De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

3. Rechtspersonen, Besloten Vennootschappen

Verwante presentaties


Presentatie over: "3. Rechtspersonen, Besloten Vennootschappen"— Transcript van de presentatie:

1 3. Rechtspersonen, Besloten Vennootschappen

2 Natuurlijke personen Rechts Publiekrechtelijke subjecten
rechtspersonen Rechtspersonen Privaatrechtelijke rechtspersonen © 2006 mr. J. Keizer Bedijf & Recht

3 Kenmerken rechtspersoon
eigen rechten en plichten eigen (afgescheiden) vermogen elke rechtspersoon wordt vertegenwoordigd door zijn organen elke rechtspersoon heeft een doel vermogensrechtelijk staat de rechtspersoon aan de natuurlijke persoon gelijk © 2006 mr. J. Keizer Bedijf & Recht

4 Consequenties geen eigen aansprakelijkheid van de handelende (natuurlijke) persoon voor de verplichtingen van de rechtspersoon dus geen verhaal op privé vermogen van de natuurlijke persoon. Privé persoon niet zelf aansprakelijk © 2006 mr. J. Keizer Bedijf & Recht

5 Privaatrechtelijke- rechtspersonen NV BV Notariële vereniging
Niet-Notariële vereniging Stichting © 2006 mr. J. Keizer Bedijf & Recht

6 Ezelsbrug BV = NV + 110 © 2006 mr. J. Keizer Bedijf & Recht

7 Vergelijking B.V. uitsluitend aandelen op naam (blokkeringsregeling)
minimum kapitaal €18.000,- N.V. keus: aandelen op naam aandelen aan toonder aandelen aan toonder en op naam minimum kapitaal €45.000,- © 2006 mr. J. Keizer Bedijf & Recht

8 BV definitie: waarom BV?
"een rechtspersoon met een in aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal" (art. 2:175 BW) waarom BV? continuïteit (erfrecht) fiscaal bedrijfsrisico's aandeelhouders niet aansprakelijk voor schulden van de vennootschap © 2006 mr. J. Keizer Bedijf & Recht

9 Oprichtingsvereisten
notariële akte (officiële akte opgesteld door notaris), hierin staan de statuten verklaring van geen bezwaar antecedenten onderzoek de oprichters en bestuurders mogen de laatste acht jaar niet betrokken zijn geweest bij vermogensdelicten of faillissementen minimumkapitaal van € inschrijving bij de KvK © 2006 mr. J. Keizer Bedijf & Recht

10 Notariële akte en de statuten
grondwet van de rechtspersoon op welk moment een BV/NV? verklaring van geen bezwaar en als de akte van oprichting is verleden © 2006 mr. J. Keizer Bedijf & Recht

11 Aansprakelijkheid oprichters/bestuurders
in oprichtingsfase hoofdelijk aansprakelijk na oprichting kan bv/nv verplichtingen overnemen, maar bestuurders/oprichters blijven hoofdelijk aansprakelijk bij misbruik (wordt voorondersteld bij faillissement binnen één jaar) © 2006 mr. J. Keizer Bedijf & Recht

12 Maatschappelijk kapitaal
maximaal bedrag (nominaal) dat in aandelen mag worden uitgegeven (aandelenplafond) vermeld in de statuten © 2006 mr. J. Keizer Bedijf & Recht

13 Geplaatst kapitaal het deel van het maatschappelijk kapitaal dat daadwerkelijk aan aandeelhouders is uitgegeven (nominaal) vermeld in de balans © 2006 mr. J. Keizer Bedijf & Recht

14 Gestort kapitaal het geld dat daadwerkelijk op geplaatste aandelen is gestort (nominaal) vermeld in de balans © 2006 mr. J. Keizer Bedijf & Recht

15 Maatschappelijk kapitaal
Geplaatst kapitaal 1/5 Gestort kapitaal 1/4 © 2006 mr. J. Keizer Bedijf & Recht

16 Eigen vermogen Vreemd vermogen Balans - Geplaatst kapitaal - Reserves
activa passiva Eigen vermogen - Geplaatst kapitaal - Reserves Vreemd vermogen © 2006 mr. J. Keizer Bedijf & Recht

17 Activa Eigen vermogen Vreemd vermogen Balans
Stel, 25% wordt gestort Balans activa passiva Activa Eigen vermogen - Geplaatst kapitaal € - Kas € - Reserves - Niet volgestorte aan- delen € Vreemd vermogen © 2006 mr. J. Keizer Bedijf & Recht

18 Activa Eigen vermogen Vreemd vermogen Balans
Stel, geplaatst kapitaal € en aandelen worden volgestort Balans activa passiva Activa Eigen vermogen - Geplaatst kapitaal € Kas € - Reserves Vreemd vermogen © 2006 mr. J. Keizer Bedijf & Recht

19 Activa Eigen vermogen Vreemd vermogen Balans
Stel, koers van uitgifte is 200%, alle aandelen zijn volgestort Balans activa passiva Activa Eigen vermogen - Geplaatst kapitaal € - Kas € - Agio reserves € Vreemd vermogen © 2006 mr. J. Keizer Bedijf & Recht


Download ppt "3. Rechtspersonen, Besloten Vennootschappen"

Verwante presentaties


Ads door Google