De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

©2006 mr. J. Keizer 2 Rechtsbronnen wet gewoonte jurisprudentie verdrag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "©2006 mr. J. Keizer 2 Rechtsbronnen wet gewoonte jurisprudentie verdrag."— Transcript van de presentatie:

1

2 ©2006 mr. J. Keizer 2 Rechtsbronnen wet gewoonte jurisprudentie verdrag

3 ©2006 mr. J. Keizer 3 Recht Publiekrecht Privaatrecht Staatsrecht Bestuursrecht Strafrecht

4 ©2006 mr. J. Keizer 4 Publiekrecht & Privaatrecht organisatie van de overheid verhouding tussen overheid als zodanig en burgers verhouding overheden onderling regelt de rechtsverhouding tussen burgers onderling

5 ©2006 mr. J. Keizer 5 Rechterlijke organisatie Hoge Raad (1) gerechtshof (5) rechtbank (19)

6 ©2006 mr. J. Keizer 6 Hoge Raad hoogste rechtscollege in Nederland arresten Hoge Raad zijn richtinggevend voor lagere rechters géén feitenrechter

7 ©2006 mr. J. Keizer 7 Bevoegdheid rechtbank alle rechtzaken (civiel + straf) beginnen bij de rechtbank

8 ©2006 mr. J. Keizer 8 Rechtbank Sector civiel Sector strafrecht Sector bestuursrecht Sector kanton Meervoudige kamer Kortgeding Meervoudige kamer Politierechter Civiele zaken Strafzaken

9 ©2006 mr. J. Keizer 9 Kort geding spoedeisend belang voorlopige voorziening vonnis is uitvoerbaar bij voorraad

10 ©2006 mr. J. Keizer 10 Relatieve competentie Civiele zaken –rechter woonplaats van de gedaagde Strafzaken –waar het strafbaar feit zich heeft voorgedaan –waar de verdachte woont of verblijft –waar de verdachte zich bevindt (art. 2 SV)

11 ©2006 mr. J. Keizer 11 Beginselen burgerlijk procesrecht openbaarheid verplichte procesvertegenwoordiging (advocaat) –m.u.v. procedures bij sector kanton gedaagde bij een kort geding hoor en wederhoor lijdelijkheid van de rechter

12 ©2006 mr. J. Keizer 12 Welke strafrechter is bevoegd? misdrijven –ernstige vergrijpen zware misdrijven: meervoudige kamer v/d rechtbank lichte misdrijven: politierechter –maximaal één jaar gevangenisstraf overtredingen –minder ernstige vergrijpen overtredingen: sector kanton

13 ©2006 mr. J. Keizer 13 Straffen en maatregelen hoofdstraffen –gevangenisstraf (bij misdrijven) –hechtenis (bij overtredingen) –dienstverlening –geldboete bijkomende straffen –verbeurdverklaring, ontzetting uit rechten etc. maatregelen (bij niet strafbaarheid dader) –T.B.S. (Ter Beschikking Stelling)

14 ©2006 mr. J. Keizer 14 Openbaar Ministerie officier van Justitie –vertegenwoordiger van het OM vervolging van strafbare feiten –vervolging: verdachte voor de strafrechter brengen –vervolgingsmonopolie seponeren –(voorwaardelijk) afzien van vervolging

15 ©2006 mr. J. Keizer 15 Gerechtshof Rechtbank Hoge Raad

16 ©2006 mr. J. Keizer 16 Hoger beroep bij hoger beroep wordt de hele zaak door het hof nogmaals bekeken. Slechts eenmaal mogelijk niet altijd hoger beroep mogelijk

17 ©2006 mr. J. Keizer 17 Cassatie kan alleen bij de Hoge Raad. Hoge Raad kijkt of het hof het recht goed heeft toegepast, ze beoordelen niet de feiten

18 ©2006 mr. J. Keizer 18 Bestuursrecht bezwaar –bestuurlijke heroverweging bij orgaan dat beslissing in eerst instantie genomen heeft beroep –bij sector bestuursrecht van de rechtbank hoger beroep –bij afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State


Download ppt "©2006 mr. J. Keizer 2 Rechtsbronnen wet gewoonte jurisprudentie verdrag."

Verwante presentaties


Ads door Google