De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geurhinder door veehouderijen Hoge Akkers - Valkenswaard Informatieavond 21 maart 2012 Fred Stouthart.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geurhinder door veehouderijen Hoge Akkers - Valkenswaard Informatieavond 21 maart 2012 Fred Stouthart."— Transcript van de presentatie:

1 Geurhinder door veehouderijen Hoge Akkers - Valkenswaard Informatieavond 21 maart 2012 Fred Stouthart

2 Inhoud 1. Stankoverlast en klachten 2. De feiten:  vergunningen, wettelijke normen  berekende geursituatie in beeld 3. Geurbeleving  geurberekening 4. Mogelijkheden om de geursituatie te verbeteren 2

3 Geurklachten Wat is de bron?  varkenshouderij  nertsenhouderij 3 Wanneer?  windstil weer  zomer  zuid-zuidoosten wind Geurwolk blijft hangen en drijft Hoge Akkers in

4 Hoeve 3 (varkenshouderij) Huidige geursituatie (vergund) voldoet niet aan de wettelijke norm = 3 odour units max. geurbelasting op woningen voldoet wel aan advieswaarde voor aanvaardbaar woon- en leefklimaat = 5 odour units max. geurbelasting op woningen  Varkenshouderij kan bron geurklachten zijn, in de huidige situatie  toekomst? Nieuwe vergunning? 4

5 (Hoeve 3 varkenshouderij) Toekomstige geursituatie Nieuwe vergunning, met biologische luchtwasser emissiereductie 80.000  56.000 odour units voldoet wel aan de wettelijke norm = 3 odour units max. geurbelasting op woningen voldoet wel aan advieswaarde voor aanvaardbaar woon- en leefklimaat = 5 odour units max. geurbelasting op woningen  geursituatie verbetert  vraagteken of varkenshouderij bron geurklachten kan zijn 5

6 (Maastrichterweg nertsenhouderij) Huidige geursituatie voldoet aan de wettelijke afstand = 250 meter voldoet wel aan de “wettelijke norm” = 3 odour units max. geurbelasting op woningen berekend nav. metingen proefstal (rapport emissiefactor, Wageningen Universiteit)  Nertsen bron geurklachten ??? Volgens deze berekeningen niet. 6

7 Cumulatie geur / Achtergrondbelasting varkenshouderij+nertsenhouderij + alle veehouderij binnen 2 km Geursituatie (huidig) achtergrond geurbelasting 0- 6 odour units goed woon- en leefklimaat  cumulatie is niet de oorzaak van geurhinder 7

8 Geurberekeningen  geurbeleving geurberekeningen: er zou geen probleem met geurhinder moeten zijn 8 werkelijkheid: wel geurhinder en klachten Hoe kan dat?  geurberekeningen niet adequaat: rekenen situaties lage windsnelheid niet goed door beoordeling hinder - leefklimaat gaat uit van gemiddelden voor Nederland  onterecht systematiek wetgeving moet aangepast = lange termijn

9 Mogelijkheden om de geursituatie te verbeteren 9 Vraag hier is:  is het geurprobleem Hoge Akkers op te lossen? Antwoord:  Varkenshouderij:  bedrijf staat op ‘slot’: mag emissie niet uitbreiden, moet reduceren  nieuwe situatie: “best beschikbare techniek”: biologische luchtwasser 70% geurreductie op een deel van de stallen  toepassen van luchtwasser op bestaande stallen kan (nog) niet afgedwongen worden  verdere reductie: moet als het bedrijf wil ontwikkelen  op de langere termijn, als de veehouder ontwikkelt/onderneemt

10 Varkenshouderij best beschikbare techniek 10

11 Mogelijkheden om de geursituatie te verbeteren 11 Vraag hier is:  is het geurprobleem Hoge Akkers op te lossen? Antwoord:  Nertsenhouderij:  voldoet aan de wettelijke normen en niet wettelijke berekende geurbelasting in odour units.  past “best beschikbare techniek” toe: mestschuiven in goot onder de kooien, open houderijsysteem, natuurlijke ventilatie  geen technieken beschikbare voor verder reductie  toepassen luchtwasser kan alleen bij dichte stal met centrale mechanische ventilatie: is in ontwikkeling  toepassen van nieuwe techniek kan (nog) niet afgedwongen worden  met ingang van 1-1-2024 geen pelsdieren meer gehouden

12 Nertsenhouderij best beschikbare techniek 12

13 Conclusies geurklachten  terecht, bij wind stil weer  geurberekening onderschatten geurbeleving => systematiek wet aanpassen veehouderijen  voldoen aan geurnormen  best beschikbare techniek worden toegepast verdergaande emissiereductie niet afdwingbaar verbod houden pelsdieren 2024  over 10 jaar geurprobleem opgelost korte termijn:  gemeente in overleg met netsenhouder of nog geurreductie mogelijk is (vrijwillig): management, bedrijfshygiëne, vaker schuiven …….. 13

14 Tot slot Mogelijkheden beperkt en weinig perspectief op verbetering geursituatie op korte termijn Gemeente kan geurnormen aanscherpen:  veehouderij heeft rechten: wet kent geen saneringsverplichting: veehouderij hoeft niet direct aan aangescherpte normen te voldoen alleen als bedrijf ontwikkelt moet normoverschrijding terug worden gebracht (50% regel in wet)  saneren door uitkopen van het bedrijf: veel geld mee gemoeid  biedt geen soelaas voor Hoge Akkers 14


Download ppt "Geurhinder door veehouderijen Hoge Akkers - Valkenswaard Informatieavond 21 maart 2012 Fred Stouthart."

Verwante presentaties


Ads door Google