De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ondernemingsvormen Retaileconomie hoofdstuk 5, paragraaf 5.1 persoonlijk of onpersoonlijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ondernemingsvormen Retaileconomie hoofdstuk 5, paragraaf 5.1 persoonlijk of onpersoonlijk."— Transcript van de presentatie:

1 ondernemingsvormen Retaileconomie hoofdstuk 5, paragraaf 5.1 persoonlijk of onpersoonlijk

2 Retaileconomie hoofdstuk 5, paragraaf 5.1

3

4 besloten vennootschap Retaileconomie hoofdstuk 5, paragraaf 5.1 is een vennootschap met een in aandelen verdeeld maatschappelijk vermogen, waarin een beperkt aantal personen (aandeelhouders geheten) voor één of meer aandelen deelnemen aspecten besloten vennootschap z notariële acte z verklaring van geen bezwaar

5 statuten naam en doelstelling maatschappelijk aandelenvermogen manier benoeming van bestuurders en commissarissen manier waarop organen vergaderen overdracht van aandelen bevoegdheden diverse organen Retaileconomie hoofdstuk 5, paragraaf 5.1 aspecten besloten vennootschap oprichtingsacte inschrijven in handelsregister

6 organen BV bestuur (en/of dga) algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) raad van commissarissen (RvC) Retaileconomie hoofdstuk 5, paragraaf 5.1 aspecten besloten vennootschap

7 bevoegdheden AVA Retaileconomie hoofdstuk 5, paragraaf 5.1 benoemen en ontslaan van bestuurders wijzigen van de statuten uitgeven van nieuwe aandelen ontbinden van de BV aspecten besloten vennootschap

8 aansprakelijk dga (directeur grootaandeelhouder) aandeelhouders RvC Retaileconomie hoofdstuk 5, paragraaf 5.1 aspecten besloten vennootschap niet privé aansprakelijk dga en RvC wel privé aansprakelijk bij onbehoorlijk bestuur

9 onevenredig zware contractuele verplichtingen misleidende jaarrekening of tussentijdse cijfers niet voldoen aan de meldingsplicht premies loon ‑ en omzetbelasting niet betalen Retaileconomie hoofdstuk 5, paragraaf 5.1 aspecten besloten vennootschap

10 kenmerken aandeelhouders niet aansprakelijk AVA is de hoogste macht in de BV met één stem per aandeel directie: dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in het externe rechtsverkeer kan persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor sommige schulden van de BV ontvangt salaris Retaileconomie hoofdstuk 5, paragraaf 5.1 aspecten besloten vennootschap

11 kenmerken één natuurlijk persoon (mens) kan alle aandelen bezitten en enig directeur zijn raad van commissarissen afhankelijk van het aantal werknemers BV is een rechtspersoon aandelen zijn niet vrij overdraagbaar winst komt de aandeelhouders toe (dividend) over de winst moet vennootschapsbelasting betaald worden Retaileconomie hoofdstuk 5, paragraaf 5.1 aspecten besloten vennootschap

12 ondernemingsvorm keuze-argumenten sociale zekerheid beperking aansprakelijkheid inancieringsmogelijkheden fiscale overwegingen opvolging/continuïteit pensioenopbouw Retaileconomie hoofdstuk 5, paragraaf 5.1 aspecten besloten vennootschap

13 Retaileconomie hoofdstuk 5, paragraaf 5.1

14 naamloze vennootschap Retaileconomie hoofdstuk 5, paragraaf 5.1 is een rechtspersoon waarvan het maatschappelijk kapitaal verdeeld is in aandelen die in beginsel vrij overdraagbaar zijn aspecten naamloze vennootschap z notariële acte z verklaring van geen bezwaar z beursnotering

15 Retaileconomie hoofdstuk 5, paragraaf 5.1

16 organen NV raad van bestuur (RvB) algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) raad van commissarissen (RvC) of raad van toezicht (RvT) Retaileconomie hoofdstuk 5, paragraaf 5.1 aspecten naamloze vennootschap

17 Retaileconomie hoofdstuk 5, paragraaf 5.1. fiscale aspecten persoonlijke ondernemingsvormen fiscale verplichtingen kapitaalvennootschap VENNOOTSCHAPSBELASTING bestuur INKOMSTENBELASTING aandeelhouders DIVIDENDBELASTING


Download ppt "Ondernemingsvormen Retaileconomie hoofdstuk 5, paragraaf 5.1 persoonlijk of onpersoonlijk."

Verwante presentaties


Ads door Google