De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RICHTWAARDE GELUID ALS NIEUW AFWEGINGSKADER voorlichtingsbijeenkomst PMV 9 april 2013 Susan Kreuger.

Verwante presentaties


Presentatie over: "RICHTWAARDE GELUID ALS NIEUW AFWEGINGSKADER voorlichtingsbijeenkomst PMV 9 april 2013 Susan Kreuger."— Transcript van de presentatie:

1 RICHTWAARDE GELUID ALS NIEUW AFWEGINGSKADER voorlichtingsbijeenkomst PMV 9 april 2013 Susan Kreuger

2 OPZET WORKSHOP Richtwaarde, wat, waarom Ruimtelijke besluiten Uitwerking voorbeelden - verkeersbesluit - APV evenement - Wabo inrichtingen RICHTWAARDE GELUID ALS NIEUW AFWEGINGSKADER

3 HOOFDLIJNEN REGELS STILTEGEBIEDEN PMV Bijzondere zorgplicht Verbodsbepalingen activiteiten buiten inrichtingen Richtwaarden voor geluid van inrichtingen andere bronnen zoals wegen, evenementen RICHTWAARDE GELUID ALS NIEUW AFWEGINGSKADER

4 HOOFDLIJNEN REGELS STILTEGEBIEDEN PMV Bijzondere zorgplicht Verbodsbepalingen activiteiten buiten inrichtingen Richtwaarden voor geluid van inrichtingen andere bronnen zoals wegen, evenementen RICHTWAARDE GELUID ALS NIEUW AFWEGINGSKADER

5 DEFINITIE EN DOEL RICHTWAARDE Definitie: milieukwaliteitseis uit Wet milieubeheer: grens- en richtwaarden. De eerste laat geen ruimte voor afwijkingen, de tweede alleen op basis van een gedegen afweging en motivering. Doel: het voorkomen of beperken van geluidhinder in stiltegebieden Verbetering van de handhaving RICHTWAARDE GELUID ALS NIEUW AFWEGINGSKADER

6 RICHTWAARDEN L Aeq,24h = 35 dB(A) op 50 m 24 uursgemiddelde, op 1,5 m hoogte De richtwaarde bedraagt 35 dB(A) op 50 m van de geluidbron Geldt in het stiltegebied, maar ook op 50 m van grens stiltegebied RICHTWAARDE GELUID ALS NIEUW AFWEGINGSKADER

7 RICHTWAARDE DE PRAKTIJK Rekening mee houden bij besluiten: Wro bv. bestemmingsplan APV bv.evenementenvergunning Verkeersbesluiten bv. Afsluiting weg Wabo bv. oprichtingsvergunning Activiteitenbesluit maatwerkvoorschrift RICHTWAARDE GELUID ALS NIEUW AFWEGINGSKADER

8 Wet op de ruimtelijke ordening structuurvisie, bestemmingsplan, inpassingsplan, beheersverordening, prov. verordening, aanwijzing Geen bestemmingen en regels die geluidsbelasting in het gebied negatief beinvloeden. Bijv. aanleg nieuwe weg, ook buiten stiltgebied RICHTWAARDE GELUID ALS NIEUW AFWEGINGSKADER

9 Verkeersbesluiten bv. afsluiting weg Te toetsen aan richtwaarde: geluid vanwege extra verkeer Richtwaarde geluid als nieuw afwegingskader

10 APV bv.evenementenvergunning RICHTWAARDE GELUID ALS NIEUW AFWEGINGSKADER Tentfeest op 70 m afstand van stiltegebied Let ook op verkeersaantrekkende werking

11 Wabo bv. oprichtingsvergunning Autosloper wil zich vestigen op bedrijventerrein Richtwaarde geluid als nieuw afwegingskader

12 ACTIVITEITENBESLUIT: MAATWERKVOORSCHRIFT Richtwaarde geluid als nieuw afwegingskader


Download ppt "RICHTWAARDE GELUID ALS NIEUW AFWEGINGSKADER voorlichtingsbijeenkomst PMV 9 april 2013 Susan Kreuger."

Verwante presentaties


Ads door Google