De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

29 maart 2011: Presentatie NST www.chri.nl1 / 20 Meten & Berekenen Trillingen Twentelijn Doel en Opzet Trillingsonderzoek Twentelijn Uitgevoerd in opdracht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "29 maart 2011: Presentatie NST www.chri.nl1 / 20 Meten & Berekenen Trillingen Twentelijn Doel en Opzet Trillingsonderzoek Twentelijn Uitgevoerd in opdracht."— Transcript van de presentatie:

1 29 maart 2011: Presentatie NST www.chri.nl1 / 20 Meten & Berekenen Trillingen Twentelijn Doel en Opzet Trillingsonderzoek Twentelijn Uitgevoerd in opdracht provincie Overijssel januari 2011 Door: Hans van der Vecht h.vandervecht@chri.nl

2 29 maart 2011: Presentatie NST www.chri.nl2 / 20 Presentatie Trillingsonderzoek Twentelijn –Aanleiding –Doel –Omvang –Opzet –SBR-richtlijn B, Hinder door Trillingen –Uitvoering •Video-opnamen •Trillingen treinpassages •Stoortrillingen –Slotopmerkingen

3 29 maart 2011: Presentatie NST www.chri.nl3 / 20 Aanleiding Trillingsonderzoek –Programma Hoogfrequent Spoor (PHS)  Toename aantal goederentreinen op; •IJssellijn (Arnhem – Deventer) •Twentelijn(Deventer – Oldenzaal) –Trillingsonderzoek 2005; Borne, Hengelo, Oldenzaal Toename Trillingen/Hinder t.o.v. NaNOV 2002 –Motie Aptroot: Min.V&W (I&M) herhalingsmeting NaNOV 2002 •Metingen langs Twentelijn op 3 locaties •Totaal 6 woningen –Prov. Overijssel: effect PHS op trillingshinder breder onderzoeken •Metingen langs Twentelijn op 6 extra locaties •Totaal 12 woningen

4 29 maart 2011: Presentatie NST www.chri.nl4 / 20 Doel Trillingsonderzoek –Meten trillingssterkte treinpassages •Januari 2011 (in 12 woningen) •Gelijktijdig met NaNOV 2011 (in 6 woningen) •Meetprocedure afstemmen met NaNOV 2011 •Meetresultaten combineren met NaNOV 2011 (Totaal 12 + 6 woningen) –Huidige trillingsbelasting Twentelijn (2011) •Vergelijk NaNOV 2002 versus 2011 •Prognose contouren trillingshinder –Toekomstige trillingsbelasting Twentelijn (2020-2040) •Prognose contouren trillingshinder bij wijziging samenstelling/intensiteit railverkeer

5 29 maart 2011: Presentatie NST www.chri.nl5 / 20 Omvang Trillingsonderzoek –Metingen langs Twentelijn op 6 locaties •Per locatie 2 woningen (totaal 12 woningen) Bathmen, Holten, Wierden, Borne en Hengelo (2 locaties)

6 29 maart 2011: Presentatie NST www.chri.nl6 / 20 Opzet Trillingsonderzoek –Keuze meetlocaties en woningen afgestemd op: •representatief deel spoortracé (maaiveld/talud) •afstand woningen tot spoor •Representatief type woning (op palen/staal, vloer beton/hout, vrijstaand/rij) •‘beschikbaarheid’ voor metingen

7 29 maart 2011: Presentatie NST www.chri.nl7 / 20 Opzet Trillingsonderzoek –Per meetlocatie meten in twee woningen: •één op korte afstand van spoor, 20-35 meter •één op grotere afstand van spoor, 35-55 meter –Per woning twee metingen: •Op fundament (XYZ) •Op trillingsgevoelige vloer (XYZ) Op aangeven van bewoners, meestal 1 e verdieping

8 29 maart 2011: Presentatie NST www.chri.nl8 / 20 Opzet Trillingsonderzoek –Trillingssterkte treinen meten: •Continu gedurende week (24 uur/7 dagen) •Trigger tijdsignalen bij v eff (t) > 0,10 •Onbemand, dus geen zicht op treinpassages –Simultaan video-opnamen van spoor: •Continu opname •Trigger opname bij treinpassages

9 29 maart 2011: Presentatie NST www.chri.nl9 / 20 Opzet Trillingsonderzoek –Trillingsmeting + Video-opnamen  onderscheiden naar: •Trillingen t.g.v. passagierstreinen •Trillingen t.g.v. goederentreinen •Trillingen t.g.v. achtergrond

10 29 maart 2011: Presentatie NST www.chri.nl10 / 20 SBR-richtlijn B “Trillingen. Hinder voor personen in gebouwen” –Meetprocedure en Streefwaarden voor Trillingen: Voorkomen van Hinder voor Mensen in gebouwen –Trillingssterkten lager dan streefwaarden: Meeste situaties geen hinder te verwachten –Streefwaarden A 1, A 2 en A 3 afhankelijk van: Gebouwfunctie gezondheidszorg/ wonen/ onderwijs-kantoor/ bijeenkomst/ kritische werkruimten Aard van de trillingen continu/ herhaald voorkomend/ tijdsduur < 3mnd/ incidenteel Beoordelingsperiode waarin trillingen optreden dagperiode 07:00-19:00 en avondperiode 19:00-23:00 / nachtperiode; 23:00-07:00

11 29 maart 2011: Presentatie NST www.chri.nl11 / 20 SBR-richtlijn B –Streefwaarden: •A 1, de streefwaarde voor de trillingssterkte V max •A 2, de maximale waarde voor de trillingssterkte V max •A 3, de streefwaarde voor de ‘gemiddelde’ trillingssterkte V per –Aan streefwaarden wordt voldaan als: •V max < A 1 of •V max < A 2 en V per < A 3 –Voor railverkeer in “bestaande situaties”, (bestaande –spoorweg– en bestaande ontvanger –woning–) Streefwaarden volgens Tabel 3 van de Richtlijn: Gebouwfunctie ‘wonen’ A 1 / A 2 / A 3 Dag- en Avondperiode;0,20 / 0,80 / 0,10 (nieuwe situaties 0,10 / 0,40 / 0,05) Nachtperiode;0,20 / 0,40 / 0,10 (nieuwe situaties 0,10 / 0,20 / 0,05)

12 29 maart 2011: Presentatie NST www.chri.nl12 / 20 SBR-richtlijn B –Meet trillingssnelheid V [mm/s] •Frequentie-interval 1-80 Hz •Op vloerveld waar sterkste hinder wordt ondervonden •In verticale richting (Z) en horizontale richtingen (XY // gevels) –Bepaal per richting (XYZ) de gewogen trillingsgrootheid: V(t) = Hv • V (gelijkaardig aan A-weging bij geluid)

13 29 maart 2011: Presentatie NST www.chri.nl13 / 20 SBR-richtlijn B –Meet trillingssnelheid V [mm/s] •Frequentie-interval 1-80 Hz •Op vloerveld waar sterkste hinder wordt ondervonden •In verticale richting (Z) en horizontale richtingen (XY // gevels) –Bepaal per richting (XYZ) de gewogen trillingsgrootheid: V(t) = Hv • V (gelijkaardig aan A-weging bij geluid) –Bepaal per richting (XYZ) de voortschrijdende effectieve waarde van V(t): v eff (t) (gelijkaardig aan L max in meterstand ‘Fast’) –Bepaal per richting (XYZ) en interval van 30 seconden de hoogste waarde van v eff (t): v eff,max,30,i

14 29 maart 2011: Presentatie NST www.chri.nl14 / 20 SBR-richtlijn B V eff,max,30,i

15 29 maart 2011: Presentatie NST www.chri.nl15 / 20 SBR-richtlijn B –Bepaal per beoordelingsperiode: –V max :hoogste waarde van v eff,max,30,i uit de drie meetrichtingen (XYZ) noteer de richting; of X of Y of Z –V per :Kwadratisch ‘gemiddelde’ trillingssterkte uit meetwaarden v eff,max,30,i –in richting van V max –waarden v eff,max,30,i < 0,10 worden als 0,00 meegewogen –dag, n = 1440 / avond n = 480 / nacht n = 960 –In V per is de duur van de trillingen c.q. aantal treinpassages meegewogen

16 29 maart 2011: Presentatie NST www.chri.nl16 / 20 SBR-richtlijn B NachtDagAvond V max 0,230,17 0,08 V per 0,010,01 0,00 0,12 0,110,10 0,23

17 29 maart 2011: Presentatie NST www.chri.nl17 / 20 Video-opnamen & Trillingen Goederentrein van 23:54:30 tot 23:55:04 Goederentrein van 03:28:13 tot 03:28:35 Goederentrein van 03:37:45 tot 03:37:55 Goederentrein van 03:47:15 tot 03:47:35 Goederentrein van 03:31:52 tot 03:34:53 Staat stil tussen 03:32:55 en 03:34:20 Goederentrein van 01:27:30 tot 01:27:44

18 29 maart 2011: Presentatie NST www.chri.nl18 / 20 Video & Stoortrillingen –Stoortrillingen bij Passage van trein •Stoortrillingen uit omgeving •Stoortrillingen in woning –Kunnen leiden tot te hoge waarde v eff,max,30,i en daarmee tot te hoge waarde V max V max ?!

19 29 maart 2011: Presentatie NST www.chri.nl19 / 20 Video & Stoortrillingen –Bij afwijkend hoge waarde v eff,max,30,i •Beoordelen getriggerde tijdsignaal v eff (t) > 0,10 Wasmachine van Bewoners centrifugeert ≡ Stoortrilling V max ?!

20 29 maart 2011: Presentatie NST www.chri.nl20 / 20 Besluit –Trillingsmeting + Video-opnamen  •Trillingsterkte per treinpassage •Treinpassages onderscheiden van Stoortrillingen •Treinpassages onderscheiden naar: Passagiers- & Goederentreinen –Trillingsterkte fundering  •Relatie tot afstand van spoor –Trillingssterkte fundering & vloer  •Trillingsversterking in woning –Gegevens gebruiken voor  •Prognose contouren Trillingshinder


Download ppt "29 maart 2011: Presentatie NST www.chri.nl1 / 20 Meten & Berekenen Trillingen Twentelijn Doel en Opzet Trillingsonderzoek Twentelijn Uitgevoerd in opdracht."

Verwante presentaties


Ads door Google