De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Senior accountmanager Aedes

Verwante presentaties


Presentatie over: "Senior accountmanager Aedes"— Transcript van de presentatie:

1 Senior accountmanager Aedes
De kijk op de woningmarkt door Aedes. Pieter van Hulten Senior accountmanager Aedes

2 Demografische ontwikkelingen
1950 2010 Toekomst

3 Nederland snelste groeier
België 6,7 10,2 Frankrijk ,5 Denemarken 2,4 5,3 Oostenrijk 6,0 8,1 Zweden 5,1 8,9 Zwitserland 3,3 7,3 Nederland 5 miljoen 16

4 Inwoners en woningen 1900 - 2020 1900 5 miljoen 1 miljoen
Inwoners Huizen miljoen 1 miljoen miljoen 2 miljoen ,6 mln 7 miljoen /18 mln 8 miljoen?

5 1950 – 2011 Van 10 miljoen naar 16,7 miljoen inwoners
Van 2 miljoen naar 7,1 miljoen huizen Kwaliteit Nederlandse huisvesting Mede dankzij woningcorporaties!

6 Een grote opgave Transformatie woningvoorraad
Integrale aanpak op weg naar een functionerende woningmarkt Mensen huisvesten die zich zelf niet kunnen redden

7 Een grote opgave Maar… Lagere koopkracht… Minder woningverkopen…
Stagnerende woningmarkt… Steeds meer geleend geld… Huurbeleid volgt inflatie… Rente: een ‘tikkende tijdbom’…

8 Positie woningcorporaties
OVERHEID MARKT TAAK VELD afrekenbare prestatieafspraken lokale / regionale overheid

9 Corporaties en woongelegenheden

10 Aandeel huur- en koopwoningen
Bron: WWI 2010

11 Nieuwbouw door corporaties 2005-2009
Bron: CFV

12 Verkoop aan bewoners zittend en nieuw
Bron: CFV

13 Verkoop aan bewoners zittend en nieuw
Bron: CFV

14 Investeringen corporaties 2006-2009
Bron: CFV, Aedes

15 Bouwproductie

16 Actuele politieke ontwikkelingen
Kabinet Balkenende IV Integrale Vpb Inflatievolgend huurbeleid Vogelaar-heffing Integratieheffing BTW Economische / financiële crisis

17 Actuele politieke ontwikkelingen (2)
Kabinet Rutte I Koopmarkt ongemoeid Inflatievolgend huurbeleid tot Huur +5% als >43.000 Vogelaarheffing afgeschaft Heffing tbv Huurtoeslag (630 mln) Kooprecht huurders Ruimte voor maatwerk

18 Actuele politieke ontwikkelingen (3)
Kabinet Rutte I Wetsvoorstel MO in BW ingetrokken Europese beschikking ingevoerd Herfinanciering, <40 miljoen irt mededinging Herziening Woningwet Woonautoriteit, administratieve lasten, scheiding eigen vermogen, MO/BW

19 Kernvragen Hoe kunnen (kleinere) corporaties overleven in dit machtsveld / krachtenveld? Welke kansen en risico’s hebben zij? Hoe kunnen zij optimaal bijdragen aan / in hun werkgebied?

20 1. Hoe overleven? Goed inzicht in financiële positie en (investerings-)mogelijkheden Heldere afspraken maken Heldere keuzes maken; o.a. doelgroep Pas op plaats Creativiteit

21 2a. Welke kansen en risico’s?
Keuzes maken en bedrijfsvoering Samenwerking andere partijen Demografische ontwikkelingen Meer ruimte voor wonen-zorg-welzijn Maatwerk, zowel in (ver)nieuwbouw als in toewijzing) Minder administratieve lasten

22 2b. Welke kansen en risico’s?
Moeizame verkoop woningen Verminderd investeringsvermogen Inflatievolgend huurbeleid Heffing(en) Duurzaam bedrijfsmodel gebruiken Rente Kooprecht huurders Minder grote doelgroep

23 3. Hoe optimaal bijdragen?
Meer maatwerk Heldere prestatieafspraken met gemeente e.a. lokale belanghebbenden Inzicht in investeringsmogelijkheden geven Samenwerken met andere corporaties Gerichter toedelen woningen

24 Visie Aedes Omvang van de sector is geen doel op zich.
Corporaties gaan meer en meer terug naar hun kerntaak. Corporaties blijven investeren in nieuwbouw en leefbaarheid.

25 Vragen / discussie


Download ppt "Senior accountmanager Aedes"

Verwante presentaties


Ads door Google