De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onzekerheidsreductie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onzekerheidsreductie"— Transcript van de presentatie:

1 Onzekerheidsreductie
Maatschappelijke ontwikkelingen Determinanten van problemen Effecten van beleid Uitvoerbaarheid O&B hbdo 2-1

2 Maatschappelijke ontwikkelingen
Longitudinaal onderzoek Diverse andere bronnen (secundaire analyse) Scenario-ontwikkeling Toekomststudies Veelal beschrijvend onderzoek O&B hbdo 2-2

3 Determinanten     Opsporen van oorzaken Door beleid beïnvloedbaar
Probleem structureren Exploratief of toetsend onderzoek O&B hbdo 2-3

4 Effecten van beleid      Beleid als causale factor
Post hoc evaluatie Ex ante evaluatie Toetsend onderzoek Problemen X Maatregelen O&B hbdo 2-4

5 Uitvoerbaarheid      Instrumenten in beleidsnetwerken
Interactieonderzoek Beleidstheorie Speltheorie Veelal beschrijvend onderzoek (case study) O&B hbdo 2-5

6 Vormen van evaluatie   Ex post evaluatie Toetsen van beleidseffecten
Ex ante evaluatie Voorspellen en afwegen (on-)bedoelde effecten van beleidsalternatieven O&B hbdo 2-6

7 Een mix van methoden Per evaluatieonderdeel een methode
‘Mixing’ van kwalitatief, casestudy en quasi-experiment Modus operandi-methode Triangulatie of multi-methode O&B hbdo 2-7

8 Stelling Standaard evaluatieonderzoek voldoet niet, het combineert de nadelen van zowel ex ante als ex post evaluatie O&B hbdo 2-8

9 Vragen bij standaard evaluatieonderzoek
Wat is de beleidsinhoud? Wat waren (bedoelde) effecten? Welke zijn wel/niet bereikt Wat zijn hiervoor de oorzaken (modus operandi)? Welke aanbevelingen kunnen gedaan worden? O&B hbdo 2-9

10 Argumenten bij stelling
Voor- en nadelen beide vormen Ideeën over evaluatieonderzoek Overeenkomsten beide vormen O&B hbdo 2-10

11 Voor- en nadelen Ex ante Ex post voordelen Nadelen voor beleidskeuze
na beleidskeuze weinig bedreigend bedreigend compromisvorming - nadelen voordelen giswerk geen giswerk alle effecten gevolg beleid rivaliserende verklaringen nadelen nadelen self fulfilling/denying geen neven- en termijneffecten geen veranderende voorkeuren veranderende doelen B&O 2-11 tijdstip te vroeg te laat voor besluit

12 Ideeën: klassieke benadering
Klassiek experimenteel model Voornamelijk kwantitatief Gericht op oorzaak en gevolg Officiële doelen en instrumenten O&B hbdo 2-12

13 Ideeën: adviesbenadering
Gebruiksgericht Kwalitatieve methoden (delphi, scenario, etc.) Ook niet beleidsdoelen Evaluator geeft oordeel O&B hbdo 2-13

14 Overeenkomsten      Discussie gaat over uitgebreidheid
Kern in alle gevallen: Bepaal nut van beleid Op grond van criteria Beleidskeuzen met optimaal nut O&B hbdo 2-14

15 Omvattend model Ex ante Ex post Standaard probleemanalyse
beleidsalternatieven operationaliseren beoordelingscriteria simulatie; forecasting kwalitatieve argumentatie kengetallen; monitoring case-study (quasi-) experiment nutbepaling rivaliserende verklaringen wegen criteria effecten (alternatieven) afwegen alternatieven O&B hbdo 2-15

16 Probleemanalyse  Krachtenveldanalyse actoren perceptie belang
middelen ‘nut’ probleem ervaren . probleem definiëren oplossing bepalen uitvoeren gevolgen ervaren O&B hbdo 2-16

17 Criteria en nut  Effectenoverzicht criteria rijstroken nieuwe weg
snelweg 20 10 40 30 1,75 60 80 25 2 1,5 4 5 kosten reistijdwinst verlies natuur minder slacht. 40 60 25 30 1,5 1,75 5 10 O&B hbdo 2-17

18 Evaluatiemethoden ex ante methoden discrete methoden continue methoden
monetair niet monetair kosten-baten overzichtstabellen kosten-effectiviteit multicriteria O&B hbdo 2-18


Download ppt "Onzekerheidsreductie"

Verwante presentaties


Ads door Google