De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkeling door leren Pavlof, Watson, Skinner Vygotsky

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkeling door leren Pavlof, Watson, Skinner Vygotsky"— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkeling door leren Pavlof, Watson, Skinner Vygotsky
Leerprocessen Ontwikkeling door leren Pavlof, Watson, Skinner Vygotsky

2 Vier leertheoretische stromingen
Behaviourisme Cognitivisme Constructivisme Connectivisme

3 Behaviourisme 1910 Pavlov (1849 – 1936)
Stroming binnen psychologie en filosofie Uitsluitend objectief waarneembaar gedrag Dus geen rekening met onderbewuste Gedrag wordt verklaard door leerprocessen Respondente conditionering A -> B Doelen: voorspellen en beïnvloeden van gedrag

4 Behaviorisme Stimulus – gedragsreactie (reflex)

5 Watson (1878 – 1958) Onderzoek conditionering van emoties Tabula Rasa
Onderzoek baby’s Drie emoties: Angst Woede Liefde Alle gedrag is aangeleerd

6 Watson Kleine Albert Witte rat: angst is aangeleerd
Opvoeden: strak beloningsschema: Baby: vaste tijden voeden, daarbuiten huilen negeren

7 Skinner (1905 -1990) Reinforcement (Bekrachtiging)
Radicaal Behaviorisme Operante conditionering Verklaren complex menselijk gedrag Gedrag niet alleen door stimulus Reinforcement (Bekrachtiging) Extinctie (uitdoven) Wet van succes

8 Skinner box

9 Skinner Bekrachtigingsschema’s Positieve bekrachtiging
Variabel bekrachtigingsschema Duurzaam Volledig bekrachtigingsschema Aanleren van gedrag

10 Skinner Negatieve bekrachtiging Avoidance conditioning
Vermijden negatieve stimulus Straf stopt negatief gedrag, leert niet af Extinctie, door gedrag te negeren. Emoties: bijproduct van conditionering Gedrag wordt louter extern gestuurd

11 Skinner Teaching machine Geprogrammeerde instructie Individueel
Leren = positieve ervaring

12 Skinner operante conditionering

13 Behaviorisme Methodiek Klassikaal en Methodische scholen
Motivatie om te leren Straffen en belonen Directe feedback Productiegerichte benadering onderwijs

14 Vygotsky (1896 – 1934) Ontwikkeling = dynamische proces
Constante wisselwerking tussen Rijping Leren Sociaal culturele context Taal Extern: communicatie Intern: regulerend, grip op de buitenwereld Private speech, -> denken

15 Taal ondersteunt het geheugen Jonge kind: denken is herinneren
De zone van actuele ontwikkeling De zone van naaste ontwikkeling Onderwijs: richten op gerijpte functies Niet leren maar ontwikkeling Mediation. Volwassene -> kind

16 Cognitivisme Kennis en vaardigheden: objectief Neem je over
Leerkracht stuurt het leren Hersenen een computer

17

18 Cognitivisme Docent gestuurd onderwijs Instructie geven
Leerkracht moet inspelen op verschillen leerlingen Invloed op informatieverwerkingsproces Intelligentie, Voorkennis Sociaal-emotionele kenmerken Docent moet hier op inspelen.

19 Constructivisme Leren als kennisverwerving, is een actief proces dat steeds meer onder eigen verantwoordelijkheid van de lerende plaatsvindt. Leren is een proces van kennis construeren. Leren is voortbouwen op de reeds aanwezige kennis Leren is een sociaal proces Leren is contextgebonden.

20 Connectivisme Competentiegericht onderwijs
Leren is proces van verbinden van kennisvelden Kennis individu -> netwerk -> organisatie -> individu Leren kan in non-human appliances The learning is the network, weten ‘waar of wie’ is belangrijker dan weten op zich.

21 Uitstapje Denkstructuur model van J. P. Guildford (1897-1987)
Structure of Intellect (SOI) Geen algemene IQ test maar gedifferentieerd.

22 Guildford 15 manieren van denken Denk activiteiten Kennis Geheugen
Beoordeling Convergent denken Divergent denken

23 Leerstijlen Beeldend, Visueel Symbolisch Semantisch Gedragsmatig

24 Denkresultaten Denken in details Categorieën Verbanden Systemen
Transformaties Implicaties

25 Leerprocessen Men kan een paard naar de waterput leiden,
Maar niet dwingen tot drinken.


Download ppt "Ontwikkeling door leren Pavlof, Watson, Skinner Vygotsky"

Verwante presentaties


Ads door Google