De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Woonbond/Herders Consult George Herders en Hans Weevers BEWOGO 4 maart 2013 Woningcorporaties: hun rol nu en in de toekomst 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Woonbond/Herders Consult George Herders en Hans Weevers BEWOGO 4 maart 2013 Woningcorporaties: hun rol nu en in de toekomst 1."— Transcript van de presentatie:

1 Woonbond/Herders Consult George Herders en Hans Weevers BEWOGO 4 maart 2013 Woningcorporaties: hun rol nu en in de toekomst 1

2 legitimatie van de corporaties holt achteruit vanwege de SS Rotterdam, de Maserati en de Vestia affaire en: houden zij zich wel aan hun kerntaak? Woningcorporaties steeds meer ter discussie 2

3 sommige corporaties erg groot geworden: bureaucratisch grote luxe kantoren hoge inkomens voor directeuren corporaties verhuren ook woningen in de vrije sector Ook door: 3

4 Woningcorporaties zijn onontbeerlijk voor een goede volkshuisvesting Woningcorporaties zijn een typisch Nederlandse uitvinding: semi-publiek Gebaseerd op de woningwet van 1901 In de jaren negentig in hoge mate verzelfstandigd Belang van de corporaties 4

5 Last van de crisis (minder verkoop) Last van de bezuinigingen in het nieuwe regeerakkoord Daardoor bouwen corporaties niet Evenals de particuliere sector Huidige problemen voor corporaties : 5

6 Hoge huurverhogingen Hoge verhuurdersheffing: € 1,75 miljard Per woning: ±€ 900,- Regeerakkoord/Woonakkoord 6

7 Bezuinigen op de bedrijfslasten Minder investeren (nieuwbouw!) Meer verkoop Hogere huren. Wat kan een woningcorporatie doen om te bezuinigen: 7

8 Kerntaak beklemtonen Scherper toezicht: intern en extern Kleinschaliger organisatie Met meer oog voor huurdersparticipatie En geringe, afgebakende activiteiten in de vrije sector De toekomst van corporaties : 8

9 Wie behoort tot de doelgroep? Welke commerciële activiteiten mag de corporatie blijven doen? Discussiepunten : 9

10 Mensen met inkomen tot € 34.229,-? Mensen met inkomen tot € 43.000,-? Alle woningzoekenden die niet in hun eigen woonbehoefte kunnen voorzien? Voordeel beperkte doelgroep: gerichte voorkeur Nadeel: middeninkomens in de kou? Doelgroep: 10

11 Mag een corporatie woningen verhuren in de vrije sector? Zo ja, tot bijv. € 900,-? Of ongelimiteerd? Voordeel vrije-sector-huren: geld verdienen voor kerntaken Nadeel: corporatie is niet meer herkenbaar Verhuur door corporatie in de vrije sector 11

12 1.Iedereen moet een steentje bijdragen, dus het is prima dat uw huurverhoging wordt gebruikt om de schatkist van de Nederlandse overheid te vullen. 2.Als u meer verdient is het ook eerlijk dat u meer huurverhoging betaalt. 3.Mozaïek Wonen mag geen commerciële activiteiten ontplooien. 4.Iedereen moet bij Mozaïek Wonen kunnen huren. 5.Mozaïek Wonen moet maatwerk leveren (huurprijs aanpassen?) als huurquote te hoog wordt. Stellingen 12


Download ppt "Woonbond/Herders Consult George Herders en Hans Weevers BEWOGO 4 maart 2013 Woningcorporaties: hun rol nu en in de toekomst 1."

Verwante presentaties


Ads door Google