De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In opdracht van Korte introductie op het thema: Luchtkwaliteit en een goede ruimtelijke ordening Marloes Jongeneel InfoMil.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In opdracht van Korte introductie op het thema: Luchtkwaliteit en een goede ruimtelijke ordening Marloes Jongeneel InfoMil."— Transcript van de presentatie:

1 In opdracht van Korte introductie op het thema: Luchtkwaliteit en een goede ruimtelijke ordening Marloes Jongeneel InfoMil

2 project kan doorgaan: artikel 5.16, lid 1, aanhef en onder a, Wm in betekenende mate? project kan doorgaan: artikel 5.16, lid 1, aanhef en onder c, Wm PROJECT projectsaldering mogelijk? project kan doorgaan: artikel 5.16, lid 1, aanhef en onder b, Wm Is sprake van een goede ruimtelijke ordening? JA (dreigende) overschrijding? JA NEE (interimperiode)

3 Luchtkwaliteit en een goede RO Art 12 Besluit op de ruimtelijke ordening: …met het oog op een ‘goede ruimtelijke ordening’…. Belangenafweging Toelichting op ‘Wet Luchtkwaliteit’: blootstelling irt goede RO –Welke functie wordt bestemd? –Alternatief beschikbaar? Deels uit te werken in Besluit gevoelige bestemmingen (specifieke situaties) Principe van ‘goede RO’ blijft onverkort gelden!

4 Besluit gevoelige bestemmingen Amendement Tweede Kamer (art 5.16a Wm) Uitgangspunten: –gericht op extra gevoelige groepen: 1.kinderen, jongeren, 2.zieken (met uitzondering van zieken in ziekenhuizen) 3.ouderen –bouwwerken in de zin van de woningwet (dus geen sportvelden) –binnen 100 meter snelweg of 50 meter provinciale weg én overschrijdingssituatie  RO beperkingen voor scholen, kinderdagverblijven, verpleeghuizen, verzorgingscentra –besluit is tijdelijk (zolang er overschrijdingen zijn) –indien geen overschrijding, of binnenstedelijk: GOEDE RO! In 2008 (zomer?) in werking

5 Luchtkwaliteit en gezonde ruimtelijke ordening Ingrid Walda GGD Rotterdam-Rijnmond 27 november 2007

6 Inhoud presentatie 1.Hoe ongezond is fijn stof? 2.Gezonde ruimtelijke ordening 3.Nut en nadeel van normen

7 Gezonde en aangetaste blaasjes

8 Gezondheidseffecten fijn stof Vermindering van de longfunctie; Toename van luchtwegklachten (piepen, hoesten, kortademigheid); Verergering van astma (vooral kinderen) Verergering van klachten hart- en vaatziekten (vaatvernauwing, bloedstolling en verhoogde hartslag).

9 Risico’s langs wegen Wonen binnen 100 meter snelweg of 50 meter drukke stadsweg: groter risico op chronische luchtwegklachten en overlijden aan luchtweg- of hartvaatziekte Meer luchtwegklachten bij kinderen wonend en op scholen binnen 400 meter van de snelweg

10 Zwakken lopen hoger risico

11 ‘Normen voor fijn stof zijn te hoog, het bestaat vooral uit zeezout!’

12

13 Nieuwe Wet luchtkwaliteit Alleen grote bouwplannen – ‘in betekenende mate’ projecten - worden beoordeeld op luchtkwaliteit. Voor kleine bouwplannen is dat niet nodig, ook niet in gebieden met overschrijdingen van de norm.

14 Gezonde toetsing bouwplannen 1.Ook kleine bouwplannen toetsen met of in de nabijheid van gevoelige ruimtelijke objecten (woningen, scholen, kinderdagverblijven en verzorgingshuizen voor ouderen) 2.Minimaal 100 meter van de snelweg en niet in eerstelijnsbebouwing drukke binnenstedelijke wegen, 3.Ongeacht of de NO 2 concentratie

15

16

17 Gezonde toetsing bouwplannen 1.Ook kleine bouwplannen toetsen met of in de nabijheid van gevoelige ruimtelijke objecten (woningen, scholen, kinderdagverblijven en verzorgingshuizen voor ouderen) 2.Minimaal 100 meter van de snelweg en niet in eerstelijnsbebouwing drukke binnenstedelijke wegen, 3.Ongeacht of de NO 2 concentratie

18

19 Bieden normen bescherming? 1.Niet voor alle stoffen bestaat een norm 2.Wettelijke norm niet gelijk aan gezondheidskundige norm 3.Hoogte van de normen: wetenschappelijke basis of haalbaarheid?

20 ‘Sarkozy gaat voluit voor milieu: PM2,5 norm op 15 μg/m 3 !’

21 Wereld Gezondheids Organisatie: De huidige norm NO 2 (40 µg/m 3 ) is opgesteld voor de gezondheidseffecten van NO 2 zelf. Als NO 2 als indicator voor verkeersuitstoot wordt gebruikt, zou de norm lager moeten liggen. Bron: Air Quality Guidelines – Global update 2005

22 Stelling 1 Geen nieuwe woningen in een zone van 100 meter langs de snelweg is in een stad als Rotterdam onhaalbaar.

23 Stelling 2 Wanneer binnen 100 meter van de snelweg of langs een drukke verkeersader woningen worden gebouwd, dan mogen dit alleen koopwoningen zijn, vanwege de beperkte keuzevrijheid in de sociale huursector.

24 Stelling 3 Wanneer binnen 100 meter van de snelweg of langs een drukke verkeersader woningen worden gebouwd, dan moeten toekomstige bewoners worden geïnformeerd over de locale luchtkwaliteit.

25 19 juli 2014 Luchtkwaliteit Pernis Lucht en ruimtelijke ontwikkeling Kees den Hoedt

26 Ligging Pernis

27 Opgave RO Ontwikkellocaties voor woningbouw - handhaven voorzieningenniveau Locatie Multifunctioneel centrum - scholen bundelen - gymzaal - wijkcentrum - enz

28 Ontwikkelingslocaties Pernis

29 Industrie- en verkeerslawaai

30 Externe veiligheid P R

31 Luchtkwaliteit Rijksweg A4: NO 2 40µg/m3 in 2010 op 150 meter uit hart rijksweg Cumulatieve geurbelasting door bedrijven 3 – 5 ge/98%

32 Bewoners enquête 2006 Onderwerpen die als eerste aangepakt of verbeterd moeten worden in Pernis

33 Advies locatie Vermaetweg Strook - bedrijfs- woningen - kleine bedrijven Groene buffer

34 Groene buffer Innovatieprogramma Luchtkwaliteit: invloed vegetatie Uitzicht op groen positieve bijdrage op gezondheid Verzoek aan RWS

35 Case locatiestudie MFC Vermaetweg MFC scholen, gymlokalen, wijkcentrum Bejaarden- woningen Naschoolse opvang

36 Voordelen locatie Metrostation Voorzieningen (winkels) Pernisserpark Bereikbaarheid

37 Metingen 2006 25% van het totaal NO 2 in Pernis door verkeer Overig achtergrond, industrie en scheepvaart

38 Meetstation Pernis: stijgende lijn NO 2 Andere meetstation: gelijk/dalend NO 2 Pollutieroos SO 2 Indicatie invloed scheepvaart

39 NO2 berekening (Rijksweg A4) 2006 duurzaamheidstraject 40µg/m 3 in 2010 op 150 meter uit hart Rijksweg A4 (achtergrond 33 µg/m3) 2007 case MFC met school 40µg/m 3 in 2010 op ?? meter uit hart Rijksweg A4 achtergrond 29 µg/m3 2008 ???????????????

40 Ligging Rijksweg A4 De rijksweg is hoger gelegen dan Pernis en voorzien van een geluidscherm Berekeningsmodel gebaseerd op vlak gebied

41 Trends naar 2020 Prognoses 2007 NO 2 2006 – 2020 Gunstiger dan vorige jaren vanwege meer beleid Onze metingen zijn minder optimistisch dan de prognoses JaarAchtergrondGeschat op ca 200 m van de weg 2006 2010 2015 2020 32.8 29.1 26.0 23.4 40 36 32 29

42 Casevraag locatie Vermaetweg Mogelijkheid MFC met school, naschoolse opvang en bejaardenwoningen ??


Download ppt "In opdracht van Korte introductie op het thema: Luchtkwaliteit en een goede ruimtelijke ordening Marloes Jongeneel InfoMil."

Verwante presentaties


Ads door Google