De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bedrog/ bedrieglijke handelspraktijken XL Media en consoorten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bedrog/ bedrieglijke handelspraktijken XL Media en consoorten"— Transcript van de presentatie:

1 Bedrog/ bedrieglijke handelspraktijken XL Media en consoorten
Vergadering 20 u

2 Wie is XL Media? Reclameronselaar uit Sint-Truiden
Voorheen BPS, vervolgens BMS Zaakvoerder: Dhr. Bart Luyck Na malafide praktijken => naamswijziging naar XL Media. Uitgever van “De brandweer”, “De nationale brandweer”, “Interpolitie en veiligheid”, “Fiscalo”

3 Wie is GCS? Gevestigd te Tongeren
Opgericht via Dhr. Bart Luyck nadat malafide praktijken XL Media aan het licht kwamen Uitgever van Info-gids

4 Welke Wanpraktijken? De handelaar wordt gedwongen in betaling voor diensten die: Niet werden overeengekomen Niet worden geleverd (geen oplages,…) Verwarring stichten door te verwijzen naar officiële instanties zoals plaatselijke politie, brandweer of gemeente “De brandweer” “De nationale brandweer” “Interpolitie en veiligheid” Fiscalo” “Stadsgids” “Regio-gids” “Infogids”

5 Werkwijze Misleiding door de bedrieglijke handelingen:
Via vertegenwoordigers om elke rechtstreekse link met het bestuur te vermijden Verwijzing naar voorafgaand telefonisch onderhoud Verifiëren van een naam waardoor een handtekening wordt uitgelokt ! Verwijzing naar telefonische bestellingen waarbij een handtekening wordt nagemaakt

6 Werkwijze Uit het niets een overschrijvingsformulier opsturen
Pas bij betaling ontvangt de handelaar een factuur Bij gebrek aan betaling ontvangt hij een betalingsherinnering Vervolgens wordt de handelaar gedagvaard voor het Vredegerecht te Sint-Truiden in de hoop dat hij verstek laat gaan

7 Categorieën gedupeerden
Verschillende actiemogelijkheden 1. U bent gedagvaard 2. U blijft betalingsherinneringen ontvangen 3. U bent bij verstek veroordeeld 4. U heeft betaald

8 1. U bent gedagvaard 2 mogelijkheden:
Bij voorkeur: een advocaat raadplegen die u vertegenwoordigt Coördinatie bij één advocaat? Voordelen Afspraak erelonen (RPV, uurtarief…) Zelf naar het vredegerecht gaan en uitleggen dat er niet werd geleverd, geen bestelbon werd ondertekend, een handtekening werd vervalst… naar gelang de gebruikte oplichtingstechniek !!! IN GEEN GEVAL VERSTEK LATEN GAAN

9 2. U bent met verstek veroordeeld
U dient verzet aan te tekenen 2 mogelijkheden: Via een advocaat te raadplegen onmiddellijk na betekening van het vonnis Via een gerechtsdeurwaarder, binnen de maand na betekening van het vonnis Wat indien het vonnis reeds langer dan 1 maand betekend is? => terugvordering via strafprocedure

10 3. U ontving een overschrijvingsformulier
Bestaan van contract betwisten! * Opgelet : 1 contract kan leiden tot meerdere betalingen Factuur/ overschrijvingsformulier/ uitnodiging tot betaling protesteren! Aan te raden via advocaat Bestelbon na 2012 => dwangsom

11 4. U heeft reeds betaald Recuperatie via burgerlijke procedure
Problemen: Bewijslast Procedurerisico Kosten – baten analyse Gevaar faillissement Slechts één aanleg Recuperatie via strafprocedure

12 Welke rechtbank? Strafrechtbank Misdrijven
Correctionele rechtbank, Politierechtbank, Hof van Assisen Burgerlijke rechtbank Geschillen tussen burgers (particulieren, handelaars) Vrederechter, Rechtbank van Eerste aanleg, Arbeidsrechtbank, Rechtbank van Koophandel Administratieve rechtbanken Geschillen tussen burger en overheid Raad van State, speciale rechtbanken

13 Praktische werking rechtbanken
Niet met elkaar verbonden Territoriale verschillen Hoger beroep

14 Reeds ondernomen stappen
Stakingsvordering door Belgische Staat (FOD economie) na verschillende klachten bij het ADCB Stakingsvordering door uitgeverij PUBLI- TOUCH => hoger beroep (Straf) Klacht met Burgerlijke partijstelling via Mr. Stijn DEMEULENAERE

15 Strafklacht bij parket
Klacht politie Opsporingsonderzoek parket seponeren dagvaarden (Correctionele rechtbank)

16 Strafklacht bij onderzoeksrechter
In geval van seponering door het parket Tijdswinst Klacht bij onderzoeksrechter= gerechtelijk onderzoek Verwijzing naar raadkamer Buiten bijkomende Verwijzing vervolging onderzoekdaden correctionele rechtbank

17 Hoger beroep Buiten vervolgingstelling Raadkamer
=> Kamer van inbeschuldigingstelling (KI) Buiten vervolgingstelling KI => Hof van Cassatie

18 Te ondernemen stappen door gedupeerden
Oproep tot voorzichtigheid! Haast en spoed is zelden goed Goed kijken waar je je handtekening plaatst Alle facturen/ aanspraken bij betwisting schriftelijk protesteren Geen verstek laten gaan, tijdig advies inwinnen

19 Verdere juridische acties
Verschillende klachten trachten te coördineren Juridische kwalificatie verder uitwerken Nieuwe klacht wegens o.m. valsheid in geschriften Nieuwe klacht op basis van Wet Marktpraktijken

20 F.A.Q. Waarom kent de Vrederechter bepaalde vorderingen van deze firma’s toch toe? Waarom kan een figuur als Bart Luyck eindeloos doorgaan? Helaas is niet elk bedrog strafbaar Bedrog burgerlijk recht ≠Bedrog strafrecht Bart Luyck ≠XL Media ≠GCS => aparte entiteiten Kan Bart Luyck gestopt worden? Neen… Straffen zijn steeds persoonlijk Stakingsbevelen gelden slechts tegen de firma die werd gedagvaard Oprichting meerdere vennootschappen niet verboden “Lucht” verkopen is op zich niet strafbaar Bewijsmoeilijkheden Gebrek aan actiemogelijkheden in het strafrecht Vrijheid tot het drijven van handel en nijverheid  beroepsverbod

21 Nog vragen? Contact: Algemene vragen/centralisatie:
Unizo Service Center: of Juridisch advies/ dagvaarding / terugvordering: Patrick GROUWELS : Julie GROUWELS : Adres: Tongersesteenweg 60 3800 Sint-Truiden Tel: / Fax: /

22 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Bedrog/ bedrieglijke handelspraktijken XL Media en consoorten"

Verwante presentaties


Ads door Google