De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inhoud −Wie is Gerrie Eijkhout? −Introductie Asq Y Online.nl −Online kwalitatief onderzoek −Waarom en wanneer kwalitatief onderzoek? −Hoe werkt online.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inhoud −Wie is Gerrie Eijkhout? −Introductie Asq Y Online.nl −Online kwalitatief onderzoek −Waarom en wanneer kwalitatief onderzoek? −Hoe werkt online."— Transcript van de presentatie:

1 Inhoud −Wie is Gerrie Eijkhout? −Introductie Asq Y Online.nl −Online kwalitatief onderzoek −Waarom en wanneer kwalitatief onderzoek? −Hoe werkt online kwalitatief onderzoek? −Wat zijn de mogelijkheden van online kwalitatief onderzoek? −Online kwantitatief onderzoek −Waarom en wanneer kwantitatief onderzoek? −Hoe werkt online kwantitatief onderzoek? −Wat zijn de mogelijkheden van online kwantitatief onderzoek? −Wat zijn de voordelen en de nadelen van online onderzoek? −Voor wie is online onderzoek interessant? −Contactgegevens Asq Y Online.nl

2 Introductie Asq Y Online.nl −Onderzoeken = vragen waarom = op z’n Engels: ‘ask why’ = AsqY op z’n internets −AsqY Online.nl is een onderzoeksbureau dat volledig is gespecialiseerd in online marktonderzoek. −Zowel kwantitatief áls kwalitatief! −Aandachtsgebieden: −Onderzoek bruikbaarheid, inhoud en ervaring websites −Productonderzoek −Klanttevredenheid −Merkonderzoek

3 Online kwalitatief onderzoek Waarom kwalitatief onderzoek? −Niet de macht van het getal, maar de macht van het woord. −Kwalitatief onderzoek: inzichtgevend, flexibel, kleinschalig en verkennend. −Resultaten: concreet, levensecht en rijk aan ideeën.

4 Online kwalitatief onderzoek Wanneer kwalitatief onderzoek? −Consumentenbeslissingsgedrag −Klanttevredenheidsonderzoek −Communicatie-onderzoek −Ideeëngeneratie −Ontwikkelen van een kwantitatieve vragenlijst

5 Online kwalitatief onderzoek Hoe werkt online kwalitatief onderzoek? −Uitnodiging via e-mail met link. −Chatmodule: −Vragen worden gesteld via chatvenster. −Tijdens het onderzoek kunnen we plaatjes, geluidsfragmenten en filmpjes laten zien. −Virtuele flipover. −Invoerregel. −Emoticons.

6 Chatmodule:

7 Wat zijn de mogelijkheden van online kwalitatief onderzoek? −Methodieken: −Individuele interviews −Groepsdiscussies −Brainstormen −Nominal grouping −Cognitieve Respons Analyse −Resultaten: −Inzicht in wensen, behoeftes, motivaties en bijbehorend gedrag −Ideeën  innovatie

8 Online kwantitatief onderzoek Waarom kwantitatief onderzoek? − De macht van het getal − Representatief − Breedte

9 Online kwantitatief onderzoek Wanneer kwantitatief onderzoek? −Om te bepalen hoe meningen, opvattingen en behoeften zijn verdeeld binnen populaties. −CRM (periodiek, continu onderzoek) −Opinieonderzoek

10 Online kwantitatief onderzoek Hoe werkt kwantitatief onderzoek? −Respondenten: −Anoniem (bijvoorbeeld via website) −Uw eigen bestand −Respondenten worden ingekocht. −Respondenten ontvangen e-mail met link naar vragenlijst. Na enige tijd herinneringsmail. (niet anoniem) −Na sluiting, worden de gegevens geanalyseerd en weergegeven in helder en overzichtelijk rapport.

11 Wat zijn de mogelijkheden van online kwantitatief onderzoek? −Mogelijkheden: −Gesloten vragen −Open vragen −Matrixvragen −Procentvragen −Profileren −Routeren −Resultaten: −Representatief inzicht in mening cliënten

12 Enquêtemodule:

13 Voordelen en nadelen online onderzoek Voordelen: −Antwoorden zijn eerlijker (Macroy, 2002) −De gegevens zijn direct digitaal beschikbaar −Geen fouten bij het verwerken van de gegevens −Er is snel analyse van de data mogelijk −Er is tussentijds inzicht in de resultaten −Het is mogelijk om audiovisueel materiaal op te nemen −Goedkoper, want: −er hoeft bijvoorbeeld geen ruimte afgehuurd te worden −er geen zijn verzendkosten bij enquêtes −De respondent krijgt alleen de voor hem/haar relevante vragen te zien −De respondent kan zelf bepalen wanneer hij wil deelnemen −De respondent kan vanuit huis of vanaf de werkplek meedoen −De onderzoeksdeelnemers zijn veel minder tijd kwijt −De respondent kan een terugkoppeling krijgen over de resultaten; bijvoorbeeld bij profiling. (Dat kan de respondent stimuleren de volgende keer weer mee te doen!) −Online wordt een hogere respons bereikt −Respondenten kunnen makkelijk online benaderd worden voor follow-up acties.

14 Nadelen −Nog niet iedereen beschikt over een internetverbinding −Respondenten kunnen minder intensief worden begeleid −De technologie is niet ver genoeg ontwikkeld zou zijn om complexe marktonderzoeken aan te kunnen −Online enquêtes zijn ongeschikt voor representatieve steekproeven −Online enquêtes hebben een non-respons fout Voordelen en nadelen online onderzoek

15 Voor wie is online onderzoek interessant? Online onderzoek bereikbaar voor: −Internetbedrijven −Online shops −Midden- en kleinbedrijf −Kleine en middelgrote gemeenten −Kleine organisaties

16 Contactgegevens AsqY Online.nl AsqY Online.nl Postbus 27 6560 AA Groesbeek Tel.: (024) 642 45 62 Fax: (024) 397 87 65 E-mail: gerrie@asqyonline.nl Website: www.asqyonline.nl


Download ppt "Inhoud −Wie is Gerrie Eijkhout? −Introductie Asq Y Online.nl −Online kwalitatief onderzoek −Waarom en wanneer kwalitatief onderzoek? −Hoe werkt online."

Verwante presentaties


Ads door Google