De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Ledenvergadering V.O.B. 11-12-2007 Door bestuur V.O.B.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Ledenvergadering V.O.B. 11-12-2007 Door bestuur V.O.B."— Transcript van de presentatie:

1 1 Ledenvergadering V.O.B. 11-12-2007 Door bestuur V.O.B.

2 2 Inleiding + welkom (RvA) Terugkoppeling bespreking met gemeente (RvA) Presentatie bouwkundige alternatieven zoals besproken(PR + MP) Vragen en discussie (allen) Bepalen vervolgstappen (RvA) Sluiting (ca. 22:00 uur) AGENDA V.O.B. Ledenvergadering 11-12-07 agenda

3 3 Inleiding + welkom (RvA) Terugkoppeling bespreking met gemeente (RvA) Presentatie bouwkundige alternatieven zoals besproken(PR + MP) Vragen en discussie (allen) Bepalen vervolgstappen (RvA) Sluiting (ca. 22:00 uur) AGENDA V.O.B. Ledenvergadering 11-12-07 agenda

4 4 Kort na 2e werkatelier heeft VOB vertrouwen in gemeente en i.h.b. Wethouder Gouka opgezegd Er werd niet inhoudelijk op onze bezwaren gereageerd Alle onderhandelingen/overleggen leken “op slot” te zitten. Voor VOB leek de weg naar de rechter onvermijdelijk Eind Mei heeft burgemeester Schoenmaker contact met ons gezocht om te zien of het overleg met VOB weer kon worden vlotgetrokken Resultaat: hernieuwd overleg met gemeente AM wonen Dudok onder leiding van mediator (W. Meijer) Terugkoppeling gesprekken met gemeente: korte terugblik agenda

5 5 Terugkoppeling gesprekken met gemeente: Resultaten Alle partijen hebben hun standpunten nogmaals ingenomen en helder verwoord. VOB heeft haar bezwaren in zake het niet voldoen aan de NvU nader gespecificeerd/gedetailleerd zodat er heel concreet kon worden gediscussieerd Ontwikkelaar nam NvU niet als uitgangspunt (totale sloop onbespreekbaar) Resultaat: lijst van 9 punten van meningverschil Per punt is getracht om meningverschillen te overbruggen. Dat is deels wel en deels niet gelukt. In de aan u verstrekte tabel kunt u het resultaat zien Belangrijk breekpunt blijven gebouwen B en H

6 66 Het definitief ontwerp Bensdorp agenda

7 77 Het definitief ontwerp Bensdorp agenda

8 8 Inleiding + welkom (RvA) Terugkoppeling bespreking met gemeente (RvA) Presentatie bouwkundige alternatieven zoals besproken(PR + MP) Vragen en discussie (allen) Bepalen vervolgstappen (RvA) Sluiting (ca. 22:00 uur) AGENDA V.O.B. Ledenvergadering 11-12-07 agenda

9 99 Het definitief ontwerp Bensdorp Presentatie bouwkundige alternatieven agenda Punten van bezwaar: Bebouwing terrein bonenloods, in laatste bestemmingsplan wegbestemd Bebouwing in NvU max 3 lagen, in VO 6 lagen Ontvang ontwikkeling, 19.251 m² ipv 15.000 m² (in 2003 was dit nog 12.000 m²) Parkeren op eigen terrein Bensdorp, dit opgelost in kelder onder oudbouw (86 pp), kleine garage onder geitenwei (100 pp), op terrein (18PP) en garage onder Gewest (125 pp) Totaal parkeercapaciteit Bensdorp 204 pp Verwacht maximaal gebruik 296 pp

10 10 Het definitief ontwerp Bensdorp Presentatie bouwkundige alternatieven agenda Punten van bezwaar: Parkeren Nieuwe Spiegelstraat nu 59 pp, in herinrichting 23 pp Waar parkeren bezoekers woningen, bedrijven en leisure? Doorbraken in gevel Bensdorp betekent geluidslekken Hoge gevels langs Nieuwe Spiegelstraat, privacy? Lichtwering? Waar laden en lossen tbv bedrijven Nieuwe Spiegelstraat? Toename verkeer in smalle straten, kan dit? Hoe wordt fietsparkeren opgelost? Hoe zit het met de horeca?

11 11 Het definitief ontwerp Bensdorp Presentatie bouwkundige alternatieven agenda

12 12 Het definitief ontwerp Bensdorp Presentatie bouwkundige alternatieven agenda

13 13 Het definitief ontwerp Bensdorp Presentatie bouwkundige alternatieven agenda

14 14 Het definitief ontwerp Bensdorp Presentatie bouwkundige alternatieven agenda

15 15 Het definitief ontwerp Bensdorp Presentatie bouwkundige alternatieven agenda

16 16 Het definitief ontwerp Bensdorp Presentatie bouwkundige alternatieven agenda

17 17 Het definitief ontwerp Bensdorp Presentatie bouwkundige alternatieven agenda

18 18 Het definitief ontwerp Bensdorp Presentatie bouwkundige alternatieven agenda

19 19 Het definitief ontwerp Bensdorp Presentatie bouwkundige alternatieven agenda

20 20 Het definitief ontwerp Bensdorp Presentatie bouwkundige alternatieven agenda

21 21 Procedure bestemmingsplan (detail) Presentatie bouwkundige alternatieven agenda Ontwerpbestemmingsplan Opstellen ontwerpbestemmingsplan (2007) Ter inzage ligging en inspraak (01-06 t/m 13-07 2007) Indienen zienswijzen (t/m 13-07- 2007) Verwerken zienswijzen (t/m eind aug 2007) Hoorzitting op 06-09-2007 Behandeling in commissie Ruimte op 24-10-2007 Vaststellen bestemmingsplan door gemeenteraad op 08-11- 2007

22 22 Procedure bestemmingsplan (detail) Presentatie bouwkundige alternatieven agenda Bestemmingsplan Ter inzage ligging 6 weken, vanaf 30-11-2007 t/m 11-01-2008 Indienen schriftelijke bedenkingen bij GS (GS van NH, Pb 3007, 2001 DA Haarlem) Mondelinge bedenkingen bij GS (servicepunt directie Subsidie, Handhaving en Vergunningen, 0800 9986734) Besluit GS (binnen 13 weken of uiterlijk 6 maanden igv bedenkingen) Vastgesteld bestemmingsplan Beroepprocedure bij RvS

23 23 Bouwvergunning en artikel 19-procedure voor bouw Bensdorp Deze procedure geldt voor de meeste (grote) bouwprojecten. Dit zijn de te volgen stappen: Bij de voorbereiding van een vrijstelling en aanvraag bouwvergunning peilt de gemeente de mening van de bevolking en andere belanghebbenden (inspraak). De gemeenteraad beslist binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag om vrijstelling of de aanvraag wordt afgewezen of dat de artikel 19-procedure wordt gestart. In het laatste geval wordt de aanvraag ter inzage gelegd. Schriftelijke zienswijzen tegen de aanvraag vrijstelling en bouwvergunning indienen binnen zes weken. De gemeenteraad beslist binnen acht weken tot het aanvragen van een 'verklaring van geen bezwaar' bij Gedeputeerde Staten. Presentatie bouwkundige alternatieven agenda

24 24 Bouwvergunning en artikel 19-procedure voor bouw Bensdorp GS nemen binnen acht weken een beslissing over die aanvraag. De gemeenteraad moet binnen twee weken een besluit nemen over het verlenen van de vrijstelling en afgeven bouwvergunning. De gemeenteraad kan de procedure delegeren aan het college van burgemeester en wethouders. Bezwaarschriften binnen zes weken indienen bij de gemeenteraad. Verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de President van de rechtbank. Bij ongegrond verklaren bezwaarschrift: binnen zes weken beroep instellen bij de rechtbank. Hoger beroep binnen zes weken instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.Raad van State Presentatie bouwkundige alternatieven agenda

25 25 Inleiding + welkom (RvA) Terugkoppeling bespreking met gemeente (RvA) Presentatie bouwkundige alternatieven zoals besproken(PR + MP) Vragen en discussie (allen) Bepalen vervolgstappen (RvA) Sluiting (ca. 22:00 uur) AGENDA V.O.B. Ledenvergadering 11-12-07 agenda

26 26 Vragen ter verheldering Uw mening: acceptabel of niet accepabel Indien niet acceptabel: wat is onze opdracht? Verder praten of: Procederen? Vragen en discussie agenda

27 27 Inleiding + welkom (RvA) Terugkoppeling bespreking met gemeente (RvA) Presentatie bouwkundige alternatieven zoals besproken(PR + MP) Vragen en discussie (allen) Bepalen vervolgstappen (RvA) Sluiting (ca. 22:00 uur) AGENDA V.O.B. Ledenvergadering 11-12-07 agenda


Download ppt "1 Ledenvergadering V.O.B. 11-12-2007 Door bestuur V.O.B."

Verwante presentaties


Ads door Google