De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

04/04/2017 Vogelplaag arrest Iris Cramer Bornemann.

Verwante presentaties


Presentatie over: "04/04/2017 Vogelplaag arrest Iris Cramer Bornemann."— Transcript van de presentatie:

1 04/04/2017 Vogelplaag arrest Iris Cramer Bornemann

2 Structuur Samenvatting arrest De rechtsvraag / leerstuk
04/04/2017 Structuur Samenvatting arrest De rechtsvraag / leerstuk De bijbehorende wetsartikelen Rechtsgang Antwoord op de rechtsvraag

3 Het arrest Gevolg: Overlast kraaien en andere vogels
04/04/2017 Het arrest Gevolg: Overlast kraaien en andere vogels Gevolg: einde boomgaard Inbreuk op eigendomsrecht van lekkerkerker In strijd met de maatschappelijke norm (zorgvuldigheids plicht) Schade vergoeding f 1955 tot en met 1965 Lekkerkerker eigenaar van een boomgaard Vermeulen eigenaar stortplaats Hinderwetvergunning door B&W Houdt zich niet aan de voorwaarden van vergunning

4 Rechtsvraag & leerstuk
Hinderwet Art. 5:37 BW In hoeverre heeft de werkende hinderwet vergunning invloed op de aansprakelijkheid van de heer Vermeulen?

5 Bij behorende wetsartikelen
Art. 5:37 BW Hinder Art. 6:162 BW Onrechtmatige daad Art 3:13 BW misbruik van bevoegdheid Art 5:1 BW eigendomsrecht Ongeschreven rechtsregels

6 Art 5:37 BW Hinder De eigenaar van een erf mag niet, aan eigenaars van andere erven hinder toebrengen op grond van 6:162 BW 2 manieren : door het verspreiden van rumoer, trillingen, stank, rook of gassen door het onthouden van licht of lucht of door het ontnemen van steun. Gekeken naar: ernst en omstandigheden

7 Eigendomsrecht Art. 5:1 BW
04/04/2017 Eigendomsrecht Art. 5:1 BW Iedereen is vrij in het gebruik van zijn eigendommen mits dit gebruik niet strijdt met rechten van anderen en de op wettelijke voorschriften en regels van ongeschreven recht

8 Art. 3:13 BW misbruik van bevoegdheid
Degene aan wie een bevoegdheid toekomt, kan haar niet inroepen, voor zover hij haar misbruikt. Door de volgende manieren: 1. de bevoegdheid wordt gebruik met als doel een ander te schaden 2. De bevoegdheid wordt gebruikt voor een ander doel dan verleent. 3. er is sprake van onevenredigheid tussen het belang van uit oefenen en het belang dat daardoor geschaad wordt. 4. Uit de karakter van een bevoegdheid kan voortvloeien dat zij niet kan worden misbruikt.

9 Ad 1: Onrechtmatige gedraging: lid 2
04/04/2017 Ad 1: Onrechtmatige gedraging: lid 2 Art. 6:162 lid 2 BW Inbreuk op een recht Schending van een wettelijke plicht Doen of nalaten in strijd met hetgeen volgens het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt (=maatschappelijke zorgvuldigheid)

10 Onrechtmatige daad art. 6:162 BW
04/04/2017 Onrechtmatige daad art. 6:162 BW Vijf cumulatieve eisen: Onrechtmatige gedraging (of nalaten) Toerekenbaarheid Causaal verband Schade Relativiteit Gevolg: verplichting tot schadevergoeding

11 Rechtsgang Rechtbank Schadevergoeding toegewezen Hof Hoge raad
Cassatiemiddel: niet getoetst aan de maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm VERWORPEN

12 Antwoord op de rechtvraag?
Ja, er wordt een onrechtmatige daad begaan op grond van 5:1 BW lid 2 (genot van eigendom)


Download ppt "04/04/2017 Vogelplaag arrest Iris Cramer Bornemann."

Verwante presentaties


Ads door Google