De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Formulierenbrigade Arnhem (sinds sept. 2006). Doelstelling formulierenbrigade Opsporen en terugdringen niet-gebruik regelingen en voorzieningen Binnenkomen:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Formulierenbrigade Arnhem (sinds sept. 2006). Doelstelling formulierenbrigade Opsporen en terugdringen niet-gebruik regelingen en voorzieningen Binnenkomen:"— Transcript van de presentatie:

1 Formulierenbrigade Arnhem (sinds sept. 2006)

2 Doelstelling formulierenbrigade Opsporen en terugdringen niet-gebruik regelingen en voorzieningen Binnenkomen: voorzieningencheck als ingang voor andere hulpverlening Bieden van werkervaringsplaatsen aan WWB-ers: vergroten arbeidskansen

3 Positie en samenstelling formulierenbrigade Ondergebracht bij sociaal raadslieden deskundigheid goede aansluiting ivm ingewikkelde cliëntsituaties Vijf beroepskrachten (incl. meewerkend coördinator) Stagiaires WWB-ers

4 De stagiaires Stagiaires MBO-SJD Elk jaar twee nieuwe stagiaires ‘n stageperiode van anderhalf jaar 32 uur per week

5 Medewerkers `Werken voor de stad´ Hebben een WWB-uitkering Instroom 2 keer per jaar Vier medewerkers per keer ‘n traject van één jaar Opleidingsmogelijkheid Verlenging mogelijk

6 Scholing 12 dagdelen Alle onderwerpen voorzieningencheck Samen oefenen Oefeningen bespreken Toetsen Certificaat Scholing = selectiemiddel

7 Het leertraject Meelopen / kijken Stap voor stap zelfstandig taken uitvoeren Zelf voorzieningenchecks doen Zelf dossiers beheren Steeds onder supervisie beroepskracht

8 Werkbegeleiding Werkinhoudelijk Persoonlijke ontwikkeling Voortgangsgesprekken stagedocent Voortgangsgesprekken begeleider “Werken voor de Stad”

9 Welke voorzieningen (1) Inkomens check Voorlopige teruggave heffingskortingen Toeslagen Langdurigheidstoeslag Arnhem Card Belastingaangifte CZG

10 Welke voorzieningen (2) Voorzieningen ouderen en gehandicapten Kwijtschelding Studiekosten kinderen TOG Bijzondere bijstand Fondsen Betalingsachterstanden

11 Werkwijze (1) Huisbezoeken Informatie geven over de instelling Uitleggen wat we komen doen Afnemen van voorzieningencheck Aanvragen in orde maken Cliënten krijgen kopieën van de aanvragen

12 Werkwijze (2) Uitleg waar en wanneer vervolgaanvragen Zonodig hulp bij het in orde maken van de administratie Eventueel doorverwijzen naar het klapperproject

13 Werving cliënten Voorlichting verwijzers potentiële cliënten ATC (nieuwe WWB-ers) Posters en folders Publiciteit in kranten en wijkbladen Adressen van de gemeente Arnhem

14 Instroom

15 Wel of geen opbrengst?

16 Hoogte opbrengst t/m dec. 2008 (1) Recht op ander / hoger inkomen€ 27.872 Recht op heffingskorting € 95.676 Recht op huur/zorg toeslagen€ 163.031 Recht op kwijtschelding€ 35.224 Recht op langdurigheidstoeslag€ 61.750 Bijzondere bijstand € 57.696 Voorz. gehandicapten/ouderen € 16.316

17 Hoogte opbrengst t/m dec. 2008 (2) Tegemoetkoming studiekosten€ 15.067 Belastingteruggaaf€ 406.576 Overig€ 46.270 + Totaal € 1.009.210 Aantal voorzieningenchecks: 1142

18 Opbrengst per huishouden GEMIDDELD: Afgehandelde huishoudens€ 884 Huishoudens met opbrengst€ 1.482

19 Opbrengst per inkomstenbron

20 Oorzaken niet-gebruik

21 Registratie en Kosten REGAS Budget van Gemeente Arnhem DIZ € 245.000 (80% loonkosten 20% overhead) Formatie 3,5 Fte Eurojob Fiets onkostenvergoeding stagevergoeding

22 Meer informatie www.rijnstad.nl/formulierenbrigade www.rijnstad.nl/berekenuwrecht www.rijnstad.nl/gebruikuwrecht


Download ppt "Formulierenbrigade Arnhem (sinds sept. 2006). Doelstelling formulierenbrigade Opsporen en terugdringen niet-gebruik regelingen en voorzieningen Binnenkomen:"

Verwante presentaties


Ads door Google