De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie nieuwe gemeenteraad

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie nieuwe gemeenteraad"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie nieuwe gemeenteraad
Westergouwe Presentatie nieuwe gemeenteraad 21 april 2010

2 Programma Terugblik (Pieter Stoffels – Projectdirecteur)
Kaderstellende besluiten Samenwerking Organisatie Westergouwe-I (Michel Leenders – DB-lid en Diensthoofd ROB) Verkavelingsplan WG-I

3 Kaderstellende besluiten
Akkoord minister VROM: 30 september 2004 Raadsbesluit Masterplan Westergouwe incl. Nota van Uitgangspunten (programma): 23 mei 2005 Prestatieovereenkomst corporaties: 6 maart 2006 Bestemmingsplan Westergouwe, inclusief afspraken over het watersysteem: vastgesteld door gemeenteraad Gouda: 28 oktober 2008 Goedgekeurd door Provinciale Staten: 2 juni 2009 Raadsbesluit uitwerkingsplan voorzieningen: 11 maart 2009

4 Samenwerking Gemeente Gouda, Volker Wessels Vastgoed, Heijmans Vastgoed Realisatie (samen Combinatie); Samenwerkingsovereenkomst : 14 mei 2008 Gezamenlijk 90% grondeigendom Geen ‘klassieke’ PPS maar kostensamenwerking Geen rechtspersoonlijkheid (geen Joint Venture, GEM, GOM o.i.d.)

5 Principes samenwerking Westergouwe
Optimaal gebruik maken van publiekrechtelijke instrumenten; Autonome vastgoedontwikkeling eigen grond; Tendering vastgoedontwikkeling door gemeente na vaststelling stedenbouwkundig plan en publieke kaders; Kwaliteitsborging ophoging en kwaliteit openbaar gebied door garanties vooraf omtrent budgetten; Samenwerking o.b.v. toegevoegde waarde : o.a. Grondverbetering, Hoofdstructuur (zowel infra als openbaar gebied), Duurzaamheid, Stedenbouw; Robuust contracteren (alle Hoofd- en secundaire structuur Europees aanbesteden)

6 Inhoudelijke uitgangspunten samenwerking
Votering Budgetten Hoofdstructuur Votering Budgetten Secundaire structuur Gevoteerd Budget Projectbureau Faseringsleidraad (script) harde data voor oplevering Hoofd- en Secundaire Structuur 50/50 delen in gezamenlijke kosten en gelijke opbrengstmogelijkheden na grondruil Garanties vooraf over realisatie 400 sociale huurwoningen; Proefverkaveling-V als terugvaloptie

7 Projectbureau Westergouwe
Onder gezamenlijk opdrachtgeverschap Gemeente / Combinatie: Realisatie Hoofdstructuur, inclusief Grondverbetering; Binnen tijdschema faseringsleidraad; Binnen gevoteerde budgetten; Met een maximale kwaliteit; - Opstellen stedenbouwkundige plannen; Naar wens bilaterale taken opdragen door Partijen: Bijv. uitvoering planologie namens gemeente Gouda; Ontwerp Secundaire Structuur in opdracht van partijen gezamenlijk;

8 2 wethouders – Directeuren VWV/HVR
Projectorganisatie Stuurgroep stemverhouding 50/50 2 wethouders – Directeuren VWV/HVR Gemeenteraad Gouda DB stemverhouding 50/50 2 x GG – 2 x VWV/HVR Projectbureau P&C Stedenbouw Planologie Civiele techniek

9 Betrokkenheid gemeenteraad
Verloop RvSt procedure bestemmingsplan; 3e kw. 2010 Uitwerkingsplan; 3e kw. 2010 Duurzaamheid; 4e kw. 2010 Nota tendering gemeentelijke gronden. 1e kw. 2011

10 Kaderstellende documenten Planuitwerking
Masterplan NvU Bestemmingsplan Waterhuishd.plan Verkavelingsplan WG-I Referentiebeeld/ Ambitieniveau SOK-documenten Beeldregieplan PvE Stedenbouw VO Hoofdinfra LIOR Beeldkwaliteitplan VO / PvE Secundair Bouwplan-begeleiding Uitwerkingsplan Toetsingskader commissie ARK / B&W Toetsingskader GG/ concrete eisen Procedure Planologisch kader

11 Vastgoedontwikkeling Combinatie
Verkavelingsplan WG-I Referentiebeeld/ Ambitieniveau Beeldkwaliteitplan VO / PvE Secundair Bouwplan-begeleiding Uitwerkingsplan Toetsingskader commissie ARK / B&W Toetsingskader GG/ concrete eisen Procedure Planologisch kader Tendering gemeente Vastgoedontwikkeling Combinatie 11

12 Masterplan Westergouwe (2005)

13 Hoofdfasering Westergouwe

14 Verkavelingsplan WG-I
Vastgesteld Stuurgroep Westergouwe 17 februari 2010 Eerste Bolwerk en deel Tuinenmilieu Circa woningen Scholencluster Multifunctioneel speelveld

15 Verkavelingsplan WG-I

16 Ontsluiting Westergouwe-I

17 Verkeerscirculatie Westergouwe-I

18 Hoofdgroenstructuur Westergouwe-I

19 Oevervoorzieningen Westergouwe-I

20 Voorzieningencluster Westergouwe-I

21 Vogelvlucht Tuinen 2 en 3

22 Bolwerk 1 Inspiratie: Mont St. Michel

23 Boerderijzone langs Provincialeweg

24 Binnengebied Tuinen 2

25 Waterwonen Tuinen 2

26 Hoofdstructuur langs Tuinen 2

27 Tuinen 3 Verkaveling Dekwoningen

28 Tuinen 3, appartementen Appartementen nabij entrée / rotonde
bocht hoofd- structuur

29 Bolwerk 1

30 Bolwerk 1 Oostzijde Bolwerk Westzijde Bolwerk

31 Globale planning Westergouwe


Download ppt "Presentatie nieuwe gemeenteraad"

Verwante presentaties


Ads door Google