De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Gemeentelijk minimabeleid 4 december 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Gemeentelijk minimabeleid 4 december 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Gemeentelijk minimabeleid 4 december 2007

2 Beleidskader minimabeleid maart 2007 •Omvat een tiental kaders •Armoede opgevat in brede zin •Brede invalshoek vereist regie gemeente •Effectuering beleidskader heeft geresulteerd in een fors pakket aan maatregelen

3 minimabeleid niet nieuw In 2005/2006 was er al sprake van: –Uitstroombevorderende maatregelen (reïntegratie, workfirst, kanswerk) –Werkplein (ketenbenadering) –Verstrekkingen (bijzondere) bijstand: 20052006totaal regiouitstroom aantal cliënten6736171114349 aantal beroepen 5538821532 bijzondere bijstand •RFBU (categoriale voorziening) •RDF (bevorderen participatie) •collectieve zorgverzekering voor ziektekosten –Langdurigheidstoeslag –Intensivering voorlichtingsactiviteiten (belastingproject) –Eenmalige bijdrage rond € 100,00 ter compensatie van gestegen (energie)prijzen (1273 maal) –Kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen (1150)

4 Aanzetten voor herijking minimabeleid (2006) 1.In 2006 thema-avonden met raadsleden, met ‘opdracht’ aan RSD om te komen met een toekomstgerichte visie op armoedebestrijding 2.beleidsprogramma, armoedenotitie RSD en beleidskader gemeentelijk minimabeleid

5 Grenzen opzoeken van een zorgvuldig minimabeleid betekende o.a. •Een collectieve (aanvullende) verzekering voor alle minima •Extra ondersteuning van uitkeringsgerechtigden (voorlichting) •Uitbreiding declaratiefonds

6 Uitwerking beleidskader minimabeleid •Actieve benadering doelgroep: –Gebruik van gegevensbestanden instellingen –Voorlichtingsprojecten –Huisbezoeken, aansluiting WMO •Instellen 2 jaarlijkse armoedemonitor •Verlenen aanvullende inkomensondersteuning (verhoging bijdragen uit fondsen) •Collectieve ziektekostenverzekering ook voor niet cliënten RSD •Ontwikkeling PC project t.b.v. leerlingen VO •Terugdringen niet-gebruik voorzieningen –Intermediairs –Voorlichting –Formulierenbrigade

7 Effectuering beleidskader minimabeleid (vervolg) •Integrale schuldhulpverlening –Taak geïntegreerd binnen RSD –Budgetcursussen voor jongeren –Convenanten met woningcorporaties en nutsbedrijven •Geen eigen bijdrage schuldhulpverlening •Renteloze lening voor duurzame gebruiksgoederen en verstrekkingen om niet •Activiteiten in kader van WMO •Uitvoering moties (o.a. uitbreiding doelgroep tot 120% bijstandsnorm) •Evenwicht aanbrengen tussen reïntegratie en inkomensondersteuning (tegengaan armoedeval) –Vergoeding werkgerelateerde kosten –Geleidelijk afbouwen van inkomensafhankelijke voorzieningen

8 Effectuering beleidskader minimabeleid (vervolg) •Verhoging bijdrage uit RFBU en RDF •Onderzoek naar functionaliteit kortingspas •Doelstellingen worden SMART geformuleerd

9 Conclusie •Een fors pakket aan maatregelen –Dat geheel past binnen de gestelde beleidskaders –Een flinke impuls betekent –Inhoud geeft aan de door uw raad aangenomen moties: 1.uitbreiding doelgroep tot 120% bijstandsnorm (maart 2007) 2.SMART geformuleerde doelstellingen (maart 2007) 3.aanvragen witgoed (maart 2007) 4.beëindiging eigen bijdrage schuldhulpverlening (maart 2007 5.uitwerking minimabeleid m.i.v. 1 januari 2008 (november 2007)


Download ppt "Presentatie Gemeentelijk minimabeleid 4 december 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google