De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ROZ Twente: Partner in ondernemen Platform Armoedebeleid 1 juli 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ROZ Twente: Partner in ondernemen Platform Armoedebeleid 1 juli 2009."— Transcript van de presentatie:

1 ROZ Twente: Partner in ondernemen Platform Armoedebeleid 1 juli 2009

2 Belangrijkste Taken  Dienstverlening Ondernemers  Sociale economie * Wijkeconomie * Sociale ondernemingen  Opleidingsinstituut

3 Doel --->ondernemers 1. Bevorderen ondernemerschap 2. Stimuleren starten onderneming 3. Behouden levensvatbare bedrijven 4. Intensivering gebruik regelingen 5. Sociaal aanvaardbare bedrijfsbeëindiging 6. Event. schuldsanering en re-integratie

4 Organisatie ROZ  Samenwerking Hengelo en Enschede  Werkzaam voor * (inwoners van) 19 gemeenten in Twente en Achterhoek * UWV * regio * ministeries van SZW en EZ

5 Vestigingen  Vestigingen * Stadskantoor Hengelo * Werkpleinen in Hengelo, Enschede, Oldenzaal, Winterswijk * Spinnerij Oosterveld * Bvg Sociale economie Hengelo

6 Organisatie ROZ  10 startersadviseurs  7 bedrijfsadviseurs  medewerker schuldhulpverlening  projectontwikkelaar/innovator  ondersteunend personeel  coachingspool (35 coaches)

7 Armoedebeleid ondernemers  Inkomensvoorziening  Financiering  Bevordering gebruik voorzieningen  Begeleiding en coaching  Schuldhulpverlening

8 Inkomensvoorziening 1  Bbz * inkomensaanvulling of -garantie * 6 mnd. + 6 mnd. + 2x 1 jr. * nu op grote schaal inzetten ---- door de recessie heen * criteria flink oprekken  Bbz ouderen * onvoldoende bedrijfsinkomen * max. 10 jr. een aanvulling * tot 65 jr. * wel enig bedrijfsinkomen!

9 Inkomensvoorziening 2 Beëindigende ondernemers  Bbz * inkomensaanvulling of -garantie * 1 jr. + 1 jr. * sociaal-aanvaardbare bedrijfsbeëindiging  Ioaz (WW/WWB v. ex-ondernemers) * na bedrijfsbeëindiging * max. aanvulling tot 65 jr. * re-integratieverplichting

10 Financiering  Bedrijfskapitaal (max. 175.000 euro) * investeringen * herfinanciering * overbruggingskredieten  Microfinanciering * borgstellingsregeling --  5 regio’s Twente/Achterhoek, Flevoland,| Tilburg, Friesland en Rotterdam * rest v/h land: Qredits * beide: max. 35.000 euro – starters + ondernemers  Lokale microfinancieringsinitiatieven  Lokale specialties, v.b. 2,5 miljoen Hengelo

11 Bevordering gebruik voorzieningen  Bijzondere bijstand  Minimabeleid  Kwijtschelding gemeentelijke belastingen  Fiscale toeslagen  Enz., enz.

12 Bevordering gebruik voorzieningen – hoe?  Actieve (ambtshalve) toekenning  Koppeling gegevens belastingdienst  Actieve benadering * aanschrijven * nabellen * bedrijfsbezoeken  Kwijtschelding gemeentelijke belastingen * regelgeving per 2009 veranderd!!!!!  Advertising en voorlichting  Doelgroepbenadering

13 Schuldhulpverlening SHVO  Early warning system (niet 5 voor 12  ) * belastingdienst * KvK * intermediars – accountants, enz.  Nazorg * alle starters van de afgelopen 3 jr. actief benaderen

14 SHVO  Reguliere SHV niet in charge  Model ROZ * combi schuldregelaar + bedrijfsadviseur * zonodig casemanagement * sanering bedrijfs- en privéschulden * doel: bedrijf i/d lucht houden -  33% * doel 2: minnelijke regeling (geen faill.) 33 * doel 3: Wsnp * doel 4: warme overdracht regulier

15 Meer info  www.roztwente.nlwww.roztwente.nl  074-2458977


Download ppt "ROZ Twente: Partner in ondernemen Platform Armoedebeleid 1 juli 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google