De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Vitale Noorden Platform Wonen Leeuwarden 21 maart 2013 Sigrid Hoekstra Voorzitter Directieraad.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Vitale Noorden Platform Wonen Leeuwarden 21 maart 2013 Sigrid Hoekstra Voorzitter Directieraad."— Transcript van de presentatie:

1 Het Vitale Noorden Platform Wonen Leeuwarden 21 maart 2013 Sigrid Hoekstra Voorzitter Directieraad

2 Het Vitale Noorden Aanleiding: regeerakkoord (29 oktober 2012)  Verhuurderheffing  WOZ-grondslag Effecten: specifiek voor noordelijke provincies Doel: Noorden vitaal/leefbaar blijven houden: wonen, welzijn, zorg, werk Inzet: komen met alternatieven:  Beïnvloeding kabinetsplannen  Gezamenlijk geluid vanuit het noorden

3 WOZ-waarde en huurhoogte

4 Effecten regeerakkoord

5 Effect en alternatieven Inzet: effect tonen en alternatief plan/menu WOZ grondslag van 4,5% vervangen door simpel WWS met WOZ component Verlaging bedrijfslasten corporaties Samenwerking Niet doneren maar investeren (BTW terug) Bijdrage naar draagkracht van de corporaties Inzetten op duurzaamheid

6 Invloed uitoefenen Beïnvloeding Lobby: 2 e kamerleden, ambtenaren, lokale politici Massa: veel partijen achter geluid krijgen:  Corporaties, Aedes  Gemeenten  Provincies, SNN  VNO-NCW, bouwend-NL  Woonbond, huurdersverenigingen Doorrekenen effecten en alternatieven Opstellen notities en persberichten

7 Gehoord en aandacht Aandacht met SUCCES!: WOZ-koppeling huur eraf Heffing naar draagkracht corpo’s Green deal, energienotaloze woningen Verlaging BTW Contact met politici:  Jacques Monasch (PvdA)  Barbara Visser (VVD)  Paulus Jansen (SP)  Raymond Knops (CDA)  Mark Rutte via VNO-NCW  Stef Blok via provincie Groningen

8 Dynamisch beleid… KunduzRegeerakkoordWoonakkoordPrinsjesdag ?

9 Aandacht blijft hard nodig! Woonakkoord (13 februari 2013): Verhuurderheffing blijft hoog: impact op noorden, investeringen, werkgelegenheid, huurders groot Blijft doneren in plaats van investeren; trekken economie niet mee vlot Regionale specifieke situatie van het Noorden Lichtpuntjes: WWS in plaats van WOZ Tijdelijk 6% BTW Heffing naar draagkracht (gebaseerd op WOZ waarde bezit)

10 Kansen Green deal: energienotaloze woningen Samenwerking Uitbesteden van werkzaamheden van corporaties: naar regiecorporatie Inzet Nuon gelden voor verduurzaming van de woningvoorraad: stimuleren van de economie Vergrijzing vraagt om transformatie bezit Tijdelijke BTW verlaging vraagt snelheid

11 Vervolg Vinger aan de pols en blijven lobbyen Accepteren nieuwe situatie en zoeken naar wegen om met elkaar het Noorden Vitaal te houden:  Corporaties, gemeenten, provincies, bouwend-NL, woonbond, zorginstellingen, welzijninstellingen, etc. 22 mei 2013: werkconferentie

12 Vragen? …


Download ppt "Het Vitale Noorden Platform Wonen Leeuwarden 21 maart 2013 Sigrid Hoekstra Voorzitter Directieraad."

Verwante presentaties


Ads door Google