De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Kennisplatform Werk en Inkomen Pierre Koning (SZW/VU) NISZ 17 januari “Kennisdeling over sociale zekerheid”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Kennisplatform Werk en Inkomen Pierre Koning (SZW/VU) NISZ 17 januari “Kennisdeling over sociale zekerheid”"— Transcript van de presentatie:

1 Het Kennisplatform Werk en Inkomen Pierre Koning (SZW/VU) NISZ 17 januari “Kennisdeling over sociale zekerheid”

2

3 Waarom KWI? Wet Structuur Werk en Inkomen: ook afstemming onderzoek ketenpartners SUWI Constatering partijen in 2008: – Veel partijen voeren soortgelijk onderzoek uit (vanuit eigen perspectief) – Geen centraal informatiepunt voor kennis op terrein Werk en Inkomen – Gebrek aan effectiviteitsstudies Recenter: decentralisatie noopt tot kennisontsluiting – Versplintering onderzoek – Veel uitkomsten door Rijk juist ook van belang voor gemeenten

4 KWI kort toegelicht KWI is platform van Divosa, UWV, SVB, Inspectie SZW, ministerie van SZW, enkele gemeenten en het CBS; geen formele status Doelen: – Ontsluiting kennis op terrein werk en inkomen – Afstemming onderzoeksprogrammering Vorm: – Vertegenwoordigers partijen (circa 8 vergaderingen per jaar) – Secretariaat (SZW, Inspectie SZW, UWV) – Stuurgroep (2x per jaar overleg)

5 Ontsluiting kennis en onderzoek W&I Presentaties en discussie in KWI www.onderzoekwerkeninkomen.nl Kennisbundel “Investeren in Participeren” Najaar 2013: KWI-congres over Re-integratie – Verbinden kennis aan praktijk – Nadruk op kennis instrumenten (cf. Kennisbundel) Andere partijen uitnodigen bij KWI

6

7

8 1.Wat zeggen de cijfers? Regelingen aan onderkant arbeidsmarkt 2.De effectiviteit van re- integratie 3.Professionalisering 4.Loonwaardebepaling 5.Coaching en motivatie 6.Gezondheidsbeleving 7.Werkgeversdienst- verlening 8.Werken in de Wajong 9.SW-hervormingen 10.Samenhang in het sociale domein

9 Afstemming onderzoek Voorleggen en afstemming kennisagenda’s – Contactpersonen benoemen! Samenwerking, bijvoorbeeld – UWV/CBS over flexibele arbeid – SZW/UWV over modernisering Ziektewet Discussies in KWI: wat weten we, wat nog niet? Stap voor stap naar (meer) afstemming… – Organisaties met verschillende taken en verantwoordelijkheden – Ook binnen organisaties hebben afdelingen of directies nog veel discretie bij uitzetten onderzoek

10 KWI Kennisthema’s 2014 1.Onderkant arbeidsmarkt – Ontwikkelingen vraag en aanbod laag- opgeleiden (SZW: CPB/SCP) – Arbeidsmigratie en onderkant (SZW) – Duurzame inzetbaarheid (TNO) 2.Kwetsbare groepen – Monitor en evaluatie Participatiewet – Bevorderen arbeidsdeelname mensen met beperking (UWV); e.v.a. onderzoek Wajong/WIA door UWV – Inspectie SZW: jongerendienstverlening

11 KWI Kennisthema’s 2014 3.Uitvoering en uitvoeringsprikkels – SZW: Effectiviteit intergemeentelijke samenwerking, verschillen in beleid gemeenten, kostenstructuur SW – UWV: doorstroom naar bijstand, monitor aanpassingen Ziektewet, klantwaardering UWV – Inspectie SZW: digitale dienstverlening, tegenprestatie

12 KWI Kennisthema’s 2014 4.Armoede en schuldhulpverlening – SZW: CBS Armoedebestrijding, evaluatie uitvoering schuldhulpverlening – Inspectie SZW: Succes- en faalfactoren in gemeentelijke aanpak SHV 5. Handhaving en fraude – SZW: cultuurtraject handhaving – UWV: handhaving bij digitale dienstverlening – Inspectie SZW: Percepties van verplichtingen

13 Hoe verder? Geleidelijk proces naar meer samenwerking.. Gevaar: non-interventie beginsel kan leiden tot fragmentatie onderzoek – Kan sterker worden door lagere budgetten.. Of door minder geld meer noodzaak tot samenwerken?

14 Stelling: evaluaties “De evaluatie van (nieuw) beleid op het terrein van werk en inkomen vergt een andere benadering dan die van de Rekenkamer en de Inspectie. Daarvoor zouden evaluatie-experts uit de wetenschap ingezet moeten worden.”


Download ppt "Het Kennisplatform Werk en Inkomen Pierre Koning (SZW/VU) NISZ 17 januari “Kennisdeling over sociale zekerheid”"

Verwante presentaties


Ads door Google