De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HIËRARCHIE EN BEVOEGDHEID ORGANISATIE VAN HET GERECHT.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HIËRARCHIE EN BEVOEGDHEID ORGANISATIE VAN HET GERECHT."— Transcript van de presentatie:

1 HIËRARCHIE EN BEVOEGDHEID ORGANISATIE VAN HET GERECHT

2 • Rechtbanken en hoven:

3 ORGANISATIE VAN HET GERECHT • Hoe krijgen we vat op complexiteit? 1.Schema van hiërarchie opstellen Welke rechtbanken zijn rechtstreeks toegankelijk? Bij welke rechtbanken kan ik in beroep gaan? Structuur:

4 ORGANISATIE VAN HET GERECHT

5 • Oefeningen bevoegdheid p.12  Bij welke rechtbank zal de zaak ‘aanhangig’ gemaakt worden?

6 ORGANISATIE VAN HET GERECHT QUIZ : rechtbanken en hoven • Deze rechtbank doet uitspraak over de misdrijven die niet aan de Politierechtbank of het Hof van Assisen zijn toevertrouwd. Zij oordeelt in hoger beroep over de vonnissen van de Politierechtbanken in strafzaken. CORRECTIONELE RECHTBANK

7 ORGANISATIE VAN HET GERECHT QUIZ : rechtbanken en hoven • Deze rechtbank houdt zich bezig met de minderjarigen om hen te beschermen of neemt repressieve maatregelen tegen delinquente jongeren. JEUGDRECHTBANK

8 ORGANISATIE VAN HET GERECHT QUIZ : rechtbanken en hoven • Deze rechtbank heeft zowel bevoegdheid in burgerlijke zaken als in strafzaken. Het behandelt het hoger beroep tegen vonnissen gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg, de Rechtbank van Koophandel en de Correctionele Rechtbank. HOF VAN BEROEP

9 ORGANISATIE VAN HET GERECHT QUIZ : rechtbanken en hoven • De bevoegdheid van deze rechtbank strekt zich uit tot de ergste misdrijven: misdaden, persmisdrijven en politieke misdrijven. Ze heeft uitsluitend bevoegdheid in strafzaken en oordeelt in eerste en laatste aanleg wat wil zeggen dat hier geen beroep mogelijk is. HOF VAN ASSISEN

10 ORGANISATIE VAN HET GERECHT QUIZ : rechtbanken en hoven • Deze rechtbank onderzoekt niet meer de feiten, maar alleen of de rechter in zijn onderzoek de wetgeving juist heeft toegepast. Het beoordeelt vonnissen uitsluitend op juridisch vlak en verbreekt ze indien ze strijdig zijn met de wetten en besluiten of in zoverre de juiste procedure niet werd gevolgd. HOF VAN CASSATIE

11 ORGANISATIE VAN HET GERECHT QUIZ : rechtbanken en hoven • Deze rechtbank behandelt het beroep tegen de vonnissen gewezen door de Arbeidsrechtbank. ARBEIDSHOF

12 ORGANISATIE VAN HET GERECHT QUIZ : rechtbanken en hoven • Deze rechtbank is bevoegd voor alle rechtszaken die niet exclusief toegekend zijn aan andere rechtbanken. Bovendien oordeelt deze rechtbank over het hoger beroep tegen vonnisen van het Vredegerecht en de Politierechtbanken in burgerlijke zaken. BURGERLIJKE RECHTBANK

13 ORGANISATIE VAN HET GERECHT QUIZ : rechtbanken en hoven • Deze rechter behandelt het beroep tegen de beslissingen van de Vrederechter in handelsgeschillen plus de betwistingen tussen handelaars die 1 860,00 euro overschrijden. RECHTBANK V KOOPHANDEL


Download ppt "HIËRARCHIE EN BEVOEGDHEID ORGANISATIE VAN HET GERECHT."

Verwante presentaties


Ads door Google