De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ondeugdelijke TV -Arrest

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ondeugdelijke TV -Arrest"— Transcript van de presentatie:

1 Ondeugdelijke TV -Arrest
02/04/2017 Ondeugdelijke TV -Arrest Opschorting Willemijn ten Hoopen PRA-B04

2 Inhoud Samenvatting van het arrest Rechtsvraag Relevante wetsartikelen
Rechtsgang Uitspraak van de Hoge Raad Antwoord op de rechtsvraag Vragen en/of opmerkingen

3 Samenvatting van het arrest
K. Kuipers (ook wel genoemd: de koper) koopt een tv bij Duyvene en Remmers BV (ook wel genoemd: de verkoopster). Deze tv vertoonde gebreken met betrekking tot beeld en kleurenweergave. K. Kuipers gebruikt de tv wel, ook na reparatie vertoont de tv nog gebreken. De verkoopster vindt dat er betaling van de koopsom moet plaatsvinden en de koper weigert de koopsom te betalen.

4 Rechtsvraag Mag K. Kuipers (de koper) de betaling van
de koopsom opschorten ondanks dat hij de tv met gebreken gebruikt?

5 Relevante wetsartikelen
Art. 6:262 BW  Exceptio non adimpleti contractus Lid 1 “Komt een der partijen haar verbintenis niet na, dan is de wederpartij bevoegd de nakoming van haar daartegenover staande verplichting op te schorten.” Lid 2 “In geval van gedeeltelijke of niet behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegelaten, voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.”

6 Rechtsgang Kantonrechter 6 december 1973 Onbevoegd verklaard en verwezen naar de Rechtbank Amsterdam. Rechtbank 2 april 1975 Vordering tot betaling van de overeengekomen koopsom moet worden afgewezen.

7 Rechtsgang Het Hof Hoge Raad
11 februari 1976 Vernietigd het vonnis van de Rechtbank. Koper wordt veroordeeld tot betaling van de koopsom, f 2345,- Hoge Raad 4 maart 1977 Duyvene en Remmers BV wordt veroordeeld tot betalen van de kosten van het hoger beroep, cassatie en kosten van de koper.

8 Uitspraak van de Hoge Raad
De Hoge Raad is het niet eens met de uitspraak van het Hof. De Hoge Raad bekrachtigt het vonnis van de Rechtbank. Veroordeelt Duyvene en Remmers BV in de kosten van het hoger beroep en cassatie. Duyvene en Remmers BV betalen ook kosten van K. Kuipers.

9 Antwoord op de rechtsvraag
Mag K. Kuipers (de koper) de betaling van de koopsom opschorten ondanks dat hij de tv met gebreken gebruikt? Ja, K. Kuipers mag de betaling van de koopsom opschorten ondanks dat hij de tv gebruikt. Dit mag volgens art. 2:262 lid 1 BW. “Komt een der partijen haar verbintenis niet na, dan is de wederpartij bevoegd de nakoming van haar daartegenover staande verplichting op te schorten”

10 Vragen en/of opmerkingen


Download ppt "Ondeugdelijke TV -Arrest"

Verwante presentaties


Ads door Google