De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie nieuwe gemeenteraad 21 april 2010 Westergouwe 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie nieuwe gemeenteraad 21 april 2010 Westergouwe 1."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie nieuwe gemeenteraad 21 april 2010 Westergouwe 1

2 Programma -Terugblik (Pieter Stoffels – Projectdirecteur) -Kaderstellende besluiten -Samenwerking -Organisatie -Westergouwe-I (Michel Leenders – DB-lid en Diensthoofd ROB) -Verkavelingsplan WG-I 2

3 Kaderstellende besluiten -Akkoord minister VROM: 30 september 2004 -Raadsbesluit Masterplan Westergouwe incl. Nota van Uitgangspunten (programma): 23 mei 2005 -Prestatieovereenkomst corporaties:6 maart 2006 -Bestemmingsplan Westergouwe, inclusief afspraken over het watersysteem: -vastgesteld door gemeenteraad Gouda: 28 oktober 2008 -Goedgekeurd door Provinciale Staten: 2 juni 2009 -Raadsbesluit uitwerkingsplan voorzieningen:11 maart 2009 3

4 Samenwerking -Gemeente Gouda, Volker Wessels Vastgoed, Heijmans Vastgoed Realisatie (samen Combinatie); -Samenwerkingsovereenkomst : 14 mei 2008 -Gezamenlijk 90% grondeigendom -Geen ‘klassieke’ PPS maar kostensamenwerking -Geen rechtspersoonlijkheid (geen Joint Venture, GEM, GOM o.i.d.) 4

5 Principes samenwerking Westergouwe -Optimaal gebruik maken van publiekrechtelijke instrumenten; -Autonome vastgoedontwikkeling eigen grond; -Tendering vastgoedontwikkeling door gemeente na vaststelling stedenbouwkundig plan en publieke kaders; -Kwaliteitsborging ophoging en kwaliteit openbaar gebied door garanties vooraf omtrent budgetten; -Samenwerking o.b.v. toegevoegde waarde : -o.a. Grondverbetering, Hoofdstructuur (zowel infra als openbaar gebied), Duurzaamheid, Stedenbouw; -Robuust contracteren (alle Hoofd- en secundaire structuur Europees aanbesteden) 5

6 Inhoudelijke uitgangspunten samenwerking -Votering Budgetten Hoofdstructuur -Votering Budgetten Secundaire structuur -Gevoteerd Budget Projectbureau -Faseringsleidraad (script) -harde data voor oplevering Hoofd- en Secundaire Structuur -50/50 delen in gezamenlijke kosten en gelijke opbrengstmogelijkheden na grondruil -Garanties vooraf over realisatie 400 sociale huurwoningen; -Proefverkaveling-V als terugvaloptie 6

7 Projectbureau Westergouwe -Onder gezamenlijk opdrachtgeverschap Gemeente / Combinatie: -Realisatie Hoofdstructuur, inclusief Grondverbetering; -Binnen tijdschema faseringsleidraad; -Binnen gevoteerde budgetten; -Met een maximale kwaliteit; - Opstellen stedenbouwkundige plannen; -Naar wens bilaterale taken opdragen door Partijen: -Bijv. uitvoering planologie namens gemeente Gouda; -Ontwerp Secundaire Structuur in opdracht van partijen gezamenlijk; 7

8 Projectorganisatie 8 Stuurgroep stemverhouding 50/50 2 wethouders – Directeuren VWV/HVR DB stemverhouding 50/50 2 x GG – 2 x VWV/HVR Projectbureau Gemeenteraad Gouda PlanologieStedenbouwCiviele techniek P&C

9 Betrokkenheid gemeenteraad -Verloop RvSt procedure bestemmingsplan;3 e kw. 2010 -Uitwerkingsplan;3 e kw. 2010 -Duurzaamheid;4 e kw. 2010 -Nota tendering gemeentelijke gronden.1 e kw. 2011 9

10 Toetsingskader commissie ARK / B&W Toetsingskader GG/ concrete eisen Planologisch kaderProcedure Verkavelingsplan WG-I Beeldkwaliteitplan Uitwerkingsplan VO / PvE Secundair Bouwplan- begeleiding 10 Kaderstellende documenten Planuitwerking Bestemmingsplan Waterhuishd.plan Masterplan NvU SOK-documenten Beeldregieplan PvE Stedenbouw VO Hoofdinfra LIOR Referentiebeeld/ Ambitieniveau

11 Toetsingskader commissie ARK / B&W Toetsingskader GG/ concrete eisen Planologisch kaderProcedure Verkavelingsplan WG-I Beeldkwaliteitplan Uitwerkingsplan VO / PvE Secundair Bouwplan- begeleiding 11 Referentiebeeld/ Ambitieniveau Tendering gemeente Vastgoedontwikkeling Combinatie

12 12 Masterplan Westergouwe (2005)

13 13 Hoofdfasering Westergouwe

14 Verkavelingsplan WG-I -Vastgesteld Stuurgroep Westergouwe 17 februari 2010 -Eerste Bolwerk en deel Tuinenmilieu -Circa 1.000 woningen -Scholencluster -Multifunctioneel speelveld 14

15 15 Verkavelingsplan WG-I

16 16 Ontsluiting Westergouwe-I

17 17 Verkeerscirculatie Westergouwe-I

18 18 Hoofdgroenstructuur Westergouwe-I

19 19 Oevervoorzieningen Westergouwe-I

20 20 Voorzieningencluster Westergouwe-I

21 21 Vogelvlucht Tuinen 2 en 3

22 22 Bolwerk 1 Inspiratie: Mont St. Michel

23 23 Boerderijzone langs Provincialeweg

24 24 Binnengebied Tuinen 2

25 25 Waterwonen Tuinen 2

26 26 Hoofdstructuur langs Tuinen 2

27 27 Tuinen 3 Dekwoningen Verkaveling

28 28 Tuinen 3, appartementen Appartementen bocht hoofd- structuur Appartementen nabij entrée / rotonde

29 29 Bolwerk 1

30 30 Bolwerk 1 Westzijde Bolwerk Oostzijde Bolwerk

31 Globale planning Westergouwe 31


Download ppt "Presentatie nieuwe gemeenteraad 21 april 2010 Westergouwe 1."

Verwante presentaties


Ads door Google