De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WoON-congres 2013 Naar en nieuwe balans in het wonen Berry Blijie ABF Kathrin Becker BZK 11 april 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WoON-congres 2013 Naar en nieuwe balans in het wonen Berry Blijie ABF Kathrin Becker BZK 11 april 2013."— Transcript van de presentatie:

1 WoON-congres 2013 Naar en nieuwe balans in het wonen Berry Blijie ABF Kathrin Becker BZK 11 april 2013

2 Wat gaan we doen: Wat is het WoON Uitkomsten in vogelvlucht • Sessie 1 kopers en huurders Stellingen • Jan Brouwer • Gert Middelkoop Reacties uit de zaal

3 ( à 3 ) t r e n d s 3

4 De 6 uitgangspunten van het WoON • Uitgevoerd door CBS in samenwerking met DG WB  directe link tussen beleid en statistiek • Steekproefontwerp aangepast aan onze informatiebehoefte  wie, wat, waar: maatwerk voor beleidsvragen • Netto respons in opdracht van BZK  garantie betrouwbaarheid en nauwkeurigheid resultaten • Vragenlijst (CAWI CATI CAPI)  inhoud DG WB breed: meerdimensionale verbanden • Verrijking met registerbestanden (GBA, Belastingdienst, ed)  hoogwaardige kwaliteit gegevens en goedkoop • Gemeenten kunnen meeliften met het onderzoek  eenheid van taal tussen gemeenten en corporaties en tussen lokale partijen en het rijk 4

5 De Module Woningmarkt Wilt u meedoen met een heel belangrijk onderzoek?

6 Samenstelling huishouden Sociaal- economische kenmerken Kenmerken huidige woning kwaliteit en prijs Verhuisgeschiedenis cq gerealiseerde verhuizingen kwaliteit en prijs Verhuiswensen en verhuisredenen kwaliteit en prijs Feitelijk verhuisgedrag T+1 t/m 4 Beperkingen / zorgbehoefte / ouderen Functioneren VvE’s onderhoud Tevredenheid woning (meerdere aspecten) Tevredenheid woonomgeving (meerdere aspecten) Voorzieningen in de buurt Mobiliteit woon/werk Energetische kwaliteit / energiegedrag WoON: meerdimensionale verbanden en ontwikkelingen worden zichtbaar. 6

7 Gebruikersplatform WoON Iedereen kan gebruik maken van het WoON!

8

9 Huishoudens

10 Type huishoudens naar netto besteedbaar inkomen (verdeling, grenzen gebaseerd op quintielen) Huishoudens naar leeftijd en huishoudensamenstelling, 2002 en 2012 (absoluut)

11 Woningvoorraad Gestabiliseerd Ontwikkeling woningvoorraad naar eigendomsvorm, (absoluut) Ontwikkeling omvang totale woningvoorraad (huur en koop) naar reële WOZ- waardeklasse ( ) (uitsluitend woningen gebouwd voor 2009)

12 Meergezinswoningen steeds vaker 3 kamers 57% van eengezins- woning heeft 5 kamers Woningvoorraad

13 Huishoudens en woningvoorraad Eigendom en prijsklasse woning per huishoudensamenstelling (verdeling) Eigendom en prijsklasse woning per besteedbaar inkomensklasse huishouden (verdeling)

14 Woonduur neemt toe

15 Stelling: Woonduur • In 1986 woonde bijna 40 procent van de huishoudens van 65 jaar en ouder langer dan 20 jaar in hun woning. In 2012 is dat percentage gestegen naar 60%. • Waar of niet waar?

16 Sessie 1: Huur en Koop • Ontwikkeling prijzen • Samenstelling voorraad • Bewoners • Woonlasten • Doelgroepen huurbeleid / Risico restschuld • Blik op de toekomst

17 Huur: Gemiddelde huur • : +5% boven inflatie • Wettelijk maximale huurverhoging ~ inflatie • Oorzaken: woningverbetering, nieuwbouw/sloop, huurharmonisatie

18 Huur: samenstelling voorraad • (steeds) meer appartementen • 1986: 48% / 2012: 56% • Prijsopbouw: meer dure huur • boven liberalisatie: 2006: 7% > 2012: 12%

19 Huur: bewoners • Huur steeds meer domein van lage inkomensgroepen: (oudere) alleenstaanden en eenoudergezinnen

20 Huur: woonlasten en woonquote • Door daling bijkomende woonuitgaven stijging totale woonuitgaven beperkt • Inkomen gedaald > sterke toename netto huurquote (alle voor inflatie gecorrigeerd)

21 Stelling: goedkope scheefheid • Het aantal huishoudens met een inkomen hoger dan euro in gereguleerde huurwoningen is gestegen. • Waar of niet waar?

22 Doelgroepen huurbeleid en gereguleerde voorraad • > in gereguleerde huur: • Alternatief: vrije sector huur ( ) en koop ( ) • < : toename alle segmenten – o.a. gevolg van inkomensdaling Inkomen tot Inkomen boven

23 Koop: sterke prijsdaling • Grote verandering t.o.v. afg. 25 jaar Gemiddelde verkoopwaarde Verschuiving prijsklassen (voor inflatie gecorrigeerd )

24 Koop: verandering samenstelling • Koop = domein van eengezinswoningen • Verandert sinds begin 21 e eeuw langzaam (‘98: 90% / ‘12: 85%)

25 Koop: bewoners • Omgekeerde plaatje van huur • Huishoudens hoger inkomen (vanaf netto): tweeverdieners (oudere paren, gezinnen met kinderen)

26 Koop: woonlasten en woonquote • Stijging netto woonuitgaven (+5%) gecorrigeerd door daling bijkomende woonuitgaven (-3%) • Daling inkomens minder groot dan bij huur (-3%), o.a. daardoor stijging quotes lager dan bij huur (alle voor inflatie gecorrigeerd)

27 Stelling: Totale woonquote eigenaarbewoners • Onderscheiden naar huishoudsamenstelling en leeftijd (jonger/ouder dan 45 jaar) is de woonquote van jonge paren (<45 jaar) in een koopwoning de afgelopen 10 jaar het hardst gestegen. • Waar of niet waar?

28 Koop: woonquote eigenaar bewoners

29 Koop: (risico op) restschuld • Verhouding restschuld vs. woningwaarde neemt toe • Nog belangrijker: aantal huishoudens met een negatieve restschuld (2012: ) • Risico wanneer men (noodgedwongen) woning moet verkopen Gemiddelde verhouding schuld/waarde Verdeling klassen

30 Restschuld: risicogroepen • Aflossingsvrije of (gedeeltelijk) aflossingsvrij • Huishoudens die de afgelopen 10 jaar hun woning gekocht hebben

31 Stelling: Risicogroepen • Het aandeel 35- tot 55-jarigen van alle huishoudens met een potentiële restschuld is anno 2012 minder dan 35 procent. • Waar of niet waar?

32 Stelling is niet waar • Aandeel jarigen = 51%

33 Blik op de toekomst • Jan Brouwer (ABF Cultuur) • Gert Middelkoop (Bureau Middelkoop)


Download ppt "WoON-congres 2013 Naar en nieuwe balans in het wonen Berry Blijie ABF Kathrin Becker BZK 11 april 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google