De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1.1 Waar worden enquêtes voor gebruikt?

Verwante presentaties


Presentatie over: "1.1 Waar worden enquêtes voor gebruikt?"— Transcript van de presentatie:

1 1.1 Waar worden enquêtes voor gebruikt?
Volkstellingen; in de tijd van Jozef en Maria-heden Vaststellen sociale misstanden; Survey movement Opiniepeilingen; politieke barometer 1800-heden Markt-, consumenten-, gezondheids- en allerlei andere vormen van onderzoek; 1945-heden

2 1.1 Wat is het doel van een enquête?
Het verzamelen van gegevens om antwoord te kunnen geven op een vooraf geformuleerde onderzoeksvraag.

3 1.2 Wat is het verschil tussen een enquête en een interview; kwantitatief of kwalitatief?
Kwantitatief = enquête vragen voor iedereen hetzelfde, antwoordalternatieven liggen van tevoren grotendeels vast en kunnen gecodeerd worden, het uiteindelijke resultaat is een datamatrix die statistisch geanalyseerd kan worden. Kwalitatief = (open) interview vragen voor iedereen niet hetzelfde, er zijn geen antwoordalternatieven; antwoorden kunnen variëren, het uiteindelijke resultaat is een tekstbestand dat geanalyseerd kan worden.

4 1.3.1a Wanneer gebruik je een enquête?
Wanneer je van veel mensen informatie wilt hebben over: Attitudes; In welke mate zijn politici (on)betrouwbaar? Opinies; Wat is de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs? Gevoelens; Hoe (on)veilig voelt u zich op het Centraal Station in Amsterdam? Gedachten; Hoe vaak denk je er aan om met je studie te stoppen? Kennis; Over hoeveel geld beschikt de gemiddelde student maandelijks? Omstandigheden; Hoeveel studenten wonen er in de plaats waar ze studeren? Gedragsintenties; Hoe vaak denken studenten gebruik te maken van de bibliotheek van de onderwijsinstelling? Gedragsmotieven; Wat zijn de motieven van studenten om niet naar een les/college te gaan?

5 1.3.1b Wanneer kun je beter geen enquête gebruiken?
Wanneer je informatie over gedrag wilt hebben, kun je meestal beter observeren. Tenzij: Het om sterk sociaal wenselijk gedrag gaat, of gedrag met een sterk privékarakter, Het om gedrag gaat dat sporadisch voorkomt.

6 1.4 Wat zijn de voor- en nadelen van enquêtes?
Voordelen Nadelen Makkelijke en relatief goedkope manier om van veel mensen informatie te krijgen. De door respondenten gegeven antwoorden zijn niet altijd betrouwbaar en valide door: slechte zelfkennis, selectief geheugen, sociale wenselijkheid. De onderzoeksresultaten zijn nogal eens vertekend door een selectieve non-respons.

7 1.5.1 Schriftelijke of mondelinge afname?
Tijd en kosten Afnametijd beperkt Relatief veel voorbereidingstijd Afnametijd veel Voorbereidingstijd iets minder Karakter en aantal vragen, Open en/of ingewikkelde vragen lastig Vragen met een privékarakter minder bedreigend Beperkt aantal vragen ivm lengte Open en/of ingewikkelde vragen geen probleem Vragen met een privékarakter bedreigend Meer vragen mogelijk Controle- mogelijk- heden, Geen controle op niet of niet volledig invullen Weet niet wie heeft ingevuld Goede controle op beantwoorden van vragen Weet wie antwoord heeft gegeven Non-respons. Meestal hoog Meestal laag, als je een afspraak hebt

8 1.5.2 Bij mondelinge afname; face-to-face of telefonisch?
Tijd en kosten Erg duur Relatief goedkoop, geen reistijd en geen reiskosten Aantal vragen Je kunt veel vragen stellen Je kunt maar een beperkt aantal vragen stellen Ingewikkelde vragen Geen probleem Moeilijk, je kunt geen schalen of plaatjes gebruiken Anonimiteit Persoonlijk vragen lastig Anoniemer, waardor persoonlijke vragen minder problematisch

9 1.5.3 Bij schriftelijke afname; versturen, mailen/web, of groep?
Postenquête Websurvey Groepsafname Afname en voorberei- dingstijd Ongeveer gelijk Verwerkings-tijd Meer Minder; je krijgt direct een gegevensbestand Kosten Relatief het hoogst ivm porto Laag Soms reiskosten, verder nauwelijks kosten Anonimiteit Groot Groot, mits afstand tussen respondenten Controle-mogelijkheid Slecht Matig Goed Selectiviteit en non-repons Veel non-respons, selectiviteit te controleren Non-respons onbekend, selectiviteit vaak probleem Meestal geen probleem


Download ppt "1.1 Waar worden enquêtes voor gebruikt?"

Verwante presentaties


Ads door Google