De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

28-12-2009Powerpoint template Gemeente Maasdriel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "28-12-2009Powerpoint template Gemeente Maasdriel."— Transcript van de presentatie:

1 28-12-2009Powerpoint template Gemeente Maasdriel

2 22- 9 - 2010Verordening Wet geurhinder en veehouderij Gemeente Maasdriel CONCEPT PRESENTIE Commissie Ruimte Verordening Wet geurhinder en veehouderij

3 Inhoud Inleiding Wettelijk kader Quickscan Beleidskeuzes Gebiedsvisie Verordening en conclusies Vragen uit de zaal 22- 9 - 2010Verordening Wet geurhinder en veehouderij Gemeente Maasdriel

4 22- 9 - 2010Verordening Wet geurhinder en veehouderij Gemeente Maasdriel Inleiding Waarom een geurverordening? -Ontwikkelen ruimtelijke plannen o.b.v. verantwoord geurbeleid Voorwaarden: -Veehouderijen worden NIET beperkt in ontwikkelingsmogelijkheden -Vaststellen passende individuele geurnormen per ontwikkelingsgebied

5 22- 9 - 2010Verordening Wet geurhinder en veehouderij Gemeente Maasdriel Wettelijk kader Wet geurhinder en veehouderij Categorie geurgevoelig object Wettelijke geurnormRange gemeentelijke geurnorm Bebouwde kom20,1 – 8 Buiten de bebouwde kom82 – 20 Categorie geurgevoelig object Wettelijke afstandAfwijking vaste afstand Bebouwde kom100 meter50 meter Buiten de bebouwde kom50 meter25 meter

6 22- 9 - 2010Verordening Wet geurhinder en veehouderij Gemeente Maasdriel Wettelijk kader 1. Bij het bepalen van de andere waarde of afstand, bedoeld in artikel 6, betrekt de gemeenteraad in elk geval: a.de huidige en de te verwachten geursituatie vanwege de veehouderijen in het gebied; b.het belang van een geïntegreerde aanpak van de verontreiniging, en c. de noodzaak van een even hoog niveau van de bescherming van het milieu. 2. Bij het bepalen van de andere waarde of afstand betrekt de gemeenteraad tevens: a.de gewenste ruimtelijke inrichting van het gebied, of b.de afwijkende relatie tussen geurbelasting en geurhinder.

7 22- 9 - 2010Verordening Wet geurhinder en veehouderij Gemeente Maasdriel Wettelijk kader Afwijking landelijke normen mogelijk door: Onderbouwing in gebiedsvisie Opstellen verordening

8 22- 9 - 2010Verordening Wet geurhinder en veehouderij Gemeente Maasdriel Wettelijk kader Wet ruimtelijke ontwikkeling (Wro) Omgekeerde werking : Gebiedsontwikkelingen mogen niet belemmerend werken op de ontwikkeling van veehouderijen. Waarborging ‘Aanvaardbaar woon- en leefklimaat’

9 Wettelijk kader RO - spoor door bijvoorbeeld: -Aanpassen bouwblok -Beperken gebouwhoogtes 22- 9 - 2010Verordening Wet geurhinder en veehouderij Gemeente Maasdriel

10 22- 9 - 2010Verordening Wet geurhinder en veehouderij Gemeente Maasdriel Quickscan Inventarisatie m.b.v. Quickscan 1.Huidige situatie 2.Maximale ontwikkeling Huidige situatie is de situatie volgens de milieuvergunning Maximale ontwikkeling is de maximale uitbreidingsmogelijkheid t.a.v. geur

11 Voorgrondbelasting 22- 9 - 2010Verordening Wet geurhinder en veehouderij Gemeente Maasdriel Quickscan 2 ou Achtergrondbelasting 8 ou

12 22- 9 - 2010Verordening Wet geurhinder en veehouderij Gemeente Maasdriel Quickscan Stappen quickscan: -Toekomstvisie gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in gemeente -Gegevens verzamelen veehouderijen en geurgevoelige objecten -Berekenen huidige en maximale situatie en grafisch weergeven geursituatie -Analyse geursituatie in relatie tot toekomstvisie

13 28-12-2009Powerpoint template Gemeente Maasdriel Overzicht Ontwikkelingsgebieden

14 Invoegen overzicht veehouderijen en GGO 28-12-2009Powerpoint template Gemeente Maasdriel Overzicht Veehouderijen en geurgevoelige objecten

15 Overzicht Veehouderijen en geurgevoelige objecten

16 Powerpoint template Gemeente Maasdriel28-12-2009 Achtgrondbelasting Huidige situatie

17 Achtgrondbelasting Maximale situatie

18 22- 9 - 2010Verordening Wet geurhinder en veehouderij Gemeente Maasdriel Quickscan Conclusie quickscan: Knelpunten aanwezig  Wettelijke geurnormen bieden te weinig ruimte voor ontwikkeling  Wettelijke geurnormen zorgen daar voor een “overbelaste” situatie Gebiedsvisie en verordening mogelijk oplossing voor een deel van de gewenste ontwikkelingen

19 Quickscan Aantal bedrijven wat geur betreft geen uitbreidingsmogelijkheden. Uitbreiding a.g.v. geurbeperkende maatregelen zijn buiten beschouwing gelaten! 22- 9 - 2010Verordening Wet geurhinder en veehouderij Gemeente Maasdriel

20 22- 9 - 2010Verordening Wet geurhinder en veehouderij Gemeente Maasdriel Beleidskeuzes  Veehouderijen niet (meer) beperken  Ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maken binnen grenzen van Wgv  Geen generieke verhoging geurnorm buitengebied ter bescherming geurgevoelige objecten  Voor toekomstige actualisatie verordening geldt “Nee, tenzij principe”  Afwijkingen te overwegen indien deze ondersteund worden door ZLTO en LTO

21 22- 9 - 2010Verordening Wet geurhinder en veehouderij Gemeente Maasdriel Gebiedsvisie Stappen gebiedsvisie -Gedetailleerde gegevens verzamelen uit milieudossiers veehouderijen -Berekenen huidige situatie en maximale groei, grafisch weergeven -Analyse geursituatie in relatie tot ontwikkelingsgebieden -Vaststellen passende geurnormen per ontwikkelingsgebied -Overleg buurgemeenten

22 Gebiedsvisie 22- 9 - 2010Verordening Wet geurhinder en veehouderij Gemeente Maasdriel

23 Gebiedsvisie 22- 9 - 2010Verordening Wet geurhinder en veehouderij Gemeente Maasdriel 2 ou 8 ou

24 22- 9 - 2010Verordening Wet geurhinder en veehouderij Gemeente Maasdriel Conclusies en overweging Rekening houden met maximale uitbreidingsmogelijkheden veehouderijen ten aanzien van geur Passende individuele geurnormen voor deelgebieden

25 Conclusies en overweging 22- 9 - 2010Verordening Wet geurhinder en veehouderij Gemeente Maasdriel

26 22- 9 - 2010Verordening Wet geurhinder en veehouderij Gemeente Maasdriel Conclusies en overweging Ter plaatse van ontwikkelingsgebieden vastleggen van maximaal geldende geurnorm in geurverordening Terug brengen vaste afstanden: -Van 100 m naar 50 m binnen bebouwde kom -Van 50 m naar 25 m buiten bebouwde kom

27 22- 9 - 2010Verordening Wet geurhinder en veehouderij Gemeente Maasdriel Conclusies en overweging Gevolgen geurverordening veehouderijen: Potentieel meer mogelijkheden extensieve veehouderijen !! Intensieve veehouderijen worden rechten en uitbreidingsmogelijkheden niet aangetast !!

28 22- 9 - 2010Verordening Wet geurhinder en veehouderij Gemeente Maasdriel Afsluiting Vragen ?

29 28-12-2009Powerpoint template Gemeente Maasdriel


Download ppt "28-12-2009Powerpoint template Gemeente Maasdriel."

Verwante presentaties


Ads door Google