De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brieven risiconormering buis Samenvatting van: Brief Alders aan Minister VROM Brief Minnister VROM aan Tweede Kamer Reactie Gasunie Simone van Dijk, Merle.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brieven risiconormering buis Samenvatting van: Brief Alders aan Minister VROM Brief Minnister VROM aan Tweede Kamer Reactie Gasunie Simone van Dijk, Merle."— Transcript van de presentatie:

1 Brieven risiconormering buis Samenvatting van: Brief Alders aan Minister VROM Brief Minnister VROM aan Tweede Kamer Reactie Gasunie Simone van Dijk, Merle de Lange

2 Doel Inzicht in standpunten partijen Formuleren van acties (indien gewenst)

3 Brief van Hans Alders (1) 1. Grenswaarde PR 10 -6 (meestal) < bebouwingsafstanden circulaire 2. Gasunie: berekende bebouwingscontouren leiden tot rekenkundige knel- en aandachtspunten, zonder dat de veiligheidssituatie wijzigt. 3. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen: grenswaarde PR 10 -6 in acht nemen en het GR onder de OW houden.  De exploitant is onder voorwaarden bereid zorg te dragen voor GR onder OW  VNG: bevoegd gezag mag in toekomstige situaties nieuwe afwegingen maken.

4 Brief van Hans Alders (2) 4. PR: bestaande knelpunten: Gasunie betaalt tot 10 mil. Aan risicoreducerende maatregelen. 5. PR: Geprojecteerde knelpunten: a) bestemmingsplan actualisatie binnen 5 jaar b) “wie was er eerst, de bestemming of de leiding”. Gasunie neemt geen verantwoordelijkheid. 4. OW overschrijding mag, mits gemotiveerd. 5. Veroorzaker aansprakelijk bij een nieuwe “saneringssituatie” 6. VROM wil gemeenten financieel ondersteunen (1/3) via subsidieregeling

5 Brief van Jacqueline Cramer (1) 1. Exploitant verantwoordelijk voor basis veiligheidsniveau. - maatregelen stand van de techniek toepassen - bovennormale maatregelen? schadevergoeding mog. voor exploitant 2. Grenswaarde PR 10 -6 geldt voor exploitant en bevoegd gezag RO. 3. Exploitant kan bevoegd gezag RO verzoeken bestemmingsplan aan te passen bij overschrijding GW door geprojecteerde bestemmingen. 4. Pilotbenadering voor inzicht in wijze waarop hoge GR’s verlaagd kunnen worden.  gemeenten, provincies en exploitanten kunnen pilots voorstellen.

6 Brief van Jacqueline Cramer (2) 5. Geprojecteerde knelpuntsituaties PR: a) exploitant verantwoordelijk voor oplossing b) gemeente verantwoordelijk als niet voldaan aan circulaire. 6. Nieuwe rekenmethodiek kan er toe leiden dat onaanvaardbare situaties uit het verleden nu wel mogelijk zijn en omgekeerd.

7 Brief van Gasunie 1. Bezwaarpunten op beleid:  Verlaten zonering door vaste afstanden  Geen aansluiting bij basisnet  Administratieve lastendruk 2. Ruimtewinst gaat ten koste van de reële veiligheid 3. Omvang problematiek in beeld brengen voor introductie 4. Kosten voor bestaande knelpunten PR kunnen niet alleen gelegd worden bij de exploitant. 5. De OW heeft een signaleringsfunctie en is geen norm


Download ppt "Brieven risiconormering buis Samenvatting van: Brief Alders aan Minister VROM Brief Minnister VROM aan Tweede Kamer Reactie Gasunie Simone van Dijk, Merle."

Verwante presentaties


Ads door Google