De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Huurverhoging 2013 Informatieavond bewonerscommissies De Key.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Huurverhoging 2013 Informatieavond bewonerscommissies De Key."— Transcript van de presentatie:

1 Huurverhoging 2013 Informatieavond bewonerscommissies De Key

2 Inleiding Jaarlijkse huurverhoging is nodig om:
Onderhoud uit te voeren Verhuurderheffing te betalen Regering bepaalt maximale huurverhoging sociale huurwoningen Afgelopen jaren inflatie volgende huurverhoging 2013 is basishuurverhoging 4% inflatie 2,5% + 1,5% = 4% Puntenaantal bepaalt maximale huurprijs sociale huurwoning .

3 Aftoppen huurprijs aftopping huurverho- ging 4% 2,50% maximale
huurverho- ging 4% 2,50% maximale huurprijs huur

4 Verhuureenheden huurverhoging
Zelfstandig woningen vrije sector (geliberaliseerd) Zelfstandige woningen sociale huurwoningen Onzelfstandig woningen (gereguleerd) Parkeervak, garage Kast/box Overig

5 Huurverhogingpercentage 2013
Overig 2,5% Kast/box 2,5% Parkeer 2,5% Onzelfstandig 4% (aftopping maxhuur) Zelfstandig vrije sector: huuringang >= : 0% huuringang >= : 2,5% huuringang < = : 4% Zelfstandig sociale huur (aftopping maxhuur) huishoudinkomen 2011 =< € % huishoudinkomen 2011 > € en =<€ ,5% huishoudinkomen 2011 > € ,5%

6 Uitzonderingen Complexen op nominatie sloop/renovatie met een vastgestelde peildatum Woningen met tijdelijke huurverlaging op basis van ernstige gebreken Sociale huurwoningen met een huur boven de maximale huurprijs (per 1 juli 2013) Short Stay Facilities

7 Vrije sector (geliberaliseerd)
Huurovereenkomst is geliberaliseerd als de aanvangshuur hoger was dan de op dat moment geldende liberalisatiegrens De (maximale) jaarlijkse huurverhoging is geregeld in huurcontract

8 Sociale huurwoning (regulier)
Inkomensafhankelijke huurverhoging Belastingdienst verstrekt inkomstengegevens van alle personen die ingeschreven staan op het adres. Hierbij wordt gekeken naar de gezinssamenstelling (GBA) op 1 juli a.s. en het huishoudinkomen van 2 jaar geleden (2011) Voor personen onder de 23 jaar geldt een zgn. vrije voet Chronisch zieken en gehandicapten: minister komt met voorstel; bedoeling was begin april.

9 Aftopping huurverhoging
Voor alle sociale huurwoningen geldt dat De Key de netto huurprijs aftopt op de maximale huurprijs, in tegenstelling tot regeerakkoord Regeerakkoord: de huurverhoging voor inkomens boven € zou 9% zijn; die voor de inkomens van € tot € zou 5% zijn. Maximale huurprijs voor de periode juli 2013 – juni 2014 is verhoogd met 2,5% (voor zowel zelfstandige als onzelfstandige woonruimte).

10 Resultaten belastingdienst
Op basis van de verklaringen van de Belastingdienst ( sociale huurwoningen): 67% heeft een inkomen onder de € 9%   heeft een inkomen tussen de € ,- en € ,- 16% heeft een inkomen boven de € ,-

11 Informatie voor huurders
Huurverhogingbrief en folder Telefonisch via afdeling Woonservice 24/7 Overzicht veel gestelde vragen – dagelijkse update Digitaal indienen van vragen ( binnen 5 werkdagen antwoord) Tijdens spreekuren beheerders Informatieavonden bewonerscommissies

12 Bezwaar maken huurverhoging
Vrije sector bezwaar indienen bij de kantonrechter Sociale huurwoningen bezwaar indienen bij De Key vóór 1 juli. Reden bezwaar: de huurder is van mening dat de nieuwe huurprijs boven de maximale huurprijs ligt de huurder is het niet eens met de verklaring van de belastingdienst inzake het huishoudinkomen (t-2). het huishoudinkomen van huurder over het jaar t-1 is gedaald Bezwaar ongegrond? De Key stuurt vóór 12 augustus het bezwaar door naar de Huurcommissie voor een uitspraak

13 Niet eens met inkomenscategorie?
Inkomen is in 2012 onder een van de grenzen van € ,- of € ,- Wat nu? Beoordeling hoogte inkomen geschiedt alleen op basis van definitief vastgesteld huishoudinkomen. Dus huurder levert aan De Key: uittreksel bevolkingsregister van 1 juli definitief vastgestelde belastingaanslag(en) 2012 van de belastingdienst.

14 Rappelprocedure Deze geldt alleen voor sociale huurwoningen:
Geen bezwaar gemaakt en niet de nieuwe huurprijs betaald per 1 juli? U ontvangt vóór 12 augustus een aangetekende rappelbrief Niet de nieuwe huurprijs willen betalen? Teken bezwaar aan bij de Huurcommissie voor 1 oktober. Geen bezwaar ingediend voor 1 oktober, dan is de huurverhoging definitief. Huurder levert zelf de gegevens aan (uittreksel bevolkingsregister, inkomsten).

15 Privacy inkomstengegevens
De Belastingdienst meldt: Adresgegevens: postcode, huisnummer (toevoeging) Inkomenscategorie + verklaring t.b.v. huurverhogingbrief Hoeveel personen ingeschreven staan in GBA op basis waarvan het inkomen is vastgesteld Verhuurders zijn verplicht verklaring mee te sturen met de huurverhogingbrief als de huurverhoging > 4% Verhuurders vernietigen de verklaringen als huurverhoging definitief is.

16 Voorbeeld inkomensverklaring belastingdienst

17 Dank u wel voor uw aandacht Vragenronde


Download ppt "Huurverhoging 2013 Informatieavond bewonerscommissies De Key."

Verwante presentaties


Ads door Google