De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gerechtelijke instellingen in België Wetgevende macht Uitvoerende macht Rechterlijke macht Politieke instellingen Juridische instellingen ParlementenRegeringen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gerechtelijke instellingen in België Wetgevende macht Uitvoerende macht Rechterlijke macht Politieke instellingen Juridische instellingen ParlementenRegeringen."— Transcript van de presentatie:

1 Gerechtelijke instellingen in België Wetgevende macht Uitvoerende macht Rechterlijke macht Politieke instellingen Juridische instellingen ParlementenRegeringen Hoven Rechtbanken Wim Lecluyse

2 Gewone hoven / rechtbanken Administratieve rechtbanken Raad van StateGrondwet. hof Geschillen over Administratieve rechtshandelingen Schors / vernietig Politieke rechten  stemrecht  werkloosheids- vergoeding Burgerlijke rechten  huur, contract  echtscheiding  schadevergoed Strafzaken  diefstal  moord Geschillen over Politieke rechten Wetten Decreten Ordonnanties Schors / vernietig Wim Lecluyse

3 Administratieve rechtscolleges Er zijn talrijke administratieve rechtscolleges met eigen bevoegdheden en een eigen rechtspleging. Vaste Beroepscommissie voor de Vluchtelingen Bestendige deputatie van de provincie geschillen over gemeenteraadsverkiezingen geschillen over gemeente- en provinciebelastingen Commissie voor vergoedingspensioenen Comité van de dienst voor geneeskundige controle van het R.I.Z.I.V. Directeur der belastingen oordeelt over bezwaren inzake directe belastingen.

4 Rechterlijke macht Beslechten van juridische conflicten aan de hand van het geldende recht Wim Lecluyse

5 Fundamentele principes Eenheid van rechtspraak1. Dubbele aanleg2. Specialisatie van de rechtbank3. Territoriale organisatie4. Wim Lecluyse

6 Fundamentele principes Eenheid van rechtspraak1. Coherentie Interpreteren Toepassen Het recht: Wim Lecluyse

7 Fundamentele principes Eenheid van rechtspraak1. Piramidale opbouw

8 Fundamentele principes De dubbele aanleg2. Elk geschil kan een tweede maal volledig opnieuw behandeld worden voor een hogere rechtsmacht Vergissingen of willekeur Wim Lecluyse

9 Fundamentele principes De dubbele aanleg2. Hoogste rechtbank Hogere rechtbank Lagere rechtbank Geschil Eerste aanleg Tweede aanleg Derde aanleg

10 Fundamentele principes Specialisatie van de rechtbanken3. 1. Strafrecht 2. Jeugdrecht 3. Handelsrecht 4. Sociaal recht 5. Burgerlijk recht omvang / complexiteit Materiële bevoegdheid (bevoegd voor bepaald domein) Wim Lecluyse

11 Fundamentele principes Territoriale organisatie4. 1. Materiële bevoegdheid 2. Territoriale bevoegdheid Lagere rechtbank Hogere rechtbankgroot grondgebied klein grondgebied Wim Lecluyse

12 VREDEGERECHT POLITIERECHTBANK RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG Burgerlijke rechtbank Jeugd rechtbank Correctionele rechtbank RECHTBANK VAN KOOPHANDEL ARRONDISSEMENTS RECHTBANK ARBEIDS- RECHTBANK HOF VAN BEROEP Burgerlijke kamer Jeugd kamer Correctionele kamer ARBEIDSHOF ASSISENHOF HOF VAN CASSATIE KANTON ARRONDISSEMENT PROVINCIE RECHTSGEBIED NATIONAAL 187 27 5 10 1

13 Kanton (187) Wim Lecluyse

14 Arrondissement (27) Wim Lecluyse

15 Rechtsgebied (5) Wim Lecluyse

16 VREDEGERECHT POLITIERECHTBANK RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG Burgerlijke rechtbank Jeugd rechtbank Correctionele rechtbank RECHTBANK VAN KOOPHANDEL ARRONDISSEMENTS RECHTBANK ARBEIDS- RECHTBANK HOF VAN BEROEP Burgerlijke kamer Jeugd kamer Correctionele kamer ARBEIDSHOF ASSISENHOF HOF VAN CASSATIE KANTON ARRONDISSEMENT PROVINCIE RECHTSGEBIED NATIONAAL 187 27 5 10 1 Raadsheren Arresten Rechters Vonnissen

17 Burgerlijke rechtbanken Handelsrechtbanken Arbeidsrechtbanken Strafrechtbanken Samenloop van een burgerlijke vordering met een strafvordering Hoven en rechtbanken Wim Lecluyse

18 Burgerlijke rechtbanken € 1.860 VREDEGERECHT BURGERLIJKE RB HOF v CASSATIE BURGERLIJKE RB BURGERLIJKE K. (vonnis 2 e aanleg) (vonnis 1 e aanleg) (arrest 2 e aanleg) < 1.240 (vonnis 1 e aanleg) Wim Lecluyse

19 Burgerlijke rechtbanken € 1.860 VREDEGERECHT BURGERLIJKE RB HOF v CASSATIE BURGERLIJKE RB BURGERLIJKE K. (vonnis 2 e aanleg) (vonnis 1 e aanleg) (arrest 2 e aanleg) huur, pacht, burenruzie, onteigening, mede-eigendom (vonnis 1 e aanleg)

20 Handelsrechtbanken € 1.860 VREDEGERECHT RB v koophandel HOF v CASSATIE RB v koophandel BURGERLIJKE K. (vonnis 1 e aanleg) (vonnis 2 e aanleg) (vonnis 1 e aanleg) (arrest 2 e aanleg) < 1.240 Wim Lecluyse

21 Handelsrechtbanken € 1.860 VREDEGERECHT RB v koophandel HOF v CASSATIE RB v koophandel BURGERLIJKE K. (vonnis 1 e aanleg) (vonnis 2 e aanleg) (arrest 2 e aanleg) vennootschappen (vonnis 1 e aanleg)

22 Arbeidsrechtbanken Sociaalrechtelijke geschillen ARBEIDSRECHTBANK ARBEIDSHOF HOF v CASSATIE (vonnis 1 e aanleg) (arrest 2 e aanleg) inzake arbeidsovereenkomsten, toepassing C.A.O., vergoedingen voor arbeidsongevallen, sociale zekerheid (arrest 1 e en laatste aanleg) in beroep in cassatie a) casseren b) niet-casseren ARBEIDSHOF

23 Strafrechtbanken Misdrijven 1.Misdaden 2. Wanbedrijf 3. Overtredingen Wim Lecluyse

24 Misdaden: opsluiting van 5 jaar tot levenslang moorden doodslagen gijzeling diefstal met geweldpleging verkrachting Wanbedrijven: opsluiting van 8 dagen tot 5 jaar en/of een boete van meer dan € 25 ( x 5,5 = min. € 137,50) gewone diefstal oplichting slagen en verwondingen schuldig verzuim Overtreding: opsluiting van max. 7 dagen en/of een boete van max. € 25 ( x 5,5 = max. € 137,50 ) nachtlawaai inbreuken op de wegcode dronkenschap op de openbare weg

25 Misdaden: moorden / doodslagen gijzeling / verkrachting diefstal met geweldpleging Wanbedrijven: gewone diefstal oplichting slagen en verwondingen schuldig verzuim Overtreding: nachtlawaai inbreuken op de wegcode dronkenschap op de O.W. valsheid in geschriften diefstal met braak kleine diefstal slagen en verwondingen Afzwakking verzachtende omstandigheden Correctionaliseren Contraventionaliseren

26 Strafrechtbanken Misdrijven CORRECT. RB HOF van ASSISEN HOF v CASSATIE (vonnis 1 e aanleg) (arrest in 1 e en laatste aanleg) 1.Misdaden 2. Wanbedrijf 3. Overtredingen POLITIE RB (vonnis 1 e aanleg) CORRECT. RB (vonnis 2 e aanleg) HOF v CASSATIECORRECT. KAM (arrest 2 e aanleg) HOF v CASSATIE in beroep in cassatie

27 VREDEGERECHT POLITIERECHTBANK RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG Burgerlijke rechtbank Jeugd rechtbank Correctionele rechtbank RECHTBANK VAN KOOPHANDEL ARRONDISSEMENTS RECHTBANK ARBEIDS- RECHTBANK HOF VAN BEROEP Burgerlijke kamer Jeugd kamer Correctionele kamer ARBEIDSHOF ASSISENHOF HOF VAN CASSATIE KANTON ARRONDISSEMENT PROVINCIE RECHTSGEBIED NATIONAAL 187 27 5 10 1 Burgerlijke RB

28 VREDEGERECHT POLITIERECHTBANK RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG Burgerlijke rechtbank Jeugd rechtbank Correctionele rechtbank RECHTBANK VAN KOOPHANDEL ARRONDISSEMENTS RECHTBANK ARBEIDS- RECHTBANK HOF VAN BEROEP Burgerlijke kamer Jeugd kamer Correctionele kamer ARBEIDSHOF ASSISENHOF HOF VAN CASSATIE KANTON ARRONDISSEMENT PROVINCIE RECHTSGEBIED NATIONAAL 187 27 5 10 1 Handels RB

29 VREDEGERECHT POLITIERECHTBANK RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG Burgerlijke rechtbank Jeugd rechtbank Correctionele rechtbank RECHTBANK VAN KOOPHANDEL ARRONDISSEMENTS RECHTBANK ARBEIDS- RECHTBANK HOF VAN BEROEP Burgerlijke kamer Jeugd kamer Correctionele kamer ARBEIDSHOF ASSISENHOF HOF VAN CASSATIE KANTON ARRONDISSEMENT PROVINCIE RECHTSGEBIED NATIONAAL 187 27 5 10 1 Arbeids RB

30 VREDEGERECHT POLITIERECHTBANK RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG Burgerlijke rechtbank Jeugd rechtbank Correctionele rechtbank RECHTBANK VAN KOOPHANDEL ARRONDISSEMENTS RECHTBANK ARBEIDS- RECHTBANK HOF VAN BEROEP Burgerlijke kamer Jeugd kamer Correctionele kamer ARBEIDSHOF ASSISENHOF HOF VAN CASSATIE KANTON ARRONDISSEMENT PROVINCIE RECHTSGEBIED NATIONAAL 187 27 5 10 1 Straf RB

31 VREDEGERECHT POLITIERECHTBANK RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG Burgerlijke rechtbank Jeugd rechtbank Correctionele rechtbank RECHTBANK VAN KOOPHANDEL ARRONDISSEMENTS RECHTBANK ARBEIDS- RECHTBANK HOF VAN BEROEP Burgerlijke kamer Jeugd kamer Correctionele kamer ARBEIDSHOF ASSISENHOF HOF VAN CASSATIE KANTON ARRONDISSEMENT PROVINCIE RECHTSGEBIED NATIONAAL 187 27 5 11 1 In beroep + cassatie

32 VREDEGERECHT POLITIERECHTBANK RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG Burgerlijke rechtbank Jeugd rechtbank Correctionele rechtbank RECHTBANK VAN KOOPHANDEL ARRONDISSEMENTS RECHTBANK ARBEIDS- RECHTBANK HOF VAN BEROEP Burgerlijke kamer Jeugd kamer Correctionele kamer ARBEIDSHOF ASSISENHOF HOF VAN CASSATIE KANTON ARRONDISSEMENT PROVINCIE RECHTSGEBIED NATIONAAL 187 27 5 11 1 arbeidsauditeur 1 e substituten substituten procureur des Konings 1 e substituten substituten auditeur-generaal 1 e advocaat-generaal advocaat-generaal procureur-generaal 1 e advocaat-generaal advocaat-generaal Arbeidsauditoraat-generaalParket-generaal subsitiuut-generaal Openbaar ministerie procureur-generaal 1 e advocaat-generaal advocaat-genaraal Parket-generaal Staande magistratuur

33 MisdrijfDader Verdachte Beklaagde Beschuldigde Veroordeelde vermoeden van onschuld O.M. RB veroordeling strafprocedure

34 Rechtelijke macht Hoven Raadsheer Rechter (arrest) (vonnis) Rechtbanken Zittende magistratuur Procureur des konings arrondissement Staande magistratuur Proc. generaal rechts gebied Recht spreken Vervolgen

35 Magistratuur StaandeZittende Openbaar ministerie Strafprocedure StrafonderzoekStrafproces Bewijzen Strafdossier Opsporingsonderzoek Gerechtelijk onderzoek - Seponeren - Strafvervolging instellen Bodemrechter Onderzoeksrechter Strafrechter Burgerlijke rechter BeroepsrechterLekenrechter assessoren consulaire R afleveren aanhoudingsbevel inverdenkingstelling Vervolgen afleveren huiszoekingsbevel slachtoffer beklaagde ten laste (à charge) ten gunste (à décharge) +

36 Misdrijven overtredingwanbedrijfmisdaad Proces-verbaal Onderzoeksrechter Correction. RB Hof van assisen Correctionele kamer Hof van cassatie Straf Gerechtelijk onderzoek Politierechtbank Onderzoek ter terechtzitting Vooronderzoek beklaagde verdachte Opsporingsonderzoek Procureur des Konings beschuldigde

37 OM Misdrijf  misdaad  wanbedrijf  overtreding Politie PV Strafonderzoek Strafproces Bewijzen Strafdossier OpsporingsonderzoekGerechtelijk onderzoek Onderzoeksrechter Seponeren Minnelijke schikking Strafbemiddeling Vervolging Procureur Onderzoeksrechter Raadkamer 1. Strafprocedure 2. Procureur Ondervraging Aanstelling deskundige Huiszoek met toestemming Afluisteren van telefoon Voorlopige hechtenis Huiszoek zonder toestemming Onderzoek onvolledig Buitenvervolgingstelling Interneren, probatie … Vervolging

38 OM Seponeren Minnelijke schikking Strafbemiddeling Vervolgen  geen kans  geen misdrijf  dader onbekend Akkoord tussen PdK, dader en slachtoffer met voorwaarden hoe vervolging kan worden vermeden Procedure om een einde te stellen aan een strafvervolging door een geldsom te betalen. Dit is geen boete. Rechtstreekse dagvaarding Rechtbank slachtoffer overtreding wanbedrijf misdaad Rechtstreekse dagvaarding Burg. Partij Onderzoeks R Geen gevolg, misdaad Misdrijf  misdaad  wanbedrijf  overtreding Politie PV Wim Lecluyse Voorlopig afsluiten

39 VG PR R1A BRJRCR RKH ARR AR HB BKJKCK AH HA HC K A P R N 187 27 5 10 1


Download ppt "Gerechtelijke instellingen in België Wetgevende macht Uitvoerende macht Rechterlijke macht Politieke instellingen Juridische instellingen ParlementenRegeringen."

Verwante presentaties


Ads door Google