De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

+ Onderzoeksvaardigheden Didactiek en organisatie workshops.

Verwante presentaties


Presentatie over: "+ Onderzoeksvaardigheden Didactiek en organisatie workshops."— Transcript van de presentatie:

1 + Onderzoeksvaardigheden Didactiek en organisatie workshops

2 + Wat gaan we vandaag doen? Cursusdagen: de organisatie De cursus: het didactisch model

3 + Workshops: de organisatie Randvoorwaarden Workshopomschrijving Presentatieroosters Inschrijven workshops

4 + Randvoorwaarden De data Onderwijsweek 8 (8-12 juni 2009) Totale tijd: drie uur (inclusief korte pauze) Lokaal-eisen: zelf doorgeven aan onderwijsbureau gelijk met cursus-omschrijving (zie hierna)

5 + Format Omschrijving Cursus Titel / Onderwerp Groepsnummer (conform lijst vaardighedendocent) Omvang: maximaal ½ A4 In Word (*.doc) Inhoud: Doelgroep + verwachte voorkennis Globale inhoud van de workshop Inleverdatum: maandag 18 mei 2009, voor 12.00 uur, per e-mail aan: onderwijsbureau.ica@han.nl (cc aan rody.middelkoop@han.nl)onderwijsbureau.ica@han.nl rody.middelkoop@han.nl

6 + Presentatierooster & inschrijving Rooster gepubliceerd (op Insite): woensdag 20 mei 2009, mits je de omschrijving hebt ingeleverd! Begin inschrijving: maandag 25 mei 2009, vanaf 9.00 uur, op prikborden bij het Onderwijsbureau

7 + Van Onderzoek naar Cursus

8 + Leerdoelen …. Geven het eindpunt aan van het leerproces Geven richting aan de cursus Geven duidelijkheid Zijn een communicatiemiddel

9 + Soorten leerdoelen Het KVA-model: Kennisdoelen Vaardigheidsdoelen Attitudedoelen Oefening: formuleer tenminste drie leerdoelen die jullie tijdens de cursusdag willen realiseren op alle drie genoemde niveaus, met gebruik van actieve werkwoorden (zie hierna).

10 + Actieve werkwoorden Kennis: Opnoemen, beschrijven, aantonen, onderscheiden, ETC Vaardigheden: Bedienen, opbouwen, uitvoeren, aandacht geven aan, ETC Attitudes: Gemotiveerd zijn om, bereid zijn om, zich bewust zijn van, ETC

11 + Beginsituatie Analyseer de samenstelling van de groep Analyseer kennis en ervaring rond het onderwerp Inventariseer mogelijke werk- en/of leersituatie Inventariseer motivatie deelnemers

12 + Inhoud Kiezen van inhoud: Aansluiten bij leerdoelen Onderscheid hoofd- en bijzaken Aansluiten bij de groep (beginsituatie!) Denk aan de beschikbare tijd Denk aan een ‘rode draad’ (met de leercirkel van Kolb!)

13 +

14 +

15 + Werkvormen & hulpmiddelen Voor iedere fase en voor ieder doel bestaat een geschikte werkvorm! Kijk bijvoorbeeld op: http://www.leren.nl/cursus/leren_en_studeren/didactiek/werkvo rmen.html http://www.leren.nl/cursus/leren_en_studeren/didactiek/werkvo rmen.html Zie ook diverse boeken, publicaties, andere websites

16 + Evaluatie Procesevaluatie: gericht op inhoud, werkvormen, hulpmiddelen Productevaluatie: Gericht op doelstellingen Kennis: toets, etc Vaardigheid: practica, observaties, etc Attitude: gesprekken, verslagen, etc.

17 + Het vervolg 14 mei, laatste keer Didactiek 2: Hoe beginnen Moeilijke situaties Zie Scholar: Een training geven (PDF) Afronding & Evaluatie De beoordeling Verantwoording & Reflectieverslag


Download ppt "+ Onderzoeksvaardigheden Didactiek en organisatie workshops."

Verwante presentaties


Ads door Google