De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Kennisplatform Werk en Inkomen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Kennisplatform Werk en Inkomen"— Transcript van de presentatie:

1 Het Kennisplatform Werk en Inkomen
Pierre Koning (SZW/VU) NISZ 17 januari “Kennisdeling over sociale zekerheid”

2

3 Waarom KWI? Wet Structuur Werk en Inkomen: ook afstemming onderzoek ketenpartners SUWI Constatering partijen in 2008: Veel partijen voeren soortgelijk onderzoek uit (vanuit eigen perspectief) Geen centraal informatiepunt voor kennis op terrein Werk en Inkomen Gebrek aan effectiviteitsstudies Recenter: decentralisatie noopt tot kennisontsluiting Versplintering onderzoek Veel uitkomsten door Rijk juist ook van belang voor gemeenten

4 KWI kort toegelicht KWI is platform van Divosa, UWV, SVB, Inspectie SZW, ministerie van SZW, enkele gemeenten en het CBS; geen formele status Doelen: Ontsluiting kennis op terrein werk en inkomen Afstemming onderzoeksprogrammering Vorm: Vertegenwoordigers partijen (circa 8 vergaderingen per jaar) Secretariaat (SZW, Inspectie SZW, UWV) Stuurgroep (2x per jaar overleg)

5 Ontsluiting kennis en onderzoek W&I
Presentaties en discussie in KWI Kennisbundel “Investeren in Participeren” Najaar 2013: KWI-congres over Re-integratie Verbinden kennis aan praktijk Nadruk op kennis instrumenten (cf. Kennisbundel) Andere partijen uitnodigen bij KWI

6

7

8 Wat zeggen de cijfers? Regelingen aan onderkant arbeidsmarkt
De effectiviteit van re- integratie Professionalisering Loonwaardebepaling Coaching en motivatie Gezondheidsbeleving Werkgeversdienst- verlening Werken in de Wajong SW-hervormingen Samenhang in het sociale domein

9 Afstemming onderzoek Voorleggen en afstemming kennisagenda’s
Contactpersonen benoemen! Samenwerking, bijvoorbeeld UWV/CBS over flexibele arbeid SZW/UWV over modernisering Ziektewet Discussies in KWI: wat weten we, wat nog niet? Stap voor stap naar (meer) afstemming… Organisaties met verschillende taken en verantwoordelijkheden Ook binnen organisaties hebben afdelingen of directies nog veel discretie bij uitzetten onderzoek

10 KWI Kennisthema’s 2014 Onderkant arbeidsmarkt Kwetsbare groepen
Ontwikkelingen vraag en aanbod laag- opgeleiden (SZW: CPB/SCP) Arbeidsmigratie en onderkant (SZW) Duurzame inzetbaarheid (TNO) Kwetsbare groepen Monitor en evaluatie Participatiewet Bevorderen arbeidsdeelname mensen met beperking (UWV); e.v.a. onderzoek Wajong/WIA door UWV Inspectie SZW: jongerendienstverlening

11 KWI Kennisthema’s 2014 Uitvoering en uitvoeringsprikkels
SZW: Effectiviteit intergemeentelijke samenwerking, verschillen in beleid gemeenten, kostenstructuur SW UWV: doorstroom naar bijstand, monitor aanpassingen Ziektewet, klantwaardering UWV Inspectie SZW: digitale dienstverlening, tegenprestatie

12 KWI Kennisthema’s 2014 Armoede en schuldhulpverlening
SZW: CBS Armoedebestrijding, evaluatie uitvoering schuldhulpverlening Inspectie SZW: Succes- en faalfactoren in gemeentelijke aanpak SHV 5. Handhaving en fraude SZW: cultuurtraject handhaving UWV: handhaving bij digitale dienstverlening Inspectie SZW: Percepties van verplichtingen

13 Hoe verder? Geleidelijk proces naar meer samenwerking..
Gevaar: non-interventie beginsel kan leiden tot fragmentatie onderzoek Kan sterker worden door lagere budgetten.. Of door minder geld meer noodzaak tot samenwerken?

14 Stelling: evaluaties “De evaluatie van (nieuw) beleid op het terrein van werk en inkomen vergt een andere benadering dan die van de Rekenkamer en de Inspectie. Daarvoor zouden evaluatie-experts uit de wetenschap ingezet moeten worden.”


Download ppt "Het Kennisplatform Werk en Inkomen"

Verwante presentaties


Ads door Google