De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Politieke instellingen Juridische instellingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Politieke instellingen Juridische instellingen"— Transcript van de presentatie:

1 Politieke instellingen Juridische instellingen
Gerechtelijke instellingen in België Wetgevende macht Uitvoerende macht Rechterlijke macht Wetgevende macht Hoven Rechtbanken Parlementen Regeringen Politieke instellingen Juridische instellingen Wim Lecluyse

2 Gewone hoven / rechtbanken Administratieve rechtbanken
Raad van State Grondwet. hof Geschillen over Geschillen over Schors / vernietig Schors / vernietig Politieke rechten stemrecht werkloosheids vergoeding Burgerlijke rechten huur, contract echtscheiding schadevergoed Strafzaken diefstal moord Politieke rechten Administratieve rechtshandelingen Wetten Decreten Ordonnanties Wim Lecluyse

3 Administratieve rechtscolleges
Er zijn talrijke administratieve rechtscolleges met eigen bevoegdheden en een eigen rechtspleging.  Vaste Beroepscommissie voor de Vluchtelingen Bestendige deputatie van de provincie geschillen over gemeenteraadsverkiezingen geschillen over gemeente- en provinciebelastingen Commissie voor vergoedingspensioenen Comité van de dienst voor geneeskundige controle van het R.I.Z.I.V. Directeur der belastingen oordeelt over bezwaren inzake directe belastingen.

4 Rechterlijke macht Beslechten van juridische conflicten aan de hand van het geldende recht Wim Lecluyse

5 Fundamentele principes
1. Eenheid van rechtspraak 2. Dubbele aanleg 3. Specialisatie van de rechtbank 4. Territoriale organisatie Wim Lecluyse

6 Fundamentele principes
1. Eenheid van rechtspraak Het recht: Interpreteren Toepassen Coherentie Wim Lecluyse

7 Fundamentele principes
1. Eenheid van rechtspraak Hoogste rechtbank Hogere rechtbanken Lagere rechtbanken Piramidale opbouw

8 Fundamentele principes
2. De dubbele aanleg Elk geschil kan een tweede maal volledig opnieuw behandeld worden voor een hogere rechtsmacht Vergissingen of willekeur Wim Lecluyse

9 Fundamentele principes
2. De dubbele aanleg Derde aanleg Tweede aanleg Eerste aanleg Geschil

10 Fundamentele principes
3. Specialisatie van de rechtbanken Strafrecht Jeugdrecht Handelsrecht Sociaal recht Burgerlijk recht omvang / complexiteit Materiële bevoegdheid (bevoegd voor bepaald domein) Wim Lecluyse

11 Fundamentele principes
4. Territoriale organisatie Materiële bevoegdheid Territoriale bevoegdheid Hogere rechtbank groot grondgebied Lagere rechtbank klein grondgebied Wim Lecluyse

12 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG
HOF VAN CASSATIE NATIONAAL 1 ARBEIDSHOF HOF VAN BEROEP RECHTSGEBIED Burgerlijke kamer Jeugd kamer Correctionele kamer 5 ASSISENHOF PROVINCIE 10 ARRONDISSEMENTS RECHTBANK ARBEIDS- RECHTBANK RECHTBANK VAN KOOPHANDEL RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ARRONDISSEMENT Burgerlijke rechtbank Jeugd rechtbank Correctionele rechtbank 27 POLITIERECHTBANK KANTON VREDEGERECHT 187

13 Kanton (187) Wim Lecluyse

14 Arrondissement (27) Wim Lecluyse

15 Rechtsgebied (5) Wim Lecluyse

16 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG
HOF VAN CASSATIE NATIONAAL 1 Raadsheren ARBEIDSHOF HOF VAN BEROEP RECHTSGEBIED Burgerlijke kamer Jeugd kamer Correctionele kamer 5 Arresten ASSISENHOF PROVINCIE 10 ARRONDISSEMENTS RECHTBANK ARBEIDS- RECHTBANK RECHTBANK VAN KOOPHANDEL RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG Rechters ARRONDISSEMENT Burgerlijke rechtbank Jeugd rechtbank Correctionele rechtbank 27 Vonnissen POLITIERECHTBANK KANTON VREDEGERECHT 187

17 Hoven en rechtbanken Burgerlijke rechtbanken Handelsrechtbanken
Arbeidsrechtbanken Strafrechtbanken Samenloop van een burgerlijke vordering met een strafvordering Wim Lecluyse

18 Burgerlijke rechtbanken
HOF v CASSATIE BURGERLIJKE RB BURGERLIJKE K. (vonnis 2e aanleg) (arrest 2e aanleg) < 1.240 VREDEGERECHT BURGERLIJKE RB (vonnis 1e aanleg) (vonnis 1e aanleg) € 1.860 Wim Lecluyse

19 Burgerlijke rechtbanken
HOF v CASSATIE BURGERLIJKE RB BURGERLIJKE K. (vonnis 2e aanleg) (arrest 2e aanleg) VREDEGERECHT BURGERLIJKE RB (vonnis 1e aanleg) (vonnis 1e aanleg) € 1.860 huur, pacht, burenruzie, onteigening, mede-eigendom

20 Handelsrechtbanken € 1.860 HOF v CASSATIE RB v koophandel
BURGERLIJKE K. (vonnis 2e aanleg) (arrest 2e aanleg) < 1.240 VREDEGERECHT RB v koophandel (vonnis 1e aanleg) (vonnis 1e aanleg) € 1.860 Wim Lecluyse

21 Handelsrechtbanken € 1.860 HOF v CASSATIE RB v koophandel
BURGERLIJKE K. (vonnis 2e aanleg) (arrest 2e aanleg) VREDEGERECHT RB v koophandel (vonnis 1e aanleg) (vonnis 1e aanleg) € 1.860 vennootschappen

22 Sociaalrechtelijke geschillen
Arbeidsrechtbanken HOF v CASSATIE a) casseren (arrest 1e en laatste aanleg) in cassatie b) niet-casseren ARBEIDSHOF ARBEIDSHOF (arrest 2e aanleg) in beroep ARBEIDSRECHTBANK (vonnis 1e aanleg) Sociaalrechtelijke geschillen inzake arbeidsovereenkomsten, toepassing C.A.O., vergoedingen voor arbeidsongevallen, sociale zekerheid

23 Strafrechtbanken Misdrijven Misdaden 2. Wanbedrijf 3. Overtredingen
Wim Lecluyse

24 Misdaden: Wanbedrijven: Overtreding:
opsluiting van 5 jaar tot levenslang moorden doodslagen gijzeling diefstal met geweldpleging verkrachting Wanbedrijven: opsluiting van 8 dagen tot 5 jaar en/of een boete van meer dan € 25 ( x 5,5 = min. € 137,50) gewone diefstal oplichting slagen en verwondingen schuldig verzuim Overtreding: opsluiting van max. 7 dagen en/of een boete van max. € 25 ( x 5,5 = max. € 137,50 ) nachtlawaai inbreuken op de wegcode dronkenschap op de openbare weg

25 verzachtende omstandigheden
Misdaden: moorden / doodslagen gijzeling / verkrachting diefstal met geweldpleging Afzwakking verzachtende omstandigheden valsheid in geschriften diefstal met braak Correctionaliseren Wanbedrijven: gewone diefstal oplichting slagen en verwondingen schuldig verzuim kleine diefstal slagen en verwondingen Contraventionaliseren Overtreding: nachtlawaai inbreuken op de wegcode dronkenschap op de O.W.

26 Strafrechtbanken Misdrijven Misdaden 2. Wanbedrijf 3. Overtredingen
HOF van ASSISEN HOF v CASSATIE (arrest in 1e en laatste aanleg) 2. Wanbedrijf CORRECT. RB CORRECT. KAM HOF v CASSATIE (vonnis 1e aanleg) (arrest 2e aanleg) 3. Overtredingen POLITIE RB CORRECT. RB HOF v CASSATIE (vonnis 1e aanleg) (vonnis 2e aanleg) in beroep in cassatie

27 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG
Burgerlijke RB HOF VAN CASSATIE NATIONAAL 1 ARBEIDSHOF HOF VAN BEROEP RECHTSGEBIED Burgerlijke kamer Jeugd kamer Correctionele kamer 5 ASSISENHOF PROVINCIE 10 ARRONDISSEMENTS RECHTBANK ARBEIDS- RECHTBANK RECHTBANK VAN KOOPHANDEL RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ARRONDISSEMENT Burgerlijke rechtbank Jeugd rechtbank Correctionele rechtbank 27 POLITIERECHTBANK KANTON VREDEGERECHT 187

28 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG
Handels RB HOF VAN CASSATIE NATIONAAL 1 ARBEIDSHOF HOF VAN BEROEP RECHTSGEBIED Burgerlijke kamer Jeugd kamer Correctionele kamer 5 ASSISENHOF PROVINCIE 10 ARRONDISSEMENTS RECHTBANK ARBEIDS- RECHTBANK RECHTBANK VAN KOOPHANDEL RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ARRONDISSEMENT Burgerlijke rechtbank Jeugd rechtbank Correctionele rechtbank 27 POLITIERECHTBANK KANTON VREDEGERECHT 187

29 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG
Arbeids RB HOF VAN CASSATIE NATIONAAL 1 ARBEIDSHOF HOF VAN BEROEP RECHTSGEBIED Burgerlijke kamer Jeugd kamer Correctionele kamer 5 ASSISENHOF PROVINCIE 10 ARRONDISSEMENTS RECHTBANK ARBEIDS- RECHTBANK RECHTBANK VAN KOOPHANDEL RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ARRONDISSEMENT Burgerlijke rechtbank Jeugd rechtbank Correctionele rechtbank 27 POLITIERECHTBANK KANTON VREDEGERECHT 187

30 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG
Straf RB HOF VAN CASSATIE NATIONAAL 1 ARBEIDSHOF HOF VAN BEROEP RECHTSGEBIED Burgerlijke kamer Jeugd kamer Correctionele kamer 5 ASSISENHOF PROVINCIE 10 ARRONDISSEMENTS RECHTBANK ARBEIDS- RECHTBANK RECHTBANK VAN KOOPHANDEL RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ARRONDISSEMENT Burgerlijke rechtbank Jeugd rechtbank Correctionele rechtbank 27 POLITIERECHTBANK KANTON VREDEGERECHT 187

31 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG
In beroep + cassatie HOF VAN CASSATIE NATIONAAL 1 ARBEIDSHOF HOF VAN BEROEP RECHTSGEBIED Burgerlijke kamer Jeugd kamer Correctionele kamer 5 ASSISENHOF PROVINCIE 11 ARRONDISSEMENTS RECHTBANK ARBEIDS- RECHTBANK RECHTBANK VAN KOOPHANDEL RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ARRONDISSEMENT Burgerlijke rechtbank Jeugd rechtbank Correctionele rechtbank 27 POLITIERECHTBANK KANTON VREDEGERECHT 187

32 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG
Staande magistratuur HOF VAN CASSATIE Parket-generaal NATIONAAL procureur-generaal 1 1e advocaat-generaal advocaat-genaraal ARBEIDSHOF HOF VAN BEROEP RECHTSGEBIED Burgerlijke kamer Jeugd kamer Correctionele kamer 5 Arbeidsauditoraat-generaal Parket-generaal auditeur-generaal procureur-generaal 1e advocaat-generaal 1e advocaat-generaal ASSISENHOF PROVINCIE advocaat-generaal advocaat-generaal 11 subsitiuut-generaal subsitiuut-generaal ARRONDISSEMENTS RECHTBANK ARBEIDS- RECHTBANK RECHTBANK VAN KOOPHANDEL RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ARRONDISSEMENT Burgerlijke rechtbank Jeugd rechtbank Correctionele rechtbank 27 Openbaar ministerie Openbaar ministerie arbeidsauditeur procureur des Konings 1e substituten 1e substituten POLITIERECHTBANK substituten substituten KANTON VREDEGERECHT 187

33 vermoeden van onschuld
Misdrijf Dader strafprocedure O.M. Verdachte vermoeden van onschuld Beschuldigde RB Beklaagde veroordeling Veroordeelde

34 Zittende magistratuur
Rechtelijke macht rechtsgebied Hoven Raadsheer Proc. generaal (arrest) Rechtbanken arrondissement Rechter Procureur des konings (vonnis) Staande magistratuur Zittende magistratuur Vervolgen Recht spreken

35 Magistratuur Staande Zittende Openbaar ministerie Strafprocedure
Bodemrechter Burgerlijke rechter Strafonderzoek Strafproces Strafrechter Bewijzen Vervolgen Strafdossier Beroepsrechter + Lekenrechter assessoren Opsporingsonderzoek consulaire R - Seponeren - Strafvervolging instellen Gerechtelijk onderzoek Onderzoeksrechter slachtoffer ten laste (à charge) ten gunste (à décharge) afleveren aanhoudingsbevel beklaagde afleveren huiszoekingsbevel inverdenkingstelling

36 Onderzoek ter terechtzitting
Misdrijven overtreding wanbedrijf misdaad Proces-verbaal Vooronderzoek Opsporingsonderzoek Gerechtelijk onderzoek verdachte Procureur des Konings Onderzoeksrechter Raadkamer Raadkamer KI Onderzoek ter terechtzitting Politierechtbank Hof van assisen Correction. RB Correctionele kamer beschuldigde beklaagde Hof van cassatie Straf

37 Strafprocedure Strafonderzoek Strafproces 1. Opsporingsonderzoek
Misdrijf misdaad wanbedrijf overtreding Bewijzen 1. Strafonderzoek Strafdossier Opsporingsonderzoek Gerechtelijk onderzoek Politie PV Procureur Onderzoeksrechter Ondervraging Aanstelling deskundige Huiszoek met toestemming Afluisteren van telefoon Voorlopige hechtenis Huiszoek zonder toestemming OM Procureur Procureur Onderzoeksrechter Seponeren Minnelijke schikking Strafbemiddeling Vervolging Raadkamer Onderzoek onvolledig Buitenvervolgingstelling Interneren, probatie … Vervolging 2. Strafproces

38 OM Rechtbank Seponeren slachtoffer misdaad Politie PV
Misdrijf misdaad wanbedrijf overtreding geen kans geen misdrijf dader onbekend Seponeren slachtoffer Geen gevolg, Voorlopig afsluiten misdaad Politie PV overtreding wanbedrijf misdaad Minnelijke schikking Procedure om een einde te stellen aan een strafvervolging door een geldsom te betalen. Dit is geen boete. Rechtstreekse dagvaarding Burg. Partij Onderzoeks R OM Strafbemiddeling Akkoord tussen PdK, dader en slachtoffer met voorwaarden hoe vervolging kan worden vermeden Vervolgen Rechtstreekse dagvaarding Rechtbank Wim Lecluyse

39 HC N 1 AH HB R BK JK CK 5 HA P 10 ARR AR RKH R1A A BR JR CR 27 PR K VG 187


Download ppt "Politieke instellingen Juridische instellingen"

Verwante presentaties


Ads door Google