De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beheersverordeningen Waarom en hoe? Waarom? Nieuw instrument in de Wro Goedkoper dan bestemmingsplannen Korte doorlooptijd Inhoudelijk vergelijkbaar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beheersverordeningen Waarom en hoe? Waarom? Nieuw instrument in de Wro Goedkoper dan bestemmingsplannen Korte doorlooptijd Inhoudelijk vergelijkbaar."— Transcript van de presentatie:

1

2 Beheersverordeningen Waarom en hoe?

3 Waarom? Nieuw instrument in de Wro Goedkoper dan bestemmingsplannen Korte doorlooptijd Inhoudelijk vergelijkbaar met een gedetailleerd beheerbestemmingsplan

4 Hoe? Modelbeheersverordening Utrecht Bepalen definitieve verordeningsgrens, ontwikkelingen niet meenemen Analyse ruimte geldende plannen Inventarisatie Stappen beheersverordening

5 Modelbeheersverordening Utrecht geen ontwikkelingen faciliteren; planologisch situatie is uitgangspunt; geen bestaande rechten afnemen; geen illegale situaties; optimaal benutten aanvullend ruimtelijk instrumentarium de gewone standaardmogelijkheden (tuin- en erfbebouwing, beroep aan huis e.d.) Uitgangspunten:

6 Bepalen definitieve verordeningsgrens onderzoek ontwikkelingen in het plangebied (ontwikkelingen waar besluitvorming over is geweest) ontwikkelingsgebieden uit de verordening laten (veegplan)

7 Analyse ruimte geldende plannen Door vergelijking vigerende plannen met feitelijke situatie bezien of planologische ruimte is benut indien ruimte niet is benut, ofwel meenemen in verordening, ofwel het gebied met planologische ruimte buiten verordening laten

8 Voordelen Minder tekenwerk Minder regels Geen zienswijzen en beroep Kostenbesparing Eenvoudig instrument:

9 Voorbeeld Utrecht Beheersverordening Veldhuizen

10 Verbeelding Veldhuizen

11 Regels Veldhuizen

12 Tenslotte Raadsbesluit Utrecht bij voortgangsrapportage actualisering: Amendement in de toekomst (na 1-7-2014) alleen beheersverordeningen en alleen bij gegronde redenen een bestemmingsplan

13


Download ppt "Beheersverordeningen Waarom en hoe? Waarom? Nieuw instrument in de Wro Goedkoper dan bestemmingsplannen Korte doorlooptijd Inhoudelijk vergelijkbaar."

Verwante presentaties


Ads door Google