De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jaarcongres NILG, VU 9 november 2010 Publieke belangen en auteurscontractenrecht Prof. dr. Martin Senftleben Vrije Universiteit Amsterdam Bird & Bird,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jaarcongres NILG, VU 9 november 2010 Publieke belangen en auteurscontractenrecht Prof. dr. Martin Senftleben Vrije Universiteit Amsterdam Bird & Bird,"— Transcript van de presentatie:

1 Jaarcongres NILG, VU 9 november 2010 Publieke belangen en auteurscontractenrecht Prof. dr. Martin Senftleben Vrije Universiteit Amsterdam Bird & Bird, Den Haag

2 •overdracht en licenties –overdracht eerst na overlijden van de maker (uitgangspunt: monistische opvatting van het auteursrecht) –exclusieve licenties iedere 5 jaar opzegbaar –herroeping wegens non-usus •billijke vergoeding –recht op een billijke vergoeding –collectieve afspraken mogelijk –bestsellerbepaling Overzicht

3 •opties ten aanzien van toekomstige werken –vernietigbaar •evident onredelijk bezwarende contractsbepalingen –vernietigbaar Overzicht

4 •‘Een beding dat gelet op de aard en de overige inhoud van de overeenkomst, de wijze waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, de wederzijds kenbare belangen van partijen en de overige omstandiheden van het geval, evident onredelijk bezwarend is voor de maker, is vernietigbaar.’ (nieuw art. 25f lid 2 Aw) •onredelijke aftrekposten (promotiekosten) •platencontract met verplichte winkelnering bij een bepaalde muziekuitgever Onredelijk bezwarende bepalingen

5 Billijke vergoeding

6 van vergoeding die beperkt wordt door zwakke onderhandelings- positie naar ‘objectieve’ maatstaf voor een billijke vergoeding Billijke vergoeding

7 •‘De maker heeft recht op een billijke vergoeding voor het verlenen van een exclusieve licentie voor het geheel of een gedeelte van het auteursrecht.’ (nieuw art. 25c Aw) –directe aanspraak op billijke vergoeding –geldt ook bij overdracht (nieuw art. 25h lid 2 Aw) •Minister OC&W kan hoogte billijke vergoeding vaststellen –slechts op gezamenlijk verzoek van een vereniging van makers en een exploitant of vereniging van exploitanten (verenigingen moeten representatief en onafhankelijk zijn) –slechts op basis van gezamenlijk gedragen advies Billijke vergoeding vooraf

8 •‘De rechter kan de overeenkomst op grond waarvan de maker [...] een exclusieve licentie heeft verleend op het verzoek van de maker te zijner gunste wijzigen, indien de vergoeding die hij ontvangt gelet op de wederzijdse prestaties een ernstige onevenredigheid vertoont in verhouding tot de opbrengst van de exploitatie van het werk.’ (nieuw art. 25d Aw) •bestsellerbepaling •kan terugwerkende kracht hebben •invloed op cross-financing van producties? Billijke vergoeding achteraf

9 geen afstand van recht op billijke vergoeding Dwingend recht

10 Overdracht en licenties

11 geen overdracht auteursrecht bij leven auteur exclusieve licenties iedere 5 jaar opzegbaar Overdracht en licenties

12 •exploitant verkrijgt geen recht tegen eenieder (geen goederenrechtelijke werking) •licentieovereenkomst bindt alleen de exploitant en de maker (verbintenisrechtelijke werking) •maker blijft ‘eigenaar’ van het werk •exclusieve licentienemer heeft echter ruime handhavingsmogelijkheden (nieuw art. 25b lid 4 Aw) Overdracht en licenties

13 5 jaar voldoende om investeringen terug te verdienen? One size fits all?

14 Bedreiging digitale exploitatie?

15 •afstand van opzeggingsrecht niet mogelijk (nieuw art. 25h Aw) •maker kan dus alleen exclusieve licentie aanbieden die iedere 5 jaar opzegbaar is •dalende inkomsten als resultaat? –verbetering inkomsten lijkt slechts mogelijk indien het werk ook na afloop van 5 jaar nog belangstelling wekt –gevolgen voor minder succesvolle auteurs? Beter voor auteurs?

16 •opzeggingsmogelijkheid pas na langere periode, bijvoorbeeld na afloop van 30 jaar –voorbeeld: VS en Italië –dicussie in Duitsland •herroeping wegens non-uses (voorgesteld nieuw art. 25e Aw) –in het geval van onvoldoende exploitatie –ontbinding door schriftelijke verklaring van de maker Alternatieven?

17 Publieke belangen

18 •structureel zwakke onderhandelingspositie •eigendomsrecht uitgehold? •positieve verplichting voor de wetgever om maatregelen te nemen? –auteursrecht = vergoeding van creatief werk –waarborgen van voldoende informatieproductie •voorgestelde maatregelen doelmatig? •beperking contractsvrijheid gerechtvaardigd? Versterking positie van de maker

19 van één lange exploitatieperiode naar... Bevordering van innovatieve exploitatiemodellen

20 ...exploitatie in korte intervallen •maker kan iedere 5 jaar het meest innovatieve exploitatiemodel kiezen •werken blijven niet bij traditionele mainstream exploitanten hangen (rapport Gerkens) model 1 model 2

21 Einde. Veel dank! contact: m.r.f.senftleben@vu.nl


Download ppt "Jaarcongres NILG, VU 9 november 2010 Publieke belangen en auteurscontractenrecht Prof. dr. Martin Senftleben Vrije Universiteit Amsterdam Bird & Bird,"

Verwante presentaties


Ads door Google