De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© mr. J. Keizer, 2008www.BedrijfenRecht.nl1 Verdragen en inleiding Europees Recht Week 3.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© mr. J. Keizer, 2008www.BedrijfenRecht.nl1 Verdragen en inleiding Europees Recht Week 3."— Transcript van de presentatie:

1 © mr. J. Keizer, 2008www.BedrijfenRecht.nl1 Verdragen en inleiding Europees Recht Week 3

2 © mr. J. Keizer, 2008www.BedrijfenRecht.nl2 Verdrag verdragen gelden tussen staten in beginsel hebben burgers niets te maken met verdragen tenzij een verdrag directe werking heeft (self executing): directe werking (self executing)

3 © mr. J. Keizer, 2008www.BedrijfenRecht.nl3 Europees Recht Europese verdragen, m.n. EG-Verdrag verordening richtlijn beschikking jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen

4 © mr. J. Keizer, 2008www.BedrijfenRecht.nl4 Organisatie van de EU raad van ministers europese commissie (Brussel) europees parlement (officieel Straatsburg, praktijk Brussel) Hof van Justitie (Luxemburg)

5 © mr. J. Keizer, 2008www.BedrijfenRecht.nl5 EG-Verdrag basis van de EU groot gedeelte directe werking

6 © mr. J. Keizer, 2008www.BedrijfenRecht.nl6 Directe werking van verdragen verdragen gelden in principe alleen tussen de partijen (staten/landen) die ze hebben gesloten een burger kan in principe geen beroep doen op de regels uit een verdrag tenzij: –het verdrag directe werking heeft (arrest Van Gend en Loos)

7 © mr. J. Keizer, 2008www.BedrijfenRecht.nl7 Directe werking Staat AStaat B Burger C staat A Burger F staat A Burger D staat A Burger E staat B Nationale overeenkomst Internationale overeenkomst Verdrag Directe werking

8 © mr. J. Keizer, 2008www.BedrijfenRecht.nl8 Europese Verordening is geen wet maar werkt wel als zodanig burger kan er een direct beroep op doen –bijvoorbeeld: Brussel I rechtsstreekse werking wordt niet omgezet in nationale wetgeving

9 © mr. J. Keizer, 2008www.BedrijfenRecht.nl9 Europese Richtlijn gericht tot één of meer lidstaten moet worden omgezet in nationaal recht lidstaten zijn verplicht om een richtlijn om te zetten in nationaal recht –bijvoorbeeld: de B.V., de wet op de jaarrekening, gedeelte van het arbeidsrecht etc.

10 © mr. J. Keizer, 2008www.BedrijfenRecht.nl10 Europese Beschikking in een individueel geval wordt een beslissing genomen gericht tegen lidstaten of burgers –bijvoorbeeld: de europese commissie geeft een aantal ondernemingen een boete vanwege het vormen van een verboden kartel beroep mogelijk bij het Hof van Justitie

11 © mr. J. Keizer, 2008www.BedrijfenRecht.nl11 Hof van Justitie waarom Hof van Justitie? –eenduidige uitleg van het Europees recht hoogste rechtsinstantie prejudiciële vragen (art. 234 EG-V)

12 © mr. J. Keizer, 2008www.BedrijfenRecht.nl12 Hoge Raad Gerechtshof Rechtbank Europees Hof van Justitie Prejudiciële vraag Prejudicieel antwoord Hoger beroep Cassatie Nationaal rechtssysteem Europees rechtssysteem

13 © mr. J. Keizer, 2008www.BedrijfenRecht.nl13 Verhouding Europees recht – Nationaal recht door het oprichten van een Europese Unie hebben lidstaten hun soevereiniteit (gedeeltelijk) beperkt (arrest Van Gend en Loos) EU heeft eigen rechtspersoonlijkheid en rechtsbevoegdheid europese regels met directe werking hebben voorrang op nationaal recht (arrest Costa – ENEL)

14 Vrije verkeer van goederen doel: –binnen de Europese Unie een ruimte zonder binnengrenzen waar goederen even vrij in het verkeer kunnen worden gebracht als op een nationale markt –arrest Cassis de Dijon © mr. J. Keizer, 2008www.BedrijfenRecht.nl14

15 Vrije verkeer van werknemers iedere onderdaan van een lidstaat heeft het recht om op het grondgebied van een andere lidstaat arbeid in loondienst te aanvaarden en te verrichten (art. 39 EG-V) –transferregeling die een profvoetballer belemmerde om in een ander lidstaat bij een sportclub te gaan werken is in strijd met art. 39 EG-V (arrest Bosman) © mr. J. Keizer, 2008www.BedrijfenRecht.nl15


Download ppt "© mr. J. Keizer, 2008www.BedrijfenRecht.nl1 Verdragen en inleiding Europees Recht Week 3."

Verwante presentaties


Ads door Google