De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rechtsbronnen wet gewoonte jurisprudentie verdrag ©2006 mr. J. Keizer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rechtsbronnen wet gewoonte jurisprudentie verdrag ©2006 mr. J. Keizer."— Transcript van de presentatie:

1

2 Rechtsbronnen wet gewoonte jurisprudentie verdrag ©2006 mr. J. Keizer

3 Staatsrecht Publiekrecht Bestuursrecht Strafrecht Recht Privaatrecht
©2006 mr. J. Keizer

4 Publiekrecht & Privaatrecht
organisatie van de overheid verhouding tussen overheid als zodanig en burgers verhouding overheden onderling regelt de rechtsverhouding tussen burgers onderling ©2006 mr. J. Keizer

5 Rechterlijke organisatie
Hoge Raad (1) gerechtshof (5) rechtbank (19) ©2006 mr. J. Keizer

6 Hoge Raad hoogste rechtscollege in Nederland
arresten Hoge Raad zijn richtinggevend voor lagere rechters géén feitenrechter ©2006 mr. J. Keizer

7 Bevoegdheid rechtbank
alle rechtzaken (civiel + straf) beginnen bij de rechtbank ©2006 mr. J. Keizer

8 Meervoudige kamer Sector civiel Kortgeding Meervoudige kamer
Sector strafrecht Rechtbank Politierechter Sector bestuursrecht Civiele zaken Sector kanton Strafzaken ©2006 mr. J. Keizer

9 Kort geding spoedeisend belang voorlopige voorziening
vonnis is uitvoerbaar bij voorraad ©2006 mr. J. Keizer

10 Relatieve competentie
Civiele zaken rechter woonplaats van de gedaagde Strafzaken waar het strafbaar feit zich heeft voorgedaan waar de verdachte woont of verblijft waar de verdachte zich bevindt (art. 2 SV) ©2006 mr. J. Keizer

11 Beginselen burgerlijk procesrecht
openbaarheid verplichte procesvertegenwoordiging (advocaat) m.u.v. procedures bij sector kanton gedaagde bij een kort geding hoor en wederhoor lijdelijkheid van de rechter ©2006 mr. J. Keizer

12 Welke strafrechter is bevoegd?
misdrijven ernstige vergrijpen zware misdrijven: meervoudige kamer v/d rechtbank lichte misdrijven: politierechter maximaal één jaar gevangenisstraf overtredingen minder ernstige vergrijpen overtredingen: sector kanton ©2006 mr. J. Keizer

13 Straffen en maatregelen
hoofdstraffen gevangenisstraf (bij misdrijven) hechtenis (bij overtredingen) dienstverlening geldboete bijkomende straffen verbeurdverklaring, ontzetting uit rechten etc. maatregelen (bij niet strafbaarheid dader) T.B.S. (Ter Beschikking Stelling) ©2006 mr. J. Keizer

14 Openbaar Ministerie officier van Justitie
vertegenwoordiger van het OM vervolging van strafbare feiten vervolging: verdachte voor de strafrechter brengen vervolgingsmonopolie seponeren (voorwaardelijk) afzien van vervolging ©2006 mr. J. Keizer

15 Hoge Raad Gerechtshof Rechtbank ©2006 mr. J. Keizer

16 Hoger beroep bij hoger beroep wordt de hele zaak door het hof nogmaals bekeken. Slechts eenmaal mogelijk niet altijd hoger beroep mogelijk ©2006 mr. J. Keizer

17 Cassatie kan alleen bij de Hoge Raad. Hoge Raad kijkt of het hof het recht goed heeft toegepast, ze beoordelen niet de feiten ©2006 mr. J. Keizer

18 Bestuursrecht bezwaar beroep hoger beroep
bestuurlijke heroverweging bij orgaan dat beslissing in eerst instantie genomen heeft beroep bij sector bestuursrecht van de rechtbank hoger beroep bij afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ©2006 mr. J. Keizer


Download ppt "Rechtsbronnen wet gewoonte jurisprudentie verdrag ©2006 mr. J. Keizer."

Verwante presentaties


Ads door Google