De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Landelijke ontwikkelingen en de consequenties voor de Woonplaats

Verwante presentaties


Presentatie over: "Landelijke ontwikkelingen en de consequenties voor de Woonplaats"— Transcript van de presentatie:

1 Landelijke ontwikkelingen en de consequenties voor de Woonplaats
Rob Zeegers Beleidsmedewerkers Strategisch Vastgoed Beleid sept-2012

2 Nieuwe woningwet rol huurdersorganisaties versterkt
Inperken bevoegdheden bestuurders ( 3 milj ) Versterken verantwoordelijkheden RvT Verscherping toezicht/controle door Financiële Autoriteit Woningcorporaties Vergroting politieke greep op sector – elke Algemene maatregel van Bestuur ( AmvB ) moet door 2e en 1e kamer

3 Financieel Inzet middelen bij voorrang in ten behoeve van de volkshuisvesting. In, bij AMvB bepaalde gevallen, ook ten behoeve van projecten door andere corporaties. De corporatie bestemt liquide middelen uitsluitend voor werkzaamheden op het gebied van de volkshuisvesting. Bij AMvB worden een of meer instellingen aangewezen voor aantrekken financiële middelen.Bijv. Bank Nederlandse Gemeenten of Waterschapsbank. Opstellen financieel reglement waarin o. a. treasury beleid.

4 Extern Toezicht Eens in de vier jaar verplichte visitatie.
Financieel reglement gebonden aan voorwaarden die bij AMvB worden vastgesteld. De Minister kan een aanwijzing geven om een of meer handelingen te verrichten of na te laten. Daarbij kan zij een dwangsom opleggen. Het CFV wordt omgebouwd tot Financiële Autoriteit Woningcorporaties De Autoriteit krijgt naast de mogelijkheid een aanwijzing te geven ook de mogelijkheid een dwangsom op te leggen. Taak van de Autoriteit; het toezicht op de liquiditeitspositie, de financiële risico's, de naleving van het treasury statuut en het toezicht op de verbindingen. Op een later tijdstip wordt de uiterlijke publicatiedatum van de jaarstukken vervroegd naar 1 mei.

5 Fusie/splitsing - Zienswijze van - autoriteit, - gemeente,
- huurdersorganisaties zijn verplicht, - Oordeel van NMA indien van toepassing. - In goedkeuringsverzoek aangeven meerwaarde voor volkshuisvestelijk belang.

6 Relatie met de Gemeente
-Werkzaam worden in een nieuwe gemeente na verklaring van geen bezwaar bij B&W van de gemeente van de hoofdvestiging. -Vervolgens Ministervragen om goedkeuring. - Werkzaam worden buiten Nederland na goedkeuring Minister. - Jaarlijks overzicht van voorgenomen werkzaamheden voor de komende vijf kalenderjaren. - Geen woonvisie dan ook geen bijdrage leveren - De gemeente kan door overzicht zien welke werkzaamheden gepland zijn. - Overzicht eerst voorgeleggen aan de huurdersorganisaties.

7 ( Des ) Investeringen Voor investeringen boven € 3 miljoen goedkeuring RvT nodig - Investeringen boven een bij AMvB te bepalen bedrag goedkeuring door autoriteit. - Vervreemden van onroerende zaken boven een bij AMvB te bepalen bedrag goedkeuring RvT nodig. - Tevens is bij AMvB te bepalen gevallen ook goedkeuring van de Minister nodig. - Opstellen reglement inzake het slopen en treffen van ingrijpende voorzieningen aan woningen en betrokkenheid van bewoners daarbij.

8 Staatssteunregels in herziene Woningwet
Uitsluitend compensatie voor DAEB werkzaamheden. DAEB = Diensten Algemeen Economisch Belang - Vastgoed verhuurd aan niet winstbeogende instellingen is maatschappelijk vastgoed en is DAEB. - Een gebouw dat overwegend (>90% van vloeroppervlak) wordt verhuurd als maatschappelijk vastgoed is DAEB.

9 Staatssteunregels in herziene Woningwet
- DAEB woningen hebben een huur onder € 681 per maand. - Tenminste 90% van DAEB woningen toewijzen aan huishoudens met een huishoudinkomen onder € ( Deze grens is niet door de EU bepaald maar een “intern” besluit van de nederlandse regering Na mutatie verhuren boven € 681 dan wordt deze een niet-DAEB woning De Woonplaats richt zich op de primaire doelgroep en niet op de middeninkomens ( ook al heeft de Woonplaats wel NIET-daeb bezit )

10 Indeling bezit naar huurprijsklasse - subsidiabel
VAN TOT bezit in % € 374,44 4,8% jongeren € 535,91 21,2% 1 en 2 persoonshuishoudens € 574,35 20,2% 3 of meer personen € 681,02 47,0% middelduur 6,8% geliberaliseerde huur

11 Het lenteakkoord & beleid minister
Inkomensafhankelijke huurverhoging Invoeren verhuurdersheffing Uit extra huurverhoging Opbrengst door meer verkopen Lagere beheerslasten

12 Wat wil De Woonplaats Richt zich op de primaire doelgoep
Doet niet aan inkomenspolitiek en voert daarom inkomensafhankelijke huurverhoging door Gaat de beheerslasten naar beneden brengen Handhaaft verkoopbeleid

13 Bedankt voor uw aandacht !


Download ppt "Landelijke ontwikkelingen en de consequenties voor de Woonplaats"

Verwante presentaties


Ads door Google