De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Basisboek Enquêteren | isbn 978-90-01-76441-8 | www.basisboekenqueteren.noordhoff.nlwww.basisboekenqueteren.noordhoff.nl © 2010 Noordhoff Uitgevers bv.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Basisboek Enquêteren | isbn 978-90-01-76441-8 | www.basisboekenqueteren.noordhoff.nlwww.basisboekenqueteren.noordhoff.nl © 2010 Noordhoff Uitgevers bv."— Transcript van de presentatie:

1 1 Basisboek Enquêteren | isbn 978-90-01-76441-8 | www.basisboekenqueteren.noordhoff.nlwww.basisboekenqueteren.noordhoff.nl © 2010 Noordhoff Uitgevers bv 1.1 Waar worden enquêtes voor gebruikt?  Volkstellingen; in de tijd van Jozef en Maria-heden  Vaststellen sociale misstanden; Survey movement 1700-1900  Opiniepeilingen; politieke barometer 1800-heden  Markt-, consumenten-, gezondheids- en allerlei andere vormen van onderzoek; 1945-heden

2 2 Basisboek Enquêteren | isbn 978-90-01-76441-8 | www.basisboekenqueteren.noordhoff.nlwww.basisboekenqueteren.noordhoff.nl © 2010 Noordhoff Uitgevers bv 1.1 Wat is het doel van een enquête? Het verzamelen van gegevens om antwoord te kunnen geven op een vooraf geformuleerde onderzoeksvraag.

3 3 Basisboek Enquêteren | isbn 978-90-01-76441-8 | www.basisboekenqueteren.noordhoff.nlwww.basisboekenqueteren.noordhoff.nl © 2010 Noordhoff Uitgevers bv 1.2 Wat is het verschil tussen een enquête en een interview; kwantitatief of kwalitatief? •Kwantitatief = enquête ovragen voor iedereen hetzelfde, oantwoordalternatieven liggen van tevoren grotendeels vast en kunnen gecodeerd worden, ohet uiteindelijke resultaat is een datamatrix die statistisch geanalyseerd kan worden. • Kwalitatief = (open) interview ovragen voor iedereen niet hetzelfde, oer zijn geen antwoordalternatieven; antwoorden kunnen variëren, ohet uiteindelijke resultaat is een tekstbestand dat geanalyseerd kan worden.

4 4 Basisboek Enquêteren | isbn 978-90-01-76441-8 | www.basisboekenqueteren.noordhoff.nlwww.basisboekenqueteren.noordhoff.nl © 2010 Noordhoff Uitgevers bv 1.3.1a Wanneer gebruik je een enquête? Wanneer je van veel mensen informatie wilt hebben over: • Attitudes; In welke mate zijn politici (on)betrouwbaar? • Opinies; Wat is de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs? • Gevoelens; Hoe (on)veilig voelt u zich op het Centraal Station in Amsterdam? • Gedachten; Hoe vaak denk je er aan om met je studie te stoppen? • Kennis; Over hoeveel geld beschikt de gemiddelde student maandelijks? • Omstandigheden; Hoeveel studenten wonen er in de plaats waar ze studeren? • Gedragsintenties; Hoe vaak denken studenten gebruik te maken van de bibliotheek van de onderwijsinstelling? • Gedragsmotieven; Wat zijn de motieven van studenten om niet naar een les/college te gaan?

5 5 Basisboek Enquêteren | isbn 978-90-01-76441-8 | www.basisboekenqueteren.noordhoff.nlwww.basisboekenqueteren.noordhoff.nl © 2010 Noordhoff Uitgevers bv 1.3.1b Wanneer kun je beter geen enquête gebruiken? Wanneer je informatie over gedrag wilt hebben, kun je meestal beter observeren. Tenzij: • Het om sterk sociaal wenselijk gedrag gaat, of gedrag met een sterk privékarakter, • Het om gedrag gaat dat sporadisch voorkomt.

6 6 Basisboek Enquêteren | isbn 978-90-01-76441-8 | www.basisboekenqueteren.noordhoff.nlwww.basisboekenqueteren.noordhoff.nl © 2010 Noordhoff Uitgevers bv 1.4 Wat zijn de voor- en nadelen van enquêtes? Voordelen Makkelijke en relatief goedkope manier om van veel mensen informatie te krijgen. Nadelen De door respondenten gegeven antwoorden zijn niet altijd betrouwbaar en valide door: •slechte zelfkennis, •selectief geheugen, •sociale wenselijkheid. De onderzoeksresultaten zijn nogal eens vertekend door een selectieve non-respons.

7 7 Basisboek Enquêteren | isbn 978-90-01-76441-8 | www.basisboekenqueteren.noordhoff.nlwww.basisboekenqueteren.noordhoff.nl © 2010 Noordhoff Uitgevers bv 1.5.1 Schriftelijke of mondelinge afname? SchriftelijkMondeling Tijd en kosten • Afnametijd beperkt • Relatief veel voorbereidingstijd • Afnametijd veel • Voorbereidingstijd iets minder Karakter en aantal vragen, • Open en/of ingewikkelde vragen lastig • Vragen met een privékarakter minder bedreigend • Beperkt aantal vragen ivm lengte • Open en/of ingewikkelde vragen geen probleem • Vragen met een privékarakter bedreigend • Meer vragen mogelijk Controle- mogelijk- heden, • Geen controle op niet of niet volledig invullen • Weet niet wie heeft ingevuld • Goede controle op beantwoorden van vragen • Weet wie antwoord heeft gegeven Non- respons. • Meestal hoog • Meestal laag, als je een afspraak hebt

8 8 Basisboek Enquêteren | isbn 978-90-01-76441-8 | www.basisboekenqueteren.noordhoff.nlwww.basisboekenqueteren.noordhoff.nl © 2010 Noordhoff Uitgevers bv 1.5.2 Bij mondelinge afname; face-to-face of telefonisch? Face-to-faceTelefonisch Tijd en kostenErg duurRelatief goedkoop, geen reistijd en geen reiskosten Aantal vragenJe kunt veel vragen stellenJe kunt maar een beperkt aantal vragen stellen Ingewikkelde vragen Geen probleemMoeilijk, je kunt geen schalen of plaatjes gebruiken AnonimiteitPersoonlijk vragen lastigAnoniemer, waardor persoonlijke vragen minder problematisch

9 9 Basisboek Enquêteren | isbn 978-90-01-76441-8 | www.basisboekenqueteren.noordhoff.nlwww.basisboekenqueteren.noordhoff.nl © 2010 Noordhoff Uitgevers bv 1.5.3 Bij schriftelijke afname; versturen, mailen/web, of groep? PostenquêteWebsurveyGroepsafname Afname en voorberei- dingstijd Ongeveer gelijk Verwerkings- tijd Meer Minder; je krijgt direct een gegevensbestand KostenRelatief het hoogst ivm porto LaagSoms reiskosten, verder nauwelijks kosten AnonimiteitGroot Groot, mits afstand tussen respondenten Controle- mogelijkheid SlechtMatigGoed Selectiviteit en non- repons Veel non-respons, selectiviteit te controleren Non-respons onbekend, selectiviteit vaak probleem Meestal geen probleem


Download ppt "1 Basisboek Enquêteren | isbn 978-90-01-76441-8 | www.basisboekenqueteren.noordhoff.nlwww.basisboekenqueteren.noordhoff.nl © 2010 Noordhoff Uitgevers bv."

Verwante presentaties


Ads door Google