De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Impact van milieucontouren op stedelijke ontwikkeling Piet Lagas (PBL) 3 november 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Impact van milieucontouren op stedelijke ontwikkeling Piet Lagas (PBL) 3 november 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Impact van milieucontouren op stedelijke ontwikkeling Piet Lagas (PBL) 3 november 2009

2 2 Milieucontouren Historie  1875 Hinderwet  1993 Wet Milieubeheer Milieuvergunning  Verlening door Prov./gemeenten aan bedrijven  BBT eisen (Best Beschikbare Technieken)  Vergunningen beschermd; alleen toetsen

3 3 Belang van milieucontouren in vergunning  Beschermen van mensen  gezondheidseffecten  Luchtverontreiniging PM10  hinder/overlast  Geluid en geur  risico’s  Kans op een ramp/ongeluk (Externe veiligheid)  Hoogspanningslijnen  Bedrijfszekerheid bieden aan bedrijven  Soms ook uitbreiding mogelijk maken

4 4 Bepaling Milieucontour  Grotere bedrijven  meten en rekenen vooraf  Kleinere bedrijven  Groene Boekje  VNG publicatie Bedrijven en Milieuzonering  Per bedrijfscategorie:  Geurcontour  Stof  Geluidcontour  Gevaar (EV-contour)  Voorbeeld Koffiebranderij: 500, 30, 200, 10  500m

5 5 LUCHTKWALITEIT  NO2-conc > 40 ug/m3 ;  pm10 conc > 40ug/m3  Gezondheidseffecten pm10  Langs snelwegen geen gevoelige bestemmingen

6 6 Geluidcontouren  norm 65 dB verkeerslawaai  Norm 55 dB industrielawaai

7 7 Externe veiligheid  Norm: geen woningen binnen 10-6 contour  10-6 contour = Kans op een dodelijk slachtoffer kleiner dan eens in de miljoen jaar  LPG-stations;  EVR-bedrijven;  Spoorweg emplacementen  Langs snelwegen (VGS)

8 8 Geurbelasting  Acceptabel niveau  Industrie  Koffiebranderij (DE)  Asfaltcentrale  Diervoederfabriek  Verkeer  Agrarische bedrijven

9 9 Milieucontouren en Ruimtelijke ontwikkeling  Milieucontouren vaak te ruim  geluidcontouren bedrijven (uitbreiding/zekerheid)  EV contouren basisnet (groeiprognoses)  Verkregen rechten (via vergunningen) beschermd  Verkleinen van milieucontouren leidt tot problemen  Bedrijven zijn bedrijfszekerheid kwijt  Bewoners gaan klagen/procederen  Vermindering van vergunningen (deregulering)  Activiteitenbesluit; omgevingsvergunning  Beleidsadviezen mbt milieu en ruimte

10 10 Beleidsadviezen milieu en gebiedsontwikkeling  Doorbreek de impasse… tussen milieu en gebieds- ontwikkeling (TUDelft; feb 2009)  Milieutoetsen globaal vooraf en precies achteraf  Integrale benadering en participatie  Wet Gebiedsontwikkeling en Milieu (modernisering van Interimwet Stad & Milieu)  Dynamiek in gebiedsgerichtbeleid ontwikkelen door herschikken (VROMraad; juni 2009)  RO-mogelijk maken én zonder oprekking van normen  Meer manoevreerruimte voor bestuurders  Milieu-ruimteplan in Wro – als experimenteerartikel

11 11 Is er nog ruimte om te bouwen? Moet het beleid vernieuwd worden? Wat is er nog mogelijk aan gebiedsontwikkeling? Milieucontouren Gemeente Utrecht 2005

12 12 Verdere programma  Beleidsruimte voor verstedelijking Arno Bouwman; PBL  Actieprogramma vernieuwing instrumentarium milieu en ruimtelijke ontwikkeling Monique Arnolds; VROM  Zo kan het ook! Stedelijk ontwerpen met het oog op lucht en geluid“ Praktijkvoorbeelden van creatieve ontwerp oplossingen Petra Sala; Urbis


Download ppt "Impact van milieucontouren op stedelijke ontwikkeling Piet Lagas (PBL) 3 november 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google