De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De kijk op de woningmarkt door Aedes. Pieter van Hulten Senior accountmanager Aedes.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De kijk op de woningmarkt door Aedes. Pieter van Hulten Senior accountmanager Aedes."— Transcript van de presentatie:

1 De kijk op de woningmarkt door Aedes. Pieter van Hulten Senior accountmanager Aedes

2 Demografische ontwikkelingen 19502010Toekomst

3 Nederland snelste groeier  19002000  België6,710,2  Frankrijk3959,5  Denemarken2,45,3  Oostenrijk6,08,1  Zweden5,18,9  Zwitserland3,37,3  Nederland5 miljoen16

4 Inwoners en woningen 1900 - 2020 InwonersHuizen  19005 miljoen 1 miljoen  195010 miljoen2 miljoen  200716,6 mln7 miljoen  202017/18 mln8 miljoen?

5 1950 – 2011  Van 10 miljoen naar 16,7 miljoen inwoners  Van 2 miljoen naar 7,1 miljoen huizen  Kwaliteit Nederlandse huisvesting  Mede dankzij woningcorporaties!

6 Een grote opgave  Transformatie woningvoorraad  Integrale aanpak op weg naar een functionerende woningmarkt  Mensen huisvesten die zich zelf niet kunnen redden

7 Een grote opgave  Maar…  Lagere koopkracht…  Minder woningverkopen…  Stagnerende woningmarkt…  Steeds meer geleend geld…  Huurbeleid volgt inflatie…  Rente: een ‘tikkende tijdbom’…

8 Positie woningcorporaties OVERHEIDMARKT TAAK VELD lokale / regionale overheid afrekenbare prestatieafspraken

9 Corporaties en woongelegenheden

10 Aandeel huur- en koopwoningen Bron: WWI 2010

11 Nieuwbouw door corporaties 2005-2009 Bron: CFV

12 Verkoop aan bewoners zittend en nieuw Bron: CFV

13 Verkoop aan bewoners zittend en nieuw Bron: CFV

14 Investeringen corporaties 2006-2009 Bron: CFV, Aedes

15 Bouwproductie

16 Actuele politieke ontwikkelingen  Kabinet Balkenende IV  Integrale Vpb  Inflatievolgend huurbeleid  Vogelaar-heffing  Integratieheffing BTW  Economische / financiële crisis

17 Actuele politieke ontwikkelingen (2)  Kabinet Rutte I  Koopmarkt ongemoeid  Inflatievolgend huurbeleid tot 43.000  Huur +5% als >43.000  Vogelaarheffing afgeschaft  Heffing tbv Huurtoeslag (630 mln)  Kooprecht huurders  Ruimte voor maatwerk

18 Actuele politieke ontwikkelingen (3)  Kabinet Rutte I  Wetsvoorstel MO in BW ingetrokken  Europese beschikking ingevoerd  Herfinanciering, <40 miljoen irt mededinging  Herziening Woningwet  Woonautoriteit, administratieve lasten, scheiding eigen vermogen, MO/BW

19 Kernvragen 1. Hoe kunnen (kleinere) corporaties overleven in dit machtsveld / krachtenveld? 2. Welke kansen en risico’s hebben zij? 3. Hoe kunnen zij optimaal bijdragen aan / in hun werkgebied?

20 1. Hoe overleven?  Goed inzicht in financiële positie en (investerings-)mogelijkheden  Heldere afspraken maken  Heldere keuzes maken; o.a. doelgroep  Pas op plaats  Creativiteit

21 2a. Welke kansen en risico’s?  Kansen  Keuzes maken en bedrijfsvoering  Samenwerking andere partijen  Demografische ontwikkelingen  Meer ruimte voor wonen-zorg-welzijn  Maatwerk, zowel in (ver)nieuwbouw als in toewijzing)  Minder administratieve lasten

22 2b. Welke kansen en risico’s?  Risico’s  Moeizame verkoop woningen  Verminderd investeringsvermogen  Inflatievolgend huurbeleid  Heffing(en)  Duurzaam bedrijfsmodel gebruiken  Rente  Kooprecht huurders  Minder grote doelgroep

23 3. Hoe optimaal bijdragen?  Meer maatwerk  Heldere prestatieafspraken met gemeente e.a. lokale belanghebbenden  Inzicht in investeringsmogelijkheden geven  Samenwerken met andere corporaties  Gerichter toedelen woningen

24 Visie Aedes  Omvang van de sector is geen doel op zich.  Corporaties gaan meer en meer terug naar hun kerntaak.  Corporaties blijven investeren in nieuwbouw en leefbaarheid.

25 Vragen / discussie


Download ppt "De kijk op de woningmarkt door Aedes. Pieter van Hulten Senior accountmanager Aedes."

Verwante presentaties


Ads door Google