De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

23-09-2013 Challenge the future Delft University of Technology Woonbeleid, betaalbaarheid en investeringen Peter Boelhouwer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "23-09-2013 Challenge the future Delft University of Technology Woonbeleid, betaalbaarheid en investeringen Peter Boelhouwer."— Transcript van de presentatie:

1 23-09-2013 Challenge the future Delft University of Technology Woonbeleid, betaalbaarheid en investeringen Peter Boelhouwer

2 2 Utrecht/ 23-09-2013 Inhoud •Huishoudensontwikkeling •Segmentatie woningvoorraad •Betaalbaarheid huren •Bereikbaarheid na harmonisatie •Effecten verhuurderheffing op investeringsniveau •Oplopen woningtekort •Lokaal beleid

3 3 Utrecht/ 23-09-2013 Huishoudensontwikkeling 2011-2040 Bron: CBS, in minbzk (2013)

4 4 Utrecht/ 23-09-2013 Huishoudensontwikkeling per gemeente; 2010 - 2025 Bron: PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2011 – 2040 (2011)

5 5 Utrecht/ 23-09-2013 Segmentatie van de sociale huursector Goedkoop: < 374 Euro Betaalbaar (kwaliteitskortingsgrens): Tussen 374 en 535/574 Euro Middel duur (aftoppingsgrens): Tussen 535/574 en 681 Euro Duur: > 681 Euro

6 6 Utrecht/ 23-09-2013 Huuruitgaven op (te?) hoog niveau •OTB 2012 (AEDES): 37% huurders sociale huurwoningen onder maatschappelijk minimum en 33% onder sociaal minimum •OTB 2013 (Vernieuwde Stad): 22% huurders onder NIBUD norm •RIGO 2013 (Woonbond): 28% huurders onder maatschappelijk minimum: van 724.000 naar 891.000 in 2017

7 7 Utrecht/ 23-09-2013 Huren meer marktconform •2013 en 2014 inkomenshuren: tot 34:000: inflatie + 1,5% (4%) 34:000 tot 43:000: inflatie + 2,0% (4,5%) Vanaf 43:000: Inflatie + 4% (6%) 2012: 474 euro 2017:567 euro (zonder harmonisatie) 2022:679 euro •Vanaf 2015: Huursombenadering op basis van prijs- kwaliteitsverhouding •Laagste inkomens gecompenseerd via Huurtoeslag •Lage midden inkomens gaan fors meer betalen •Door huurharmonisatie dreigt groot deel van de woningvoorraad onbereikbaar te worden voor laagste inkomensgroepen

8 8 Utrecht/ 23-09-2013 Bereikbaarheid na harmonisatie van voorraad sociale huurwoningen •Alleenstaanden met minimum inkomen: 30% - 2% •Huishouden met kinderen en bijstand: 26% - 1% •65+ met AOW: 83% - 22% •Onder kwaliteitskortingsgrens: 26% - 1% •Tussen kwaliteitskortingsgrens en aftoppingsgrens: 50% - 13% •Tussen aftoppingsgrens en Liberalisatiegrens: 16% - 28% •Boven liberalisatiegrens: 8% - 58%

9 9 Utrecht/ 23-09-2013 Effect van verhuurderheffing op investeringsniveau (BZ) •Opbrengsten huurniveau in 2017 1,8 miljard (0,3 miljard via huurharmonisatie) •2014 tot en met 2016 tekort van 440 miljoen (opbrengen via efficiency en verkoop) •Blijft voldoende inkomsten over om investeringsniveau op peil te houden

10 10 Utrecht/ 23-09-2013 Effect van verhuurderheffing op investeringsniveau (CFV) •Onrendabele toppen nemen toe bij nieuwbouw •Verlaging investeringsniveaus corporaties (zowel tijdelijk (wachten op voldoende kasstromen) als structureel •Verlaging van bedrijfs- en onderhoudskosten •Verkoop (maar geen structurele oplossing) •Vermogenspositie van de corporaties wordt minder (solvabiliteit van 27%) •21 (43 bij geen huurstijgingen na 6 jaar) met solvabiliteit van minder dan 15%

11 11 Utrecht/ 23-09-2013 Effect van verhuurderheffing op investeringsniveau (ORTEC) •Gekozen voor 80% maximaal redelijke huur •10% besparing op onderhoud en beheer •Gemiddelde solvabiliteit loopt terug van 30% naar 10% in 2021 (nodig is 20%) •Rentedekkingsgraad loopt terug van 1,7% naar 1,5% (kritisch is 1,4%) •Nieuwbouw terug met 41% (2013 – 2021: van 200.000 naar 118.000) •Aandeel goedkope en betaalbare woningen terug van 88% naar 59%

12 12 Utrecht/ 23-09-2013

13 13 Utrecht/ 23-09-2013 Nader te bepalen (maar wel volgtijdelijk) •Werkdomein corporaties •Vergroten transparantie: Tweehuizenmodel, Driekamermodel of de regiecorporatie •Verankering invloed stakeholders/maatschappelijke organisaties •Organiseren van het volkshuisvestelijk en financieel toezicht

14 14 Utrecht/ 23-09-2013 Oplossingsrichting crisis lokale partijen (1) •Richt je op een goede betaalbare kwaliteit •Kies voor niet meer dan 40% binnenstedelijk •Kies voor traditionele woonproducten waar de markt om vraagt: dus niet voor beton en staal •Besteed aandacht aan de plek en de inrichting van de openbare ruimte •Denk aan het belang van de menselijke maat: kleinschaligheid en buurtgevoel hooggewaardeerd in met name stedelijke woonmilieus •Meng •Streef naar authenticiteit

15 15 Utrecht/ 23-09-2013 Oplossingsrichting crisis: Lokale partijen (2) •Houdt op met ballast: verzwaar bouwen niet onnodig •Raak schieten helpt: ontwikkelen met een specifieke doelgroep voor ogen; kies voor leefstijlen •Houd niet alle ballen in de lucht en wees selectief met het maken van plannen •Betrek ook maatschappelijk vastgoed bij gebiedsontwikkeling •Gemeenten moeten grondbedrijven saneren, provincies als gebiedsregisseur

16 16 Utrecht/ 23-09-2013 EINDE


Download ppt "23-09-2013 Challenge the future Delft University of Technology Woonbeleid, betaalbaarheid en investeringen Peter Boelhouwer."

Verwante presentaties


Ads door Google