De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onzekerheidsreductie Maatschappelijke ontwikkelingen Determinanten van problemen Effecten van beleid Uitvoerbaarheid O&B hbdo 2-1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onzekerheidsreductie Maatschappelijke ontwikkelingen Determinanten van problemen Effecten van beleid Uitvoerbaarheid O&B hbdo 2-1."— Transcript van de presentatie:

1 Onzekerheidsreductie Maatschappelijke ontwikkelingen Determinanten van problemen Effecten van beleid Uitvoerbaarheid O&B hbdo 2-1

2 Maatschappelijke ontwikkelingen O&B hbdo 2-2 Longitudinaal onderzoek Diverse andere bronnen (secundaire analyse) Scenario-ontwikkeling Toekomststudies Veelal beschrijvend onderzoek

3 Determinanten O&B hbdo 2-3 Opsporen van oorzaken Door beleid beïnvloedbaar Probleem structureren Exploratief of toetsend onderzoek

4 Effecten van beleid O&B hbdo 2-4 Beleid als causale factor Post hoc evaluatie Ex ante evaluatie Toetsend onderzoek Problemen X Maatregelen

5 Uitvoerbaarheid O&B hbdo 2-5 Instrumenten in beleidsnetwerken Interactieonderzoek Beleidstheorie Speltheorie Veelal beschrijvend onderzoek (case study)

6 Vormen van evaluatie Ex post evaluatie Ex ante evaluatie O&B hbdo 2-6 Toetsen van beleidseffecten Voorspellen en afwegen (on-)bedoelde effecten van beleidsalternatieven

7 O&B hbdo 2-7 Een mix van methoden Per evaluatieonderdeel een methode ‘Mixing’ van kwalitatief, casestudy en quasi-experiment Modus operandi-methode Triangulatie of multi-methode

8 Stelling O&B hbdo 2-8 Standaard evaluatieonderzoek voldoet niet, het combineert de nadelen van zowel ex ante als ex post evaluatie

9 Vragen bij standaard evaluatieonderzoek O&B hbdo 2-9 Wat is de beleidsinhoud? Wat waren (bedoelde) effecten? Welke zijn wel/niet bereikt Wat zijn hiervoor de oorzaken (modus operandi)? Welke aanbevelingen kunnen gedaan worden?

10 Argumenten bij stelling O&B hbdo 2-10 Voor- en nadelen beide vormen Ideeën over evaluatieonderzoek Overeenkomsten beide vormen

11 Voor- en nadelen B&O 2-11 Ex anteEx post voordelenNadelen voor beleidskeuze weinig bedreigend compromisvorming na beleidskeuze bedreigend - nadelenvoordelen giswerk alle effecten gevolg beleid nadelen geen giswerk rivaliserende verklaringen nadelen self fulfilling/denyinggeen neven- en termijneffecten geen veranderende voorkeurenveranderende doelen tijdstip te vroegte laat voor besluit

12 Ideeën: klassieke benadering O&B hbdo 2-12 Klassiek experimenteel model Voornamelijk kwantitatief Gericht op oorzaak en gevolg Officiële doelen en instrumenten

13 Ideeën: adviesbenadering O&B hbdo 2-13 Gebruiksgericht Kwalitatieve methoden (delphi, scenario, etc.) Ook niet beleidsdoelen Evaluator geeft oordeel

14 Overeenkomsten O&B hbdo 2-14 Discussie gaat over uitgebreidheid Kern in alle gevallen: Bepaal nut van beleid Op grond van criteria Beleidskeuzen met optimaal nut

15 Omvattend model O&B hbdo 2-15 simulatie; forecasting kwalitatieve argumentatie kengetallen; monitoring case-study (quasi-) experiment nutbepaling wegen criteria afwegen alternatieven operationaliseren rivaliserende verklaringen effecten (alternatieven) beoordelingscriteria beleidsalternatieven probleemanalyse Ex anteEx postStandaard

16 Probleemanalyse O&B hbdo 2-16 Krachtenveldanalyse actoren perceptiebelangmiddelen‘nut’.................... probleem ervaren probleem definiëren oplossing bepalen uitvoeren gevolgen ervaren

17 Criteria en nut O&B hbdo 2-17 Effectenoverzicht criteria rijstrokennieuwe wegsnelweg 20 10 40 30 1,75 6080 25 21,5 45 kosten reistijdwinst verlies natuur minder slacht. 10 40 30 1,5 1,75 60 25 5

18 Evaluatiemethoden O&B hbdo 2-18 ex ante methoden discrete methodencontinue methoden monetairniet monetair kosten-baten kosten-effectiviteit overzichtstabellen multicriteria


Download ppt "Onzekerheidsreductie Maatschappelijke ontwikkelingen Determinanten van problemen Effecten van beleid Uitvoerbaarheid O&B hbdo 2-1."

Verwante presentaties


Ads door Google