De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ondeugdelijke TV - Arrest Opschorting Willemijn ten Hoopen PRA-B04.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ondeugdelijke TV - Arrest Opschorting Willemijn ten Hoopen PRA-B04."— Transcript van de presentatie:

1 Ondeugdelijke TV - Arrest Opschorting Willemijn ten Hoopen PRA-B04

2 Inhoud  Samenvatting van het arrest  Rechtsvraag  Relevante wetsartikelen  Rechtsgang  Uitspraak van de Hoge Raad  Antwoord op de rechtsvraag  Vragen en/of opmerkingen

3 Samenvatting van het arrest  K. Kuipers (ook wel genoemd: de koper) koopt een tv bij Duyvene en Remmers BV (ook wel genoemd: de verkoopster).  Deze tv vertoonde gebreken met betrekking tot beeld en kleurenweergave.  K. Kuipers gebruikt de tv wel, ook na reparatie vertoont de tv nog gebreken.  De verkoopster vindt dat er betaling van de koopsom moet plaatsvinden en de koper weigert de koopsom te betalen.

4 Rechtsvraag Mag K. Kuipers (de koper) de betaling van de koopsom opschorten ondanks dat hij de tv met gebreken gebruikt?

5 Relevante wetsartikelen Art. 6:262 BW  Exceptio non adimpleti contractus Lid 1 “Komt een der partijen haar verbintenis niet na, dan is de wederpartij bevoegd de nakoming van haar daartegenover staande verplichting op te schorten.” Lid 2 “In geval van gedeeltelijke of niet behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegelaten, voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.”

6 Rechtsgang  Kantonrechter 6 december 1973 Onbevoegd verklaard en verwezen naar de Rechtbank Amsterdam.  Rechtbank 2 april 1975 Vordering tot betaling van de overeengekomen koopsom moet worden afgewezen.

7 Rechtsgang  Het Hof 11 februari 1976 Vernietigd het vonnis van de Rechtbank. Koper wordt veroordeeld tot betaling van de koopsom, f 2345,-  Hoge Raad 4 maart 1977 Duyvene en Remmers BV wordt veroordeeld tot betalen van de kosten van het hoger beroep, cassatie en kosten van de koper.

8 Uitspraak van de Hoge Raad  De Hoge Raad is het niet eens met de uitspraak van het Hof.  De Hoge Raad bekrachtigt het vonnis van de Rechtbank.  Veroordeelt Duyvene en Remmers BV in de kosten van het hoger beroep en cassatie.  Duyvene en Remmers BV betalen ook kosten van K. Kuipers.

9 Antwoord op de rechtsvraag Mag K. Kuipers (de koper) de betaling van de koopsom opschorten ondanks dat hij de tv met gebreken gebruikt?  Ja, K. Kuipers mag de betaling van de koopsom opschorten ondanks dat hij de tv gebruikt.  Dit mag volgens art. 2:262 lid 1 BW. “Komt een der partijen haar verbintenis niet na, dan is de wederpartij bevoegd de nakoming van haar daartegenover staande verplichting op te schorten”

10 Vragen en/of opmerkingen


Download ppt "Ondeugdelijke TV - Arrest Opschorting Willemijn ten Hoopen PRA-B04."

Verwante presentaties


Ads door Google