voor het publiek toegankelijke bibliotheken, wetenschappelijke- en onderwijsinstellingen, musea of archieven, via speciale terminals in de gebouwen van die instellingen, voor onderzoek of privé-studie

15 5. enkele uitzonderingen (5) •de reproductie en de mededeling aan het publiek ter promotie van tentoonstellingen of openbare verkopen van artistieke werken voorwaarde: geen ander commercieel gebruik

16 6. enkele wettelijke licenties (1) = uitzonderingen waarvoor de auteurs, artiesten, producenten en/of omroepen een vergoeding krijgen •reprografie: reproducties op grafische dragers voor privégebruik –artikelen en beeldende kunst: volledig –andere werken: gedeeltelijk –bladmuziek: niet vergoeding: Reprobel

17 6. enkele wettelijke licenties (2) •thuiskopie: reproducties op andere dan grafische dragers in de familiekring en alleen bestemd voor gebruik in de familiekring voorbeeld: muziek, films, digitale boeken vergoeding: Auvibel •leenrecht: uitlening met educatief of cultureel doel door officieel erkende instellingen vergoeding: Reprobel

18 6. enkele wettelijke licenties (3) •reproducties op om het even welke wijze ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek –artikels en beeldende kunst: volledig –andere werken (incl. bladmuziek): gedeeltelijk –voorwaarden: geen winstoogmerk en geen afbreuk aan de normale exploitatie –vermelding bron en naam van de auteur Vergoeding: Reprobel (grafische dragers) Auvibel (geluid en audiovisueel)

19 6. enkele wettelijke licenties (4) • mededeling van werken, via gesloten transmissienet- werken, ter illustratie bij onderwijs en voor wetenschappelijk onderzoek, door daartoe officieel erkende instellingen Voorwaarden: •fragmenten of volledige werken •in het kader van de normale activiteiten van de instelling •geen winstoogmerk •geen afbreuk aan de normale exploitatie •vermelding bron en naam auteur Voorbeeld: Smartschool Nog geen vergoeding (wachten op KB)

20 7. beschermingsduur •auteursrecht: 70 jaar na het overlijden van de auteur (of van de langstlevende coauteur) •naburige rechten 50 jaar na de prestatie, vastlegging of eerste uitzending

21 8. licenties voorwaarden: –schriftelijk bewijs –auteurs: afzonderlijke vergoeding voor elke exploitatiewijze (tenzij werk in kader van arbeidsovereenkomst of op bestelling van opdrachtgever die actief is in de niet-culturele sector) –auteurs: vermelding duur en territorium

22 II. SABAM

23 1. algemeen •collectief beheer •coöperatieve vennootschap •muziek, audiovisuele werken, theater, beeldende kunsten, fotografie en literatuur

24 2. repertoire •werken van eigen leden en van leden van buitenlandse verenigingen die Sabam vertegenwoordigt •www.sabam.be, gebruikers – muziek / audiovisueel / grafische en visuele kunsten / enz., raadpleeg ons repertoire online

25 3. tarieven •zie www.sabam.be, kolom gebruikers, documenten downloaden, tarieven •e-licensing (openingspagina): aanvraag licentie en tarievensimulator (enkel voor muziek tijdens feesten, tentoonstellingen, dia- en filmvoorstellingen enz.) •Tariefverhoging indien vooraf geen toelating gevraagd: –muziek tijdens evenementen: 40% –literatuur en beeldende kunsten: 100% –muziek en film online: 30% •programma’s of playlists

26 4. andere auteursverenigingen •SCAM: film (non fictie) en literatuur •SOFAM: fotografie en beeldende kunsten •VEWA: Vereniging van educatieve en wetenschappelijke auteurs enz.

27 III. Billijke Vergoeding

28 •publieke mededeling van muziekopnames •www.ikgebruikmuziek.be: –tarieven –aangifte –nakijken of een zaal een jaarcontract heeft enz. •www.eengemaakteaangifte.be: jaarcontracten Sabam én Billijke Vergoeding •aanvraag minstens vijf werkdagen op voorhand tariefverhoging: 15% met minimum van 114 €

29 IV. portretrecht en recht op afbeelding •reproductie of publieke mededeling van portret: –toestemming geportretteerde vragen (art. 10 auteurswet) –tot 20 jaar na overlijden –uitzondering: persvrijheid en vrijheid van meningsuiting •afbeelding, maar geen portret –geen toestemming vereist –schadevergoeding indien fout en schade

30 V. praktische gevallen: aan wie toestemming vragen?

31 praktische gevallen (1) •gebruik van muziekopnames –tijdens feesten, tentoonstellingen, dia- en filmvoorstellingen enz: •Sabam •Billijke Vergoeding –op website •achtergrondmuziek en < 15’: Unisono •voorgrondmuziek of > 15’: Sabam en producent

32 praktische gevallen (2) •concerten: –Sabam –Billijke Vergoeding (indien muziek voor of na concert) •filmvertoningen: –producent, distributeur of A7A Groep (www.groupvideo.be) –Sabam (indien muziek in film of voor of na vertoning) –Billijke Vergoeding (indien muziek in film of voor of na vertoning)

33 praktische gevallen (3) •vertoning tv-uitzendingen tegen betaling inkom: –omroep –Sabam (indien muziek) –Billijke Vergoeding (indien muziek) •tentoonstelling van originele werken: –geen licentie nodig

34 praktische gevallen (4) •teksten, foto’s, tekeningen of films op website: –auteursvereniging (SABAM, SOFAM, SCAM), uitgever of auteur (of erfgenamen) –films: eerst producent of distributeur •publiceren of kopiëren van teksten, foto’s, tekeningen of films: –auteursvereniging (SABAM, SOFAM, SCAM), uitgever of auteur (of erfgenamen) –films: plus producent of distributeur

35 VI. meer informatie •www.sabam.be •www.bvergoed.be: muzikanten en platenmaatschappijen •www.bavp.be: filmproducenten •www.kunstenloket.be informatie over zakelijke en juridische aspecten van de artistieke activiteit, zowel voor artiesten als voor organisatoren •http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/Intellectuele_Eigend om –algemene informatie over auteursrecht, merken, octrooien enz. –Controledienst beheersvennootschappen •Evenementen organiseren – een praktische gids (www.poppunt.be)


Download ppt "Erfgoedcel Waasland 24 juni 2011 Dirk Vervenne juridische dienst 02/286 82 67."

Verwante presentaties


Ads door Google