De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Meten & Berekenen Trillingen Twentelijn

Verwante presentaties


Presentatie over: "Meten & Berekenen Trillingen Twentelijn"— Transcript van de presentatie:

1 Meten & Berekenen Trillingen Twentelijn
Doel en Opzet Trillingsonderzoek Twentelijn Uitgevoerd in opdracht provincie Overijssel januari 2011 29 maart 2011: Presentatie NST Door: Hans van der Vecht

2 Presentatie Trillingsonderzoek Twentelijn Aanleiding Doel Omvang Opzet
SBR-richtlijn B, Hinder door Trillingen Uitvoering Video-opnamen Trillingen treinpassages Stoortrillingen Slotopmerkingen 29 maart 2011: Presentatie NST

3 Aanleiding Trillingsonderzoek
Programma Hoogfrequent Spoor (PHS)  Toename aantal goederentreinen op; IJssellijn (Arnhem – Deventer) Twentelijn (Deventer – Oldenzaal) Trillingsonderzoek 2005; Borne, Hengelo, Oldenzaal Toename Trillingen/Hinder t.o.v. NaNOV 2002 Motie Aptroot: Min.V&W (I&M) herhalingsmeting NaNOV 2002 Metingen langs Twentelijn op 3 locaties Totaal 6 woningen Prov. Overijssel: effect PHS op trillingshinder breder onderzoeken Metingen langs Twentelijn op 6 extra locaties Totaal 12 woningen 29 maart 2011: Presentatie NST

4 Doel Trillingsonderzoek
Meten trillingssterkte treinpassages Januari 2011 (in 12 woningen) Gelijktijdig met NaNOV 2011 (in 6 woningen) Meetprocedure afstemmen met NaNOV 2011 Meetresultaten combineren met NaNOV (Totaal woningen) Huidige trillingsbelasting Twentelijn (2011) Vergelijk NaNOV 2002 versus 2011 Prognose contouren trillingshinder Toekomstige trillingsbelasting Twentelijn ( ) Prognose contouren trillingshinder bij wijziging samenstelling/intensiteit railverkeer 29 maart 2011: Presentatie NST

5 Omvang Trillingsonderzoek
Metingen langs Twentelijn op 6 locaties Per locatie 2 woningen (totaal 12 woningen) Bathmen, Holten, Wierden, Borne en Hengelo (2 locaties) 29 maart 2011: Presentatie NST

6 Opzet Trillingsonderzoek
Keuze meetlocaties en woningen afgestemd op: representatief deel spoortracé (maaiveld/talud) afstand woningen tot spoor Representatief type woning (op palen/staal, vloer beton/hout, vrijstaand/rij) ‘beschikbaarheid’ voor metingen 29 maart 2011: Presentatie NST

7 Opzet Trillingsonderzoek
Per meetlocatie meten in twee woningen: één op korte afstand van spoor, meter één op grotere afstand van spoor, meter Per woning twee metingen: Op fundament (XYZ) Op trillingsgevoelige vloer (XYZ) Op aangeven van bewoners, meestal 1e verdieping 29 maart 2011: Presentatie NST

8 Opzet Trillingsonderzoek
Trillingssterkte treinen meten: Continu gedurende week (24 uur/7 dagen) Trigger tijdsignalen bij veff(t) > 0,10 Onbemand, dus geen zicht op treinpassages Simultaan video-opnamen van spoor: Continu opname Trigger opname bij treinpassages 29 maart 2011: Presentatie NST

9 Opzet Trillingsonderzoek
Trillingsmeting + Video-opnamen  onderscheiden naar: Trillingen t.g.v. passagierstreinen Trillingen t.g.v. goederentreinen Trillingen t.g.v. achtergrond 29 maart 2011: Presentatie NST

10 SBR-richtlijn B “Trillingen. Hinder voor personen in gebouwen”
Meetprocedure en Streefwaarden voor Trillingen: Voorkomen van Hinder voor Mensen in gebouwen Trillingssterkten lager dan streefwaarden: Meeste situaties geen hinder te verwachten Streefwaarden A1, A2 en A3 afhankelijk van: Gebouwfunctie gezondheidszorg/ wonen/ onderwijs-kantoor/ bijeenkomst/ kritische werkruimten Aard van de trillingen continu/ herhaald voorkomend/ tijdsduur < 3mnd/ incidenteel Beoordelingsperiode waarin trillingen optreden dagperiode 07:00-19:00 en avondperiode 19:00-23:00 / nachtperiode; 23:00-07:00 29 maart 2011: Presentatie NST

11 SBR-richtlijn B Streefwaarden:
A1, de streefwaarde voor de trillingssterkte Vmax A2, de maximale waarde voor de trillingssterkte Vmax A3, de streefwaarde voor de ‘gemiddelde’ trillingssterkte Vper Aan streefwaarden wordt voldaan als: Vmax < A1 of Vmax < A2 en Vper < A3 Voor railverkeer in “bestaande situaties”, (bestaande –spoorweg– en bestaande ontvanger –woning–) Streefwaarden volgens Tabel 3 van de Richtlijn: Gebouwfunctie ‘wonen’ A1 / A2 / A Dag- en Avondperiode; 0,20 / 0,80 / 0,10 (nieuwe situaties 0,10 / 0,40 / 0,05) Nachtperiode; 0,20 / 0,40 / 0,10 (nieuwe situaties 0,10 / 0,20 / 0,05) 29 maart 2011: Presentatie NST

12 SBR-richtlijn B Meet trillingssnelheid V [mm/s]
Frequentie-interval 1-80 Hz Op vloerveld waar sterkste hinder wordt ondervonden In verticale richting (Z) en horizontale richtingen (XY // gevels) Bepaal per richting (XYZ) de gewogen trillingsgrootheid: V(t) = Hv • V (gelijkaardig aan A-weging bij geluid) 29 maart 2011: Presentatie NST

13 SBR-richtlijn B Meet trillingssnelheid V [mm/s]
Frequentie-interval 1-80 Hz Op vloerveld waar sterkste hinder wordt ondervonden In verticale richting (Z) en horizontale richtingen (XY // gevels) Bepaal per richting (XYZ) de gewogen trillingsgrootheid: V(t) = Hv • V (gelijkaardig aan A-weging bij geluid) Bepaal per richting (XYZ) de voortschrijdende effectieve waarde van V(t): veff(t) (gelijkaardig aan Lmax in meterstand ‘Fast’) Bepaal per richting (XYZ) en interval van 30 seconden de hoogste waarde van veff(t): veff,max,30,i 29 maart 2011: Presentatie NST

14 SBR-richtlijn B Veff,max,30,i 29 maart 2011: Presentatie NST

15 SBR-richtlijn B Bepaal per beoordelingsperiode:
Vmax : hoogste waarde van veff,max,30,i uit de drie meetrichtingen (XYZ) noteer de richting; of X of Y of Z Vper : Kwadratisch ‘gemiddelde’ trillingssterkte uit meetwaarden veff,max,30,i in richting van Vmax waarden veff,max,30,i < 0,10 worden als 0,00 meegewogen dag, n = 1440 / avond n = 480 / nacht n = 960 In Vper is de duur van de trillingen c.q. aantal treinpassages meegewogen 29 maart 2011: Presentatie NST

16 SBR-richtlijn B Nacht Dag Avond Vmax 0,23 0,17 0,08
Vper 0,01 0,01 0,00 0,12 0,11 0,10 0,23 29 maart 2011: Presentatie NST

17 Video-opnamen & Trillingen
Goederentrein van 23:54:30 tot 23:55:04 Goederentrein van 01:27:30 tot 01:27:44 Goederentrein van 03:28:13 tot 03:28:35 Goederentrein van 03:37:45 tot 03:37:55 Goederentrein van 03:47:15 tot 03:47:35 Goederentrein van 03:31:52 tot 03:34:53 Staat stil tussen :32:55 en 03:34:20 29 maart 2011: Presentatie NST

18 Video & Stoortrillingen
Stoortrillingen bij Passage van trein Stoortrillingen uit omgeving Stoortrillingen in woning Kunnen leiden tot te hoge waarde veff,max,30,i en daarmee tot te hoge waarde Vmax Vmax ?! 29 maart 2011: Presentatie NST

19 Video & Stoortrillingen
Bij afwijkend hoge waarde veff,max,30,i Beoordelen getriggerde tijdsignaal veff(t) > 0,10 Wasmachine van Bewoners centrifugeert ≡ Stoortrilling Vmax ?! 29 maart 2011: Presentatie NST

20 Besluit Trillingsmeting + Video-opnamen 
Trillingsterkte per treinpassage Treinpassages onderscheiden van Stoortrillingen Treinpassages onderscheiden naar: Passagiers- & Goederentreinen Trillingsterkte fundering  Relatie tot afstand van spoor Trillingssterkte fundering & vloer  Trillingsversterking in woning Gegevens gebruiken voor  Prognose contouren Trillingshinder 29 maart 2011: Presentatie NST


Download ppt "Meten & Berekenen Trillingen Twentelijn"

Verwante presentaties


Ads door Google