De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Milieuproblemen in Nederland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Milieuproblemen in Nederland"— Transcript van de presentatie:

1 Milieuproblemen in Nederland
Paragraaf 2.6 Milieuproblemen in Nederland

2 De natuur Nederland heeft de natuur al erg veranderd:
Aanleggen van akkergrond: ontginning, waardoor men bossen kapt. Inpolderen: meer land “maken” door water weg te pompen Veenlagen weghalen voor brandstof.

3 Nederland werd een cultuurlandschap
= Steden

4 Milieuvervuiling Voordat er industrie kwam was er al vervuiling in Nederland: Afvalstoffen van arbeiders en landbouw werden ergens gedumpt. Niemand maakte zich zorgen over het milieu.

5 In steden In de steden waren er wel milieuregels:
Voor de veiligheid van de burgers: Brand en rattenplagen tegengaan en zuiver drinkwater behouden.

6 Schoon drinkwater Tot half 19e eeuw: vies drinkwater.
Dit leidde tot tienduizenden choleraslachtoffers. Toen de industrie kwam werd de bodem weer verontreinigd. Lucht, water en bodem waren weer vervuild. Niemand die daar iets aan deed.

7 Na de Tweede Wereldoorlog
Industrialisatie ging in hoog tempo door. Economische groei was belangrijk. Weinig mensen dachten na over de grondstoffen die zouden opraken! In de jaren ´60 kwam er aandacht voor het milieu.

8 Jaren ´60 Water en lucht waren flink vervuild door de fabrieken.
Ook door de landbouw: veebedrijven produceren mest. Er werd meer kunstmest en bestrijdingsmiddelen gebruikt. Meer welvaart: groeiende bevolking, meer energie nodig. En meer auto’s

9 Einde deel 1

10 1968 Club van Rome komt bij elkaar Rapport: “Grenzen aan de groei”.
50 politici, geleerden en industriëlen die aandacht wilden voor het milieu. Ze waarschuwden voor de gevolgen voor het milieu als er niets zou veranderen. Aardolie, hardhout en vis zou opraken. En gezondheidsproblemen voor de bevolking.

11 Oliecrisis In 1973 hadden we een oliecrisis.
Plots merkten we wat er gebeurt als er geen olie meer is. Onze welvaart hangt dus af van de olie! Als we dus niets aan het milieu doen, is een economische crisis het gevolg! Mensen schrokken wakker!

12 Jaren ‘70 Milieuorganisaties (bv. Greenpeace) werden opgericht, om mensen te overtuigen iets voor het milieu te doen! Er kwam een milieubeweging: milieu was belangrijker dan welvaart of de economie.

13 Einde deel 2.

14 Politiek Ook de politiek vond het milieu wel belangrijk.
1990: oprichting GroenLinks. Tegenwoordig heeft elke partij wel een mening over het milieu. Ministers maken een echt milieubeleid: hoe beschermen we het milieu, en laten we de economie toch groeien?

15 Duurzame ontwikkeling
Tegenwoordig wil de overheid dat duurzame ontwikkeling belangrijk wordt. = verstandig gebruik maken van de natuur en vooral rekening houden met de toekomst. Bv, wie bomen kapt, moet nieuwe bomen planten. Vissers mogen maar maximale hoeveelheden uit de zee halen, zodat er genoeg overblijft.

16 Milieuvervuiling Tegenwoordig zijn er ook hoge boetes voor milieuvervuiling door bedrijven. De vervuiler betaalt! Bv, boetes voor boeren die teveel mest produceren. Auto’s moesten een katalysator hebben tegen roet van de uitlaat. Brandstof is ook duurder door extra belastingen.

17 Afval Tegenwoordig zijn er veel reclames om beter met je afval om te gaan: Plastic apart inzamelen. Glas, kleding, papier kan allemaal gerecycled worden. Burgers moeten zuiniger met hun afval omgaan.

18 Energiebeleid Energiebeleid van de overheid: Zuinigere energie kopen:
Wind- en zonne-energie. Hier zijn subsidies voor.

19 Botst Soms kunnen milieuorganisaties en de overheid regelmatig nog botsen over het milieu: Uitbreiding van Schiphol, Nieuwe snelwegen aanleggen.

20 Economisch voordeel en mobiliteit tegenover geluidsoverlast, stank en verstoring van de natuur
Wat is belangrijker? Onze welvaart of de natuur?

21 Einde


Download ppt "Milieuproblemen in Nederland"

Verwante presentaties


Ads door Google