De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CO 2 is, in tegenstelling tot andere emissies zoals NO X, fijn stof, en CO), geen ongewenst neveneffect van de verbranding. CO 2 is geen vervuilend gas.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CO 2 is, in tegenstelling tot andere emissies zoals NO X, fijn stof, en CO), geen ongewenst neveneffect van de verbranding. CO 2 is geen vervuilend gas."— Transcript van de presentatie:

1 CO 2 is, in tegenstelling tot andere emissies zoals NO X, fijn stof, en CO), geen ongewenst neveneffect van de verbranding. CO 2 is geen vervuilend gas (met directe impact op mens, plant of dier), maar een broeikasgas. De bron van uitstoot verleggen heeft dus geen zin. Er bestaan geen economisch aanvaardbare filters of katalysatoren om CO 2 uit de uitlaatgassen te verwijderen. CO 2 vormt een geheel nieuwe uitdaging voor de industrie, en reductie van de CO 2 -emissies van een voertuig vereist belangrijke structurele aanpassingen aan dit voertuig van in de ontwikkelingsfase. De uitdaging CO 2 C n H m +O 2 →CO 2 +H 2 O

2 Lead-times Advanced Engineering fase (onbeperkt in tijd): ontwikkeling van nieuwe technologieën Concept fase (~2.5 jaar): beperkte mogelijkheid om aanpassingen te doen met nieuwe technologieën die klaar zijn voor implementatie, zolang deze binnen conceptuele en economische grenzen vallen. Uitvoeringsfase (~2.5 jaar): zeer beperkte aanpassingen mogelijk (bvb: banden met lage rolweerstand, software) Productiefase (~7 jaar): in principe geen aanpassingen mogelijk (met uitzondering van software e.d.)

3 Ter illustratie: van de nieuwe voertuigen in 2012 op de markt: –2/3 nu al in de uitvoerings-of productiefase –1/3 in de conceptfase Rechtszekerheid over de CO 2 normen kan pas verwacht worden in 2009! Lead-times

4 Constructeurs vragen een gefaseerde invoering van de norm 2012 is onrealistisch voor volledige naleving van de norm. De industrie erkent de noodzaak om een belangrijk signaal te geven in 2012, en stelt voor om de norm gefaseerd in te voeren.

5 Niet alle technologische aanpassingen die tot doel hebben het verbruik van de wagen te verminderen komen naar voor tijdens de testcyclus (bvb: zuinige LED-verlichting, cruise-control,...) De Commissie bespreekt in haar voorstel bepaalde complementaire technologieën die bijdragen aan de reductie van de CO 2 -uitstoot van het voertuig, en kent hier een bepaald potentieel aan toe. Eco-innovations

6 De intentie van de Commissie is goed, maar zou moeten uitgebreid worden naar alle technologieën die verbruiksreductie met zich meebrengen In praktijk zouden deze technologieën door een onafhankelijk studiebureau getest kunnen worden en een bepaald CO 2 -krediet meekrijgen. Dit mag dan worden in rekening gebracht bij de bepaling van de CO 2 -uitstoot van voertuigen uitgerust met de technologie Constructeurs vragen een systeem om eco- innovations te stimuleren

7 Het doel van de wetgeving is de norm te halen, niet dat boetes betaald zullen worden. Gaan we uit van een totale levensduur van de wagen van 200.000 km, dan betekent 1g/km CO 2 -uitstoot extra een uitstoot van 200kg CO 2. Het huidige niveau van de boetes (95 €/ton in 2015) betekent dat voor een ton CO 2 een prijs van ±475 € wordt betaald. Niveau van de boetes

8

9 Enkele illustraties van de financiële impact van de boetes (voor 1g/km overtreding van de norm) Company 1 €95 X 1g X 3.1mio sales = € 295 MILLION Company 2 €95 X 1g X 2mio sales = € 190 MILLION Company 3 €95 X 1g X 1.15mio sales = € 109 MILLION Niveau van de boetes

10 Het doel van de wetgeving is de norm te halen, niet dat boetes betaald zullen worden. Het huidige niveau van de boetes zou een onaanvaardbare financiële druk meebrengen, zeker in combinatie met een invoerdatum van 2012. De constructeurs vragen dat het niveau van de boetes proportioneel is met andere sectoren. Constructeurs vragen dat het niveau van de boetes vergelijkbaar is met andere sectoren

11 Conclusie Industrie vraagt een gefaseerde invoering van de norm, waarbij 25% van de verkochte wagens moet voldoen in 2012, 50% in 2013, 75% in 2014, en 100% in 2015 De constructeurs vragen dat het niveau van de boetes proportioneel is met andere sectoren. De constructeurs vragen een systeem om eco-innovations te stimuleren


Download ppt "CO 2 is, in tegenstelling tot andere emissies zoals NO X, fijn stof, en CO), geen ongewenst neveneffect van de verbranding. CO 2 is geen vervuilend gas."

Verwante presentaties


Ads door Google