De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Verbintenissenrecht versus goederenrecht. 2 Kenmerken goederen- rechtelijke rechten l Limitatief l Absolute werking l Zaaksgevolg (droit de suite) l.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Verbintenissenrecht versus goederenrecht. 2 Kenmerken goederen- rechtelijke rechten l Limitatief l Absolute werking l Zaaksgevolg (droit de suite) l."— Transcript van de presentatie:

1 1 Verbintenissenrecht versus goederenrecht

2 2 Kenmerken goederen- rechtelijke rechten l Limitatief l Absolute werking l Zaaksgevolg (droit de suite) l Prioriteit (verschil met relatief recht) l Geen nadeel faillissement (separatist)

3 3 Illustratie relatief/absoluut A B A woont achter een strook grond van B. Hij wil graag een pad over deze strook grond. Nu zijn er twee mogelijkheden: Als B zijn grond verkoopt aan C is C wel gebonden aan absoluut recht, maar niet aan relatief recht A spreekt met B af, dat hij over zijn land mag rijden => relatief recht; A vestigt voor zijn perceel een recht van overpad op de grond => absoluut recht (wordt ingeschreven in openbare registers) C

4 4 Verkrijging subjectief recht

5 5 Vereisten overdracht (verkrijging onder bijzondere titel; art. 3:84, lid 1, BW) l Geldige titel (causaal stelsel) –Relatie met verbintenissenrecht –Gevolgen terugwerkende kracht bij vernietiging –Ontbinding heeft geen terugwerkende kracht (titel blijft dus in stand; ontbinding is titel voor teruglevering) l Beschikkingsbevoegdheid vervreemder –Wie is beschikkingsbevoegd (doorgaans alleen de eigenaar) –Gevolgen faillissement (eigenaar wordt beschikkingsonbevoegd) l Levering –Goederenrechtelijke overeenkomst –Leveringshandeling »Verschil register en niet-register goederen »Bezitsverschaffing (bezit is iets feitelijks; je kunt het zien)

6 6 Bezit en houderschap

7 7 Bezitsverschaffing l Door feitelijke overhandiging l Door tweezijdige verklaring –Levering c.P. (Constitum possessorium): eigenaar wordt houder –Traditio brevi manu: houder wordt eigenaar –Traditio longa manu: overdracht terwijl goed bij derde is l Bezitsverkrijging via houder is mogelijk, maar niet door levering c.P. (Art. 3:111 bw)

8 8 Overdracht vorderingen op naam (cessie) l Juist hier zie je effect van het feit dat goederenrechtelijk recht betrekking kan hebben op een zaak en een recht l Vereisten: –Akte –Mededeling aan schuldenaar (overdracht pas geldig als mededeling schuldenaar heeft bereikt)

9 9 Derdenbescherming ABC Het gaat bij derdenbescherming om de positie van A en C in die gevallen, waarin er met B iets “fout” is gegaan; Keuze is of a dan wel C de schade op B moet verhalen; Wordt gekozen voor statische eigendom (= A) of voor dynamische eigendom (= C) Wetgever kiest genuanceerd voor C. AC

10 10 Beroep op art. 3.86 lid 1 (derdenbescherming) l Overdracht l Bezitsverschaffing –Problemen met levering c.p. l Beschikkingsonbevoegdheid vervreemder l Derde te goeder trouw –Wordt verondersteld –C moet 3 jaar weten wie b was l Verkrijging anders dan om niet l (on)vrijwillig bezitsverlies A


Download ppt "1 Verbintenissenrecht versus goederenrecht. 2 Kenmerken goederen- rechtelijke rechten l Limitatief l Absolute werking l Zaaksgevolg (droit de suite) l."

Verwante presentaties


Ads door Google