De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WoON-congres 2013 Naar en nieuwe balans in het wonen Berry Blijie ABF Kathrin Becker BZK 11 april 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WoON-congres 2013 Naar en nieuwe balans in het wonen Berry Blijie ABF Kathrin Becker BZK 11 april 2013."— Transcript van de presentatie:

1 WoON-congres 2013 Naar en nieuwe balans in het wonen Berry Blijie ABF Kathrin Becker BZK 11 april 2013

2 Wat gaan we doen: Wat is het WoON Uitkomsten in vogelvlucht • Sessie 1 kopers en huurders Stellingen • Jan Brouwer • Gert Middelkoop Reacties uit de zaal

3 ( à 3 ) t r e n d s 3

4 De 6 uitgangspunten van het WoON • Uitgevoerd door CBS in samenwerking met DG WB  directe link tussen beleid en statistiek • Steekproefontwerp aangepast aan onze informatiebehoefte  wie, wat, waar: maatwerk voor beleidsvragen • Netto respons in opdracht van BZK 40.000  garantie betrouwbaarheid en nauwkeurigheid resultaten • Vragenlijst (CAWI CATI CAPI)  inhoud DG WB breed: meerdimensionale verbanden • Verrijking met registerbestanden (GBA, Belastingdienst, ed)  hoogwaardige kwaliteit gegevens en goedkoop • Gemeenten kunnen meeliften met het onderzoek  eenheid van taal tussen gemeenten en corporaties en tussen lokale partijen en het rijk 4

5 De Module Woningmarkt Wilt u meedoen met een heel belangrijk onderzoek?

6 Samenstelling huishouden Sociaal- economische kenmerken Kenmerken huidige woning kwaliteit en prijs Verhuisgeschiedenis cq gerealiseerde verhuizingen kwaliteit en prijs Verhuiswensen en verhuisredenen kwaliteit en prijs Feitelijk verhuisgedrag T+1 t/m 4 Beperkingen / zorgbehoefte / ouderen Functioneren VvE’s onderhoud Tevredenheid woning (meerdere aspecten) Tevredenheid woonomgeving (meerdere aspecten) Voorzieningen in de buurt Mobiliteit woon/werk Energetische kwaliteit / energiegedrag WoON: meerdimensionale verbanden en ontwikkelingen worden zichtbaar. 6

7 Gebruikersplatform WoON Iedereen kan gebruik maken van het WoON!

8

9 Huishoudens

10 Type huishoudens naar netto besteedbaar inkomen (verdeling, grenzen gebaseerd op quintielen) Huishoudens naar leeftijd en huishoudensamenstelling, 2002 en 2012 (absoluut)

11 Woningvoorraad Gestabiliseerd Ontwikkeling woningvoorraad naar eigendomsvorm, 1986- 2012 (absoluut) Ontwikkeling omvang totale woningvoorraad (huur en koop) naar reële WOZ- waardeklasse (2009-2012) (uitsluitend woningen gebouwd voor 2009)

12 Meergezinswoningen steeds vaker 3 kamers 57% van eengezins- woning heeft 5 kamers Woningvoorraad

13 Huishoudens en woningvoorraad Eigendom en prijsklasse woning per huishoudensamenstelling (verdeling) Eigendom en prijsklasse woning per besteedbaar inkomensklasse huishouden (verdeling)

14 Woonduur neemt toe

15 Stelling: Woonduur • In 1986 woonde bijna 40 procent van de huishoudens van 65 jaar en ouder langer dan 20 jaar in hun woning. In 2012 is dat percentage gestegen naar 60%. • Waar of niet waar?

16 Sessie 1: Huur en Koop • Ontwikkeling prijzen • Samenstelling voorraad • Bewoners • Woonlasten • Doelgroepen huurbeleid / Risico restschuld • Blik op de toekomst

17 Huur: Gemiddelde huur • 2009-2012: +5% boven inflatie • Wettelijk maximale huurverhoging ~ inflatie • Oorzaken: woningverbetering, nieuwbouw/sloop, huurharmonisatie

18 Huur: samenstelling voorraad • (steeds) meer appartementen • 1986: 48% / 2012: 56% • Prijsopbouw: meer dure huur • boven liberalisatie: 2006: 7% > 2012: 12%

19 Huur: bewoners • Huur steeds meer domein van lage inkomensgroepen: (oudere) alleenstaanden en eenoudergezinnen

20 Huur: woonlasten en woonquote • Door daling bijkomende woonuitgaven stijging totale woonuitgaven beperkt • Inkomen gedaald > sterke toename netto huurquote (alle voor inflatie gecorrigeerd)

21 Stelling: goedkope scheefheid • Het aantal huishoudens met een inkomen hoger dan 33.000 euro in gereguleerde huurwoningen is gestegen. • Waar of niet waar?

22 Doelgroepen huurbeleid en gereguleerde voorraad • > 33.000 in gereguleerde huur: - 94.000 • Alternatief: vrije sector huur (+50.000) en koop (+107.000) • < 33.000: toename alle segmenten – o.a. gevolg van inkomensdaling Inkomen tot 33.000Inkomen boven 33.000

23 Koop: sterke prijsdaling • Grote verandering t.o.v. afg. 25 jaar Gemiddelde verkoopwaarde Verschuiving prijsklassen (voor inflatie gecorrigeerd )

24 Koop: verandering samenstelling • Koop = domein van eengezinswoningen • Verandert sinds begin 21 e eeuw langzaam (‘98: 90% / ‘12: 85%)

25 Koop: bewoners • Omgekeerde plaatje van huur • Huishoudens hoger inkomen (vanaf 35.000 netto): tweeverdieners (oudere paren, gezinnen met kinderen)

26 Koop: woonlasten en woonquote • Stijging netto woonuitgaven (+5%) gecorrigeerd door daling bijkomende woonuitgaven (-3%) • Daling inkomens minder groot dan bij huur (-3%), o.a. daardoor stijging quotes lager dan bij huur (alle voor inflatie gecorrigeerd)

27 Stelling: Totale woonquote eigenaarbewoners • Onderscheiden naar huishoudsamenstelling en leeftijd (jonger/ouder dan 45 jaar) is de woonquote van jonge paren (<45 jaar) in een koopwoning de afgelopen 10 jaar het hardst gestegen. • Waar of niet waar?

28 Koop: woonquote eigenaar bewoners

29 Koop: (risico op) restschuld • Verhouding restschuld vs. woningwaarde neemt toe • Nog belangrijker: aantal huishoudens met een negatieve restschuld (2012: 570.000) • Risico wanneer men (noodgedwongen) woning moet verkopen Gemiddelde verhouding schuld/waarde Verdeling klassen

30 Restschuld: risicogroepen • Aflossingsvrije of (gedeeltelijk) aflossingsvrij • Huishoudens die de afgelopen 10 jaar hun woning gekocht hebben

31 Stelling: Risicogroepen • Het aandeel 35- tot 55-jarigen van alle huishoudens met een potentiële restschuld is anno 2012 minder dan 35 procent. • Waar of niet waar?

32 Stelling is niet waar • Aandeel 35-55 jarigen = 51%

33 Blik op de toekomst • Jan Brouwer (ABF Cultuur) • Gert Middelkoop (Bureau Middelkoop)


Download ppt "WoON-congres 2013 Naar en nieuwe balans in het wonen Berry Blijie ABF Kathrin Becker BZK 11 april 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google