De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ingrid Steenhuis & Els Van der Poel. Inhoud  Opzet onderzoek  Doel van het onderzoek  Theoretisch kader  Onderzoeksmethode  Resultaten  Aanbevelingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ingrid Steenhuis & Els Van der Poel. Inhoud  Opzet onderzoek  Doel van het onderzoek  Theoretisch kader  Onderzoeksmethode  Resultaten  Aanbevelingen."— Transcript van de presentatie:

1 Ingrid Steenhuis & Els Van der Poel

2 Inhoud  Opzet onderzoek  Doel van het onderzoek  Theoretisch kader  Onderzoeksmethode  Resultaten  Aanbevelingen  Samenvatting  Auteurs  Referentie

3 Opzet onderzoek  LVG jongeren: gebruik genotmiddelen  Voorlichtingsprogramma is nodig!

4 Doel van het onderzoek  Inzicht in prevalentie van alcohol- en drugsgebruik  + psychosociale gedragsdeterminanten   Advies voor bepaalde actoren

5 Theoretisch kader  Theory of planned behavior:  Attitude (voor- en nadelen van alcohol en softdrugs)  Subjectieve norm (mening van ouders en vrienden)  Waargenomen gedragscontrole (Kan ik minder gebruiken?)  Gedragsintentie (Zal ik minder gebruiken?)  Verkrijgbaarheid (Waar/ wie verkrijgen?)

6 Onderzoeksmethode  Populatie  180 LVG jongeren tussen 15 en 25 jaar  Drie- stappen- test- interview  Vragenlijst hardop invullen  Eenvoudig taalgebruik  Groot lettertype  Antwoordcategorieën beperkt  Reconstructie denkstappen  Open gesprek

7 Resultaten  Alcoholconsumptie: vooral in het weekend  Softdrugs: velen afgelopen 12 maanden  Eenmalig/ veelvuldig  Harddrugs: < softdrugs  Vooral jongeren zonder 24- uurs beg.  Gebruikers: zien voor- en nadelen  Populatie: LVG- jongeren moeilijk berijkbaar

8  Onderzoek niet altijd relevant  Te kleine populatie  Jongeren hadden soms hulp nodig bij enquête  Geen rekening met IQ  Geen rekening met eventuele ziektebeelden

9 Aanbevelingen  Voorlichtingsprogramma ontwikkelen  Vooral voor jongeren zonder 24- uurs beg.  Ingaan op attitude + gepercipieerde sociale norm  Omgeving betrekken bij interventie  Vervolgonderzoek is noodzakelijk!

10 Samenvatting Er is nagenoeg geen onderzoek beschikbaar naar de prevalentie en gedragsdeterminanten van genotmiddelengebruik onder LVG- jongeren. Uit dit onderzoek blijkt dat de meeste LVG- jongeren regelmatig alcohol drinken, vooral in het weekend. Bijna de helft heeft ooit in zijn/ haar leven softdrugs gebruikt, en ongeveer een derde deed dit nog de afgelopen twaalf maanden. Jongeren die geen 24- uurs begeleiding hebben, lijken vaker harddrugs te gebruiken dan jongeren die wel 24- uurs begeleiding hebben.

11 Jongeren die alcohol of softdrugs gebruiken, zien meer voordelen, maar ook meer nadelen van het gebruik. Tevens percipiëren zij de sociale norm positiever dan jongeren die niet gebruiken. De waargenomen gedragscontrole is hoog, de intentie om te minderen lager. Er wordt aanbevolen een voorlichtingsprogramma te ontwikkel voor LVG- jongeren, gericht op de prevalentie van drugsgebruik, met daarin aandacht voor de attitude en de subjectieve norm en omgeving (Steenhuis & Van der Poel, 2009).

12 Auteurs  Ingrid Steenhuis  Hoofddocent VU Amsterdam (Instituut voor Gezondheidswetenschappen)  Specialisatie: gezondheidsbevordering en ziektepreventie  ingrid.steenhuis@falw.vu.nl  Els Van der Poel  Gezondheidswetenschapper  Job: junior consultant bij Conquaestor  Els.van.der.poel@conquaestor.nl

13 Ingrid Steenhuis

14 Referentie Steenhuis, I. & van de Poel, E. (2009). Alcohol- en drugsgebruik bij licht verstandelijke gehandicapte jongeren in de leeftijd van 15 – 25 jaar. Maandblad geestelijke volksgezondheid, 64, pp. 66 – 67.


Download ppt "Ingrid Steenhuis & Els Van der Poel. Inhoud  Opzet onderzoek  Doel van het onderzoek  Theoretisch kader  Onderzoeksmethode  Resultaten  Aanbevelingen."

Verwante presentaties


Ads door Google