De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Syb Groeneveld | Stichting Nederland Kennisland E: | T: 020-575 67 Creative Commons Nederland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Syb Groeneveld | Stichting Nederland Kennisland E: | T: 020-575 67 Creative Commons Nederland"— Transcript van de presentatie:

1 Syb Groeneveld | Stichting Nederland Kennisland E: sg@kl.nl | T: 020-575 67 20sg@kl.nl Creative Commons Nederland Stifo@Sandberg

2 In het digitale tijdperk: •Ontstaan (digitale) communities van individuele makers. •Vervaagt het verschil tussen producent – distributeur – consument. •Krijgt distributie een ‘many-to-many’ in plaats van ‘one-to-many’ karakter. •Kost verspreiding van content bijna niets meer, en kan heel snel. •Kost reproductie bijna niets meer, en zijn kopieën van perfecte kwaliteit. •Wordt de software belangrijker dan de hardware. •Staat intellectueel eigendom helemaal bovenaan op de agenda. •Bestaat een roep om nieuwe manieren om naar intellectueel eigendom te kijken.

3 •Creative Commons is een non-profitorganisatie die opgericht is vanuit de gedachte dat sommige mensen er geen behoefte aan hebben om al hun intellectuele eigendomsrechten uit te oefenen. •Creative Commons is van mening dat er vraag is naar een makkelijke, betrouwbare manier om iedereen te laten weten dat alleen sommige rechten of zelfs helemaal geen rechten zullen worden uitgeoefend. •Creative Commons wil deze mensen van dienst zijn bij het aanbieden van hun werk op het internet met behulp van een reeks - gratis - licenties. •Het is duidelijk dat veel internetgebruikers hun werk met anderen willen delen - en hun de mogelijkheid willen bieden om dat werk te hergebruiken, te bewerken en verder te verspreiden - onder gunstige voorwaarden. Wat is Creative Commons?

4 Creative Commons in vijf zinnen •Is een flexibele manier van omgaan met auteursrecht. •Laat makers zelf bepalen wat wel en niet mag gebeuren met hun werk. •Stimuleert het uitwisselen en verbeteren van ideeën. •Werkt als een wereldwijde community (iCommons). •Is het jongere zusje van open source.

5 By: Ydhsu Some rights reserved. Open innovatie: de gebruiker verbetert product • BMW: design toolkit nieuwe modellen. • Saddam Hoessein: toeschouwer (ahum) maakt het nieuws • Open source software: ontwikkeling vanuit community om niet • Free Culture: read and write culture (instead of read only)

6 By: Tony Wu Some rights reserved • Opmars van het auteursrecht: • Nieuwe type werken • Nieuwe vormen van exploitatie • Langere duur van bescherming • Juridische bescherming van technische voorzieningen • Voordelen van een sterke bescherming komen bijna systematisch aan de (grote) producenten toe en zelden aan de individuele makers.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Curry vs. Weekend (conclusies) •De rechtbank heeft in lijn met de structuur van de Creative Commons Licenties geargumenteerd en besloten. •Geen significante schadevergoeding vanwege het feit dat het Nederlandse systeem geen ‘punitive damages’ kent. •Uitspraak toont aan dat de Creative Commons licenties aan licentiegevers bescherming kunnen bieden (in NL). •Veel interessanter is de vraag of de licenties ook aan licentienemers (gebruikers) bescherming geven als een licentiegever een bepaalde vorm van gebruik niet goedkeurt.

18 Wie is auteursrechthebbende? By: Birdw0rks Some rights reserved. license. Beginsel: de natuurlijke persoon die het oorspronkelijke werk heeft gemaakt is ook rechthebbende; Uitzonderingen: –Werken die in dienstverband zijn gemaakt; –Werken die onder leiding en toezicht van een ander zijn gemaakt; –Werken die door een openbare instelling enz. als van haar afkomstig openbaar worden gemaakt. Auteursrecht is vatbaar voor gehele of gedeeltelijk overdracht.

19 Morele rechten? By: Mosaic22 Some rights reserved. Onoverdraagbare onderdeel van het persoonlijkheidsrecht van de auteur Omvat vele verschillende attributen: –Recht op eerste publicatie/openbaring; –Recht op naamvermelding; –Recht op verzet tegen wijzigingen, misvorming, verminking of andere aantasting; Afstand van sommige morele rechten is toegestaan, maar van andere niet…

20 Welke exploitatie rechten? By: Paul Keller Some rights reserved. Verveelvoudigingsrecht: – Zowel tijdelijke als permanente reproducties op welk medium dan ook; – Geheel of gedeeltelijke bewerking van het werk; Verhuurrecht: Openbaarmakingsrecht: Uitzenden, verspreiding, verhuren, uitlenen, op- of uitvoering, ‘on-demand services’; Indien verhuurrecht overgedragen, auteur krijgt een billijke vergoeding waarvan hij geen afstand kan doen

21 Auteursrechtelijke beperkingen By: Tony Wu Some rights reserved. De Nederlandse auteurswet bevat vele beperkingen op het verveelvoudigings- of openbaarmakingsrecht; De belangrijkste daarvan zijn: –Citaatrecht; –Overname uit pers door pers; knipselkrant; –Privé-kopie; –Onderwijsexceptie; –Reportage actuele gebeurtenis.

22 Uitoefening van de exploitatierechten? By: Loungerie Some rights reserved. Individuele maker zelden in staat – in de traditionele wereld – om zijn werk zelf te exploiteren of op de markt te brengen; Meestal draagt de auteur zijn rechten over aan een producent of aan een collectieve beheersorganisatie; Een andere mogelijkheid is om een licentie aan een producent te verlenen.

23 Het C.V. van Creative Commons •Opgericht in mei 2002 als non-profit organisatie in de VS. •1.0 Licenties gelanceerd op 16 december 2002. •2.0 Licenties gelanceerd op 24 mei 2004. •Lancering van de Nederlandse licenties op 18 juni 2004. •2.5 Licenties gelanceerd op 20 augustus 2005. •Begin 2006: voorbereiding 3.0 licenties.

24

25 Wat zijn de kenmerken van licenties? •EXPLOITATIEWIJZEN: van specifiek tot overdracht van alle rechten. •MARKTEN: van specifieke gebieden, markten of groepen gebruikers tot wereldwijd. •DUUR: van beperkte termijn tot ‘voor de duur van de wettelijke bescherming’.

26 Je staat anderen toe om het werk waar jij auteursrecht op hebt te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren - en afgeleid materiaal wat op jouw werk gebaseerd is - maar uitsluitend als jij vermeld wordt als maker.

27 Anderen mogen je werk kopiëren, vertonen, distribueren en opvoeren, alsmede materiaal wat op jouw werk gebaseerd is, mits het voor niet- commerciële doeleinden is.

28 Anderen mogen je werk kopiëren, distribueren, vertonen en opvoeren mits het in de originele staat blijft. Het is niet toegestaan je werk te gebruiken als basis voor nieuw materiaal.

29 Je staat anderen toe om van jouw werk afgeleid materiaal te distribueren onder de voorwaarde dat zij het onder dezelfde licentie vrijgeven als het originele werk.

30 Naamsvermelding Naamsvermelding-NietCommercieel Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken Naamsvermelding-GelijkDelen Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken

31

32

33

34 Wat doet Creative Commons? •Creative Commons stelt de licenties beschikbaar en geeft voorlichting over het gebruik ervan. •In samenwerking met partners ontwikkelt Creative Commons tools rondom het licentiemodel. •Creative Commons waarborgt de integriteit en compatibiliteit van de verschillende nationale licenties. •Creative Commons is GEEN partij binnen de licentieovereenkomsten tussen licentiegevers en licentienemers. •Creative Commons doet NIET aan handhaving van de licenties.

35 •De licenties maken gebruik van het bestaande auteursrecht om werken voor (her)gebruik beschikbaar te stellen, zonder dat de maker de grip op zijn werk verliest. Voordelen van Creative Commons •De licenties gebruiken een duidelijke en internationaal gestandaardiseerde taal. •Door het ‘embedden’ van licentieinformatie, kan het werk door zoekmachines gevonden worden. •Creative Commons is een internationale beweging, die niet alleen internationaal bekend is, maar ook internationaal erkenning vindt.

36

37

38

39

40

41 WIRED CD

42

43

44 MP3 Embedding, P2P, and Morpheus:

45

46

47

48

49 1. Gebruik van licenties moet zinvol zijn (niet alles moet een licentie hebben!) Creative Commons en Stifo@sandberg: spelregels 2. Vooral zinvol bij werken die voor derden interessant zijn, of die potentieel een historische waarde hebben 3. De publicist (jullie) moeten het auteursrecht hebben of gemandateerd zijn om het werk onder CC-licentie beschikbaar te stellen 4. Dus: hoe hebben jullie het auteursrecht geregeld?

50 Syb Groeneveld | Stichting Nederland Kennisland E: sg@kl.nl | T: 020-575 67 20sg@kl.nl Op deze presentatie is een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 2.5 licentie van toepassing. Voor de volledige licentietekst kijk op http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/nl/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/nl/ Afbeeldingen in de header van deze presentatie tenzij anders vermeld onder CC-Naamsvermelding licentie: v.l.n.r. Beachy, Zenigma Suntzu, Will Pate (CC-BY-NC), Shizhao, Moriza, Blender, Justin Cone (BY-NC), Matthia Mehldau. Openingsfilm: Justin Cone (BY-NC)


Download ppt "Syb Groeneveld | Stichting Nederland Kennisland E: | T: 020-575 67 Creative Commons Nederland"

Verwante presentaties


Ads door Google