De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beschrijvend onderzoek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beschrijvend onderzoek"— Transcript van de presentatie:

1 Beschrijvend onderzoek
Deel 2 Beschrijvend onderzoek Chapter 15. Descriptive Research

2 Gedragswetenschappen Objectieve observatie, analyse, beschrijving
Survey : steekproef ondervragen via Vragenlijst & interview Ontwikkelingsonderzoek Longitudinaal & cross-sectioneel GEEN interventie

3 1. Vragenlijst Niet gedrag zelf observeren maar mensen ZEGGEN wat ze doen, voelen, denken Beperking Maar : dikwijls de enige mogelijkheid Veel zorg besteden aan ontwerpen van valide vragenlijst : 8 stappen

4 1.1. Doelen bepalen Op voorhand doelen en manier van analyseren bepalen Alles wat je wil weten moet in de vragenlijst zitten

5 1.2. De steekproef aflijnen
Voor wie is de vragenlijst toepasbaar ? Representativiteit Random steekproeftrekking Gestratifieerde random steekproeftrekking Specifieke populatie  gemakkelijke representativiteit  beperkte generaliseerbaarheid

6 Representativiteit is belangrijker dan steekproefgrootte
Bij steekproefgrootte afwegen : Voldoende representatief : hoe groter de steekproef, hoe beter Kosten en beschikbare tijd

7 1.3. Vragenlijst opstellen
Lijkt gemakkelijk maar is het niet Bij het opstellen van items : Doel van dit item Hoe analyseren Welk soort vragen

8 OPEN VRAGEN Voordelen: Gemakkelijk te schrijven
Veel vrijheid voor respondent Nadelen: Niet geliefd bij respondenten ZEER moeilijk te verwerken Meest gebruikt: Als basis voor het maken van gesloten vragen

9 GESLOTEN VRAGEN Soorten antwoorden Rangordening maken (ordinaal)
Schalen (Likert) (interval) Categoriseren (nominaal)

10 Regels Duidelijke items, zelfde betekenis Korte vragen Geen twee betekenissen Dubbele negatie Geen technische of wetenschappelijke woorden Geen « juist » antwoord suggereren

11 Manier van vragen stellen of antwoorden kan onderzoek bepalen
Presentatie van vragenlijst is ook belangrijk Lay-out verzorgd Naam van contactpersoon Gemakkelijk begin Kort beter dan lang Brief, uitzicht

12 1.4. Vooronderzoek Vooronderzoek is noodzakelijk bij survey
Eerst collega’s onderzoekers Dan doelpopulatie Begrijpen , duidelijk ? Moeilijkheid, discriminatie ? Vragen overlaten ? Vervelende vragen ? Verwerking OK ?

13 1.5. Begeleidende brief Is voor een groot deel bepalend voor de respons Doel en belang op professionele manier Privacy en anonimiteit Belang van respondent in de verf zetten Instituut vermelden Contactpersoon + positie

14 Beter geen student, wel promotor
Via telefoon of brief coöperatie vragen Respondenten resultaten beloven indien mogelijk Mogelijke beloningen Datum van terugsturen (1 week) Aantrekkelijk Verschillende stijlen mogelijk

15 1.6. Opsturen Op goed moment (vakantie, reis, drukke tijden)
Envelop met postzegel en adres bijvoegen Meestal hoge kost (sponsor ?)

16 1.7. Follow-up Herinneringsbrief Meestal effectief Tactvol
Ongeveer 10 dagen na de eerste mailing Nog eens 10 dagen later opnieuw vragenlijst (duur !) Meestal effectief Tactvol Indien slechts 20% antwoordt : selectie

17 Bestuderen van non-respondenten
Maar dan moet je ze kennen Nummer toevoegen op envelop of aparte kaart die apart kan opgestuurd worden

18 1.8. Resultaten en rapportage
Zie laatste lessen Niet enkel frequenties ook Verbanden Verschillen Voorspellen …

19 2. Interview Stappen voor het maken van vragenlijst of interview zijn gelijklopend Er wordt enkel ingegaan op de verschillen

20 2.1. Voorbereiding Interview is meer betrouwbaar en daardoor ook hogere validiteit Hogere response rate Meestal kleinere steekproeven, wel zelfde procedures Goede training van interviewers : anders verschil tussen eerste en laatste interview

21 Pilootstudie is belangrijk Opname of coderen
Vooroordelen of verwachtingen van de interviewer uitschakelen Soorten vragen : Geen ja/nee, geen multiple vragen, geen bias Mogelijke categorieën : Hypothetische vragen « Advokaat van de duivel » Ideale situatie Interpretatie

22 Voordelen van interview :
Meer uitleg geven, verduidelijken, dieper op in gaan Kan aangepast worden aan respondent, flexibeler Dieper ingaan op gevoelens en gedachten van respondent : meer validiteit Hogere response rate, leuker om te praten dan om in te vullen

23 2.2. Telefoon interview VOORDEEL Veel goedkoper Gebruik van CATI
Meer mensen bereiken Geografische spreiding Grotere anonimiteit kan voor sommige vragen een voordeel zijn

24 BEPERKING Mensen die geen telefoon hebben GSM (random dialing) Wanneer opbellen ? Wie interviewen ? Opnieuw bellen

25 3. Normeringsstudie Normen vaststellen voor populatie
Meestal grote groep Bestaande test, vragenlijst, interview Uitdrukken in percentielen, T-scores, … Normen voor verschillende populaties vergelijken Sterk gestandaardiseerde procedure

26 4. Ontwikkelingsonderzoek
Onderzoek naar veranderingen van gedrag over de tijd Meestal kinderen en jongeren, maar ook toepasbaar op volwassenen en senioren Vergelijkingen overheen leeftijd

27 TWEE SOORTEN Longitudinaal onderzoek : ZELFDE subjecten Cross-sectioneel onderzoek : ANDERE subjecten

28 4.1. Longitudinaal Sterk design want zelfde subjecten Zeer tijdrovend
Groot probleem van drop-out : Verhuizen Ziek worden & sterven Weigeren Karakteristieken van drop-outs Veelvuldig invullen van zelfde vragenlijst / interview geeft vertekening (kennis, attitude)

29 4.2. Cross-sectioneel Andere subjecten op zelfde moment
Minder tijdrovend COHORTE-effecten

30 4.3. Methodologische problemen
Uitbijters Door gebrek aan aandacht, afleiding, motivatie Probeer dit te verhinderen Uitbijters zelf grondig analyseren Taal Groot verschil tussen oudere en jongere kinderen in instructies, begrip, … Standaardiseren

31 Statistische analyses
Betrouwbaarheid Probleem voor jonge kinderen Motivatie : plezant, kort Statistische analyses Bij vergelijking groepsverschillen vergelijkbare varianties voor de groepen veronderstellen : dit is vaak een probleem

32 4.4. Informed consent Geldt voor ALLE onderzoek
Altijd toelating vragen voor uitvoeren van onderzoek : handtekening Formulier moet aantal gegevens bevatten Bij kinderen ook ouders (+kinderen) Ethische commissie

33 5. Case study Zeer uitgebreide studie van 1 persoon of 1 fenomeen
Doel is betere kennis van gelijkaardige casussen Soorten Beschrijvend Interpreterende Evaluerende

34 Steekproef of subject op basis van criteria, niet random
Kan zijn : persoon, programma, instelling, project, … Met oog voor generaliseerbaarheid : wat uit leren ? Data : interview, observatie, documenten, tests, vragenlijsten, Data sorteren, categoriseren, analyseren Nieuw ideeën, theorieën, …

35 6. Observationeel onderzoek
Bij vragenlijst en interview : self-report = probleem van sociale wenselijkheid Observatie van gedrag (VIDEO)

36 Observeren : wat ? wie ? waar ?
Natuurlijke versus on-natuurlijke setting Rol van observator Meer observaties : meer betrouwbaarheid Wat observeren : Alles opnemen en dan coderen Frequentie van optreden Gedrag in tijdsinterval ALT-PE Duur van optreden

37 BEPERKINGEN Operationeel definiëren van gedrag Training van observatoren Te veel discrimineren tussen categorieën Aanwezigheid van observator Verschillende observatoren Voldoende subjecten : veel tijd


Download ppt "Beschrijvend onderzoek"

Verwante presentaties


Ads door Google