De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© 2008 mr J Keizerwww.BedrijfenRecht.nl1 Onderhandelingen en l.o.i. Week 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© 2008 mr J Keizerwww.BedrijfenRecht.nl1 Onderhandelingen en l.o.i. Week 2."— Transcript van de presentatie:

1 © 2008 mr J Keizerwww.BedrijfenRecht.nl1 Onderhandelingen en l.o.i. Week 2

2 © 2008 mr J Keizerwww.BedrijfenRecht.nl2 Fasen in contracteren voor contractuele fase contractuele fase na contractuele fase Begin onderhandelingen Sluiten overeenkomst Overkomst wordt uitgevoerd

3 © 2008 mr J Keizerwww.BedrijfenRecht.nl3 Precontractuele verhoudingen in precontractuele verhoudingen kunnen verbintenissen ontstaan drie fasen van onderhandelingen(arrest Plas- Valburg): 1.afbreken toegestaan zonder enige verplichtingen 2.afbreken toegestaan met kostenvergoeding (negatief contractsbelang) 3.afbreken niet toegestaan; alle kosten + gederfde winst vergoeden (positief contractsbelang)

4 © 2008 mr J Keizerwww.BedrijfenRecht.nl4 Nietigheid / Vernietigbaarheid nietigheid: –in strijd met dwingend recht, geen rechtsgevolg vernietigbaarheid –in beginsel geldig, onder voorwaarden ongeldig –vb. minderjarigen

5 © 2008 mr J Keizerwww.BedrijfenRecht.nl5 Overeenkomst mondelinge overeenkomst is rechtsgeldig –probleem: bewijs; oplossing schriftelijk mondelinge overeenkomst contract formele overeenkomst (moet op papier)

6 © 2008 mr J Keizerwww.BedrijfenRecht.nl6 Wanneer komt een overeenkomst tot stand? aanbod en aanvaarding (art. 6: 217 lid 1 BW) herroepen (art. 6: 219 lid 2 BW, zolang het aanbod niet is aanvaard en geen mededeling van aanvaarding is verzonden intrekking (art. 3: 37 lid 5 BW) “eerder of gelijktijdig”

7 © 2008 mr J Keizerwww.BedrijfenRecht.nl7 Rechtshandeling (art. 3:33 BW) rechtshandeling = wil + verklaring overeenkomst = meerzijdige rechtshandeling onderscheid: –afspraak verbintenissen

8 © 2008 mr J Keizerwww.BedrijfenRecht.nl8 Partij APartij B wil verklaring + + = = rechtshandeling overeenkomst

9 © 2008 mr J Keizerwww.BedrijfenRecht.nl9 Aanbod (art. 6: 217ev BW) aanbod = rechtshandeling = wil + verklaring (art. 3:33 BW) aanbod moet alle essentiele elementen v/d overeenkomst bevatten

10 © 2008 mr J Keizerwww.BedrijfenRecht.nl10 Acceptatie acceptatie (art. 6:217 ev BW) = rechtshandeling = wil + verklaring (art. 3:33 BW)

11 © 2008 mr J Keizerwww.BedrijfenRecht.nl11 Vervallen aanbod aanbod verliest zijn kracht: –doordat het wordt verworpen –door tijdsverloop mondeling: terstond schriftelijk: redelijke termijn door heroeping –niet mogelijk bij onherroepelijk aanbod uitnodigen tot onderhandelen is geen aanbod

12 © 2008 mr J Keizerwww.BedrijfenRecht.nl12 Partij A Partij B aanbod aanvaarding overeenkomst

13 © 2008 mr J Keizerwww.BedrijfenRecht.nl13 Partij A Partij B Overeenkomst Verbintenis

14 © 2008 mr J Keizerwww.BedrijfenRecht.nl14 Wilsovereenstemming het met elkaar eens zijn soorten aanbod –herroepelijk –onherroepelijk (arrest Lindeboom – gemeente Amsterdam –vrijblijvend (arrest Hofland – Hennis)

15 © 2008 mr J Keizerwww.BedrijfenRecht.nl15 De inhoud van een overeenkomst wordt bepaald door: –wat partijen afspreken (denk ook aan algemene voorwaarden); –de aard van de overeenkomst; –de wet; –de gewoonte; –de redelijkheid en billijkheid

16 Boetebeding een bepaling waarin staat dat de partij die één of meerdere verplichtingen uit een overeenkomst niet nakomt, aan de andere partij een geldbedrag moet voldoen © 2008 mr J Keizerwww.BedrijfenRecht.nl16

17 Matiging boetebeding matiging mag, als de toepassing van een boetebeding in de gegeven omstandigheden tot een buitensporig en daarom onaanvaardbaar resultaat leidt (arrest Rattenvanger) © 2008 mr J Keizerwww.BedrijfenRecht.nl17

18 © 2008 mr J Keizerwww.BedrijfenRecht.nl18 Wanprestatie wanprestatie is de toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verbintenis (art 6:74 BW)

19 © 2008 mr J Keizerwww.BedrijfenRecht.nl19 Overmacht overmacht is de niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verbintenis (art 6:75ev BW)

20 © 2008 mr J Keizerwww.BedrijfenRecht.nl20 Overmacht niet toerekenbare tekortkoming van de debiteur (art 6:75 BW) bij overmacht is de debiteur niet aansprakelijk voor de gevolgen van de overeenkomst

21 © 2008 mr J Keizerwww.BedrijfenRecht.nl21 Letter of intent eenzijdig loi –slechts bindend bij een juridisch aanbod tweezijdige loi –overeenkomst of niet

22 © 2008 mr J Keizerwww.BedrijfenRecht.nl22 Loi een overeenkomst? 1.gedetailleerdheid 2.taalgebruik 3.ontsnappingsclausules 4.subject to formal contract 5.opdracht met uitvoeringshandelingen aan te vangen 6.tegenstrijdigheid

23 © 2008 mr J Keizerwww.BedrijfenRecht.nl23 7.complexiteit van de transactie 8.partij gedragingen, ten tijde van onderhandelingen en ook achteraf 9.gebruik

24 © 2008 mr J Keizerwww.BedrijfenRecht.nl24 Overeenkomst Hoofd overeenkomst Hulp overeenkomst Volledig overeenkomst Romp of raam overeenkomst Voor overeenkomst Andere hulp overeenkomst


Download ppt "© 2008 mr J Keizerwww.BedrijfenRecht.nl1 Onderhandelingen en l.o.i. Week 2."

Verwante presentaties


Ads door Google