De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Op welke manier veranderden de landbouw en het landschap op de Nederlandse zandgronden en hoe komt dat?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Op welke manier veranderden de landbouw en het landschap op de Nederlandse zandgronden en hoe komt dat?"— Transcript van de presentatie:

1 Op welke manier veranderden de landbouw en het landschap op de Nederlandse zandgronden en hoe komt dat?

2 Nederlandse landschappen Zand- Esdorpen- landschap

3 Het zandlandschap / esdorpenlandschap (19e eeuw) doorsnede potstal Hoge grondwaterstand. Alleen geschikt als gras- land / weiland voor de koeien. Lage GWS. Bomen wortelen diep. Es wordt opgehoogd met plaggen en mest. Deze houden ook water vast. Aant blz 6 Heide / veld

4 In de loop der eeuwen is een dik pakket plaggen en mest op de akker gebracht.

5 Het veld Beekdal met groengrond De es (akkers)

6 -De potstal -De boerderijen -De brink

7 Schematische kaart Het zandlandschap / esdorpenlandschap (19e eeuw)

8 Het zandlandschap / esdorpenlandschap (19e eeuw)

9 Zandlandschap in de 20e eeuw. Akkerbouw in dienst van de veeteelt. (bio-industrie)

10 Aantekening op blz 7 ! VERANDERINGEN !!!!!!!!!!

11 -Invoer van krachtvoer: soja uit tropische gebieden. Voedingsstoffen die daar aan het milieu worden onttrokken worden daar niet teruggegeven  Regenwoud verdwijnt / uitputting van de bodem. Hier overbemesting ! -Grondwaterstand wordt verlaagd  alle gebieden in voorjaar vroeg droog genoeg om te bewerken. In zomer beregenen met grondwater  risico van verdroging. Potstal wordt bio-industrie  overbemesting  verzuring van de bodem en aantasting van het grondwater. Aant blz 7+8

12 -De gemeenschappelijke woeste grond / het veld wordt onder de boeren verdeeld, en dankzij kunstmest en beregening omgezet in (mais)akker of weiland. Na ruilverkaveling grote percelen, waardoor het afwisselende / gesloten karakter van het landschap verdwijnt. -Houtwallen, die zorgen voor afgesloten / kleinschalig landschap worden verwijdert, want vormen een sta-in-de weg- voor grootschalige, machinale landbouw. -Karakteristieke boerderijen verdwijnen en worden vervangen door moderne schuren, voedersilo’s en mestopslagtanks.

13 Aantekening blz 8 (boven ‘vrijhandel’) OORZAKEN VAN DE VERANDERING !

14 ● 1-De introductie van kunstmest. ● 2-De handel in landbouwproducten nam toen toe (stoomschepen en treinen). Nederland koos voor vrijhandel. ● 3-Goedkoper overzees graan werd steeds meer als veevoer gebruikt. ● 4-Op kleine bedrijven vond steeds meer intensivering* plaats. ► 5-De overheid zorgde steeds meer voor landbouwonderwijs en -voorlichting, vorming van coöperaties. Na 1960 veel ruilverkavelingen. ► 6-Vanaf de jaren ‘60 ook meer specialisatie met aanvoer van veevoer uit andere werelddelen.

15 ► 5-De overheid zorgde steeds meer voor landbouwonderwijs en -voorlichting, vorming van coöperaties. Na 1960 veel ruilverkaveling. ► 6-Vanaf de jaren ‘60 ook meer specialisatie met aanvoer van veevoer uit andere werelddelen.

16 Ruilverkaveling

17

18 Voordelen van een ruilverkaveling: –Ruilverkaveling zorgt voor minder versnippering van percelen/kavels. –Ruilverkaveling kan ertoe leiden, dat bedrijfsgebouwen dichter bij te bewerken/ gebruiken grond liggen –Ruilverkaveling maakt machinale bewerking economisch rendabeler door grotere percelen. –Ruilverkaveling kan leiden tot betere verkeersinfrastructuur. Aant blz 8

19 -Vleeskippen -Varkenspest -mestoverschot

20 Paragraaf 1.1: Zand- / esdorpenlandschap. -Beschrijf en verklaar de veranderingen in de landbouw op de Nederlandse zandgronden. Keerpunt is het jaar ????  En de zin: De welvarende stedelijke gebieden in west-Europa vormen een goede afzetmarkt voor vlees.  Gebruik hierbij de volgende begrippen: woeste gronden / intensivering / es / bio-industrie / overbemesting / kunstmest / vrijhandel / groengronden / ruilverkaveling / reliëf / grondwaterstand / potstal / zelfvoorzienend / specialisatie / verzuring


Download ppt "Op welke manier veranderden de landbouw en het landschap op de Nederlandse zandgronden en hoe komt dat?"

Verwante presentaties


Ads door Google