De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Theorieën van Ontwikkeling1 Ontwikkelingstheorien: Een kijk vanuit de levensloop van hun bedenkers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Theorieën van Ontwikkeling1 Ontwikkelingstheorien: Een kijk vanuit de levensloop van hun bedenkers."— Transcript van de presentatie:

1 Theorieën van Ontwikkeling1 Ontwikkelingstheorien: Een kijk vanuit de levensloop van hun bedenkers

2 Theorieën van Ontwikkeling2 Een intuïtieve ontwikkelingstheorie •Beschrijving van de ontwikkeling •Verklaring van de ontwikkeling •Zie college vrijdag 27 2 2003 •Beschrijving van de ontwikkeling •Verklaring van de ontwikkeling •Zie college vrijdag 27 2 2003

3 Theorieën van Ontwikkeling3 Wetenschappelijke ontwikkelingstheorieën •Overeenkomst: onderscheid beschrijving en verklaring •Verschillen •Structuur van begrippen •Bv mechanismen worden expliciet met elkaar in verband gebracht •Empirische toetsing •Voorspellen en toetsen •Bijstellen op basis van toetsing •Interactie Intuïtieve en Wetenschappelijke verklaringen •publieksvoorlichting •Overeenkomst: onderscheid beschrijving en verklaring •Verschillen •Structuur van begrippen •Bv mechanismen worden expliciet met elkaar in verband gebracht •Empirische toetsing •Voorspellen en toetsen •Bijstellen op basis van toetsing •Interactie Intuïtieve en Wetenschappelijke verklaringen •publieksvoorlichting

4 Theorieën van Ontwikkeling4 Overzicht theorieën •Leer- en veranderingstheorieën •Leertheorie •Respondent (Pavlov), operant (Skinner), Sociaal (Bandura) •Informatieverwerkingstheorie •Computer (Turing) •Klassieke Ontwikkelingstheorieën •Psycho-analytische (Freud) en Ego benadering (Erikson) •Piagetiaanse theorie (Piaget) •Cultuurhistorische theorie (Vygotsky) •Levensloopbenadering •Leer- en veranderingstheorieën •Leertheorie •Respondent (Pavlov), operant (Skinner), Sociaal (Bandura) •Informatieverwerkingstheorie •Computer (Turing) •Klassieke Ontwikkelingstheorieën •Psycho-analytische (Freud) en Ego benadering (Erikson) •Piagetiaanse theorie (Piaget) •Cultuurhistorische theorie (Vygotsky) •Levensloopbenadering

5 Theorieën van Ontwikkeling5 Aanpak van het overzicht •Systematische beschrijving in theorieënboek •Achtergrond •Theorie als product van een bedenker en een tijdvak •Levensloop van de bedenkers •Karakteristieke kenmerken •Een karakteristieke situatie •Waar is de theorie het beste voor bekend •Wat is het belangrijkste punt van de theorie? •Visie op ontwikkeling •Systematische beschrijving in theorieënboek •Achtergrond •Theorie als product van een bedenker en een tijdvak •Levensloop van de bedenkers •Karakteristieke kenmerken •Een karakteristieke situatie •Waar is de theorie het beste voor bekend •Wat is het belangrijkste punt van de theorie? •Visie op ontwikkeling

6 Theorieën van Ontwikkeling6 De Leertheorie •Voorbeeld: theorie van het operant leren •Grondlegger: Skinner (USA, 1904-1990) •Voorbeeld: theorie van het operant leren •Grondlegger: Skinner (USA, 1904-1990)

7 Theorieën van Ontwikkeling7 •Karakteristieke situatie •Zeurende kinderen, dieren in de film en het circus •Bekendste bijdrage •Gedragsmodificatie in klinische setting door bekrachtiging •Kernpunt •Gedrag staat onder externe controle •Visie op ontwikkeling •Ontwikkeling = accumulatie van kennis en vaardigheden door leerprocessen •Karakteristieke situatie •Zeurende kinderen, dieren in de film en het circus •Bekendste bijdrage •Gedragsmodificatie in klinische setting door bekrachtiging •Kernpunt •Gedrag staat onder externe controle •Visie op ontwikkeling •Ontwikkeling = accumulatie van kennis en vaardigheden door leerprocessen Leertheorie

8 Theorieën van Ontwikkeling8 Informatieverwerkingstheorie •Algemeen principe van informatieverwerking door mens en machine •Grondlegger (maar geen ontwikkelingspsycholoog): Turing (GB, 1912-1954) •Algemeen principe van informatieverwerking door mens en machine •Grondlegger (maar geen ontwikkelingspsycholoog): Turing (GB, 1912-1954)

9 Theorieën van Ontwikkeling9 •Karakteristieke situatie •Breukrekenopgave oplossen •Bekendste bijdrage •Verandering in de basiscomponenten van de informatieverwerking •Korte en lange termijngeheugen (uitbreiding en achteruitgang) •Kernpunt •Universele principes (mens en machine) van stapsgewijze informatieverwerking •Visie op ontwikkeling •Geen verandering in structuur informatieverwerking, wel in strategieën en methoden •Karakteristieke situatie •Breukrekenopgave oplossen •Bekendste bijdrage •Verandering in de basiscomponenten van de informatieverwerking •Korte en lange termijngeheugen (uitbreiding en achteruitgang) •Kernpunt •Universele principes (mens en machine) van stapsgewijze informatieverwerking •Visie op ontwikkeling •Geen verandering in structuur informatieverwerking, wel in strategieën en methoden Informatieverwerkingstheorie

10 Theorieën van Ontwikkeling10 Psycho-analytische Ontwikkelingstheorie •Klassieke psycho-analyse en ego- psychologie •Grondleggers Freud (Oostenrijk, 1856- 1939) en Erikson (Duitsland-USA, 1902- 1994) •Klassieke psycho-analyse en ego- psychologie •Grondleggers Freud (Oostenrijk, 1856- 1939) en Erikson (Duitsland-USA, 1902- 1994)

11 Theorieën van Ontwikkeling11 Freud •Karakteristieke situatie •Een onoplosbaar conflict tussen individu en wereld, bv een volwassen man, slechte relatie met zijn vader, ontwikkelt angststoornissen na diens overlijden •Bekendste bijdrage •Theorie van het onbewuste en psycho-sexuele ontwikkelingsstadia •Kernpunt •Dynamiek van het gedrag door conflict driften en realiteit •Visie op ontwikkeling •Ontwikkeling = vinden van een soms moeizaam evenwicht tussen met elkaar strijdende krachten •Karakteristieke situatie •Een onoplosbaar conflict tussen individu en wereld, bv een volwassen man, slechte relatie met zijn vader, ontwikkelt angststoornissen na diens overlijden •Bekendste bijdrage •Theorie van het onbewuste en psycho-sexuele ontwikkelingsstadia •Kernpunt •Dynamiek van het gedrag door conflict driften en realiteit •Visie op ontwikkeling •Ontwikkeling = vinden van een soms moeizaam evenwicht tussen met elkaar strijdende krachten

12 Theorieën van Ontwikkeling12 Erikson •Karakteristieke situatie •Een conflict tussen individu en wereld dat positief voor het individu wordt opgelost, bv een adolescent die onenigheid heeft met de ouders en daaruit mede een eigen identiteit ontwikkkelt •Bekendste bijdrage •Model van de acht ontwikkelingsstadia •Kernpunt en visie op ontwikkeling •Elke levensfase kent cultuur-afhankelijke conflicten die het individu positief probeert op te lossen en die een onderdeel worden van de persoonlijkheid •Karakteristieke situatie •Een conflict tussen individu en wereld dat positief voor het individu wordt opgelost, bv een adolescent die onenigheid heeft met de ouders en daaruit mede een eigen identiteit ontwikkkelt •Bekendste bijdrage •Model van de acht ontwikkelingsstadia •Kernpunt en visie op ontwikkeling •Elke levensfase kent cultuur-afhankelijke conflicten die het individu positief probeert op te lossen en die een onderdeel worden van de persoonlijkheid

13 Theorieën van Ontwikkeling13 •Zwitserland, 1896-1980 Piaget

14 Theorieën van Ontwikkeling14 Piaget •Karakteristieke situatie •Een jong kind speelt met bekers, water, zand, blokjes en ontdekt spontaan het conserrvatieprincipe en het getalbegrip •Bekendste bijdrage •Model van de vier/drie ontwikkelingsstadia •Kernpunt en visie op ontwikkeling •Ontwikkeling als aktief proces van adaptatie aan de wereld, door spontane constructie van cognitieve middelen (begrippen, structuren) •Karakteristieke situatie •Een jong kind speelt met bekers, water, zand, blokjes en ontdekt spontaan het conserrvatieprincipe en het getalbegrip •Bekendste bijdrage •Model van de vier/drie ontwikkelingsstadia •Kernpunt en visie op ontwikkeling •Ontwikkeling als aktief proces van adaptatie aan de wereld, door spontane constructie van cognitieve middelen (begrippen, structuren)

15 Theorieën van Ontwikkeling15 •USSR, 1896-1934 Vygotsky

16 Theorieën van Ontwikkeling16 Vygotsky •Karakteristieke situatie •Kinderen in de klas met een onderwijzer •Bekendste bijdrage •Zone van de naaste ontwikkeling •Kernpunt en visie op ontwikkeling •Ontwikkeling als de interiorisatie van culturele middelen voor het denken, middelen zijn resultaat van cultuur-historische ontwikkeling, interiorisatie is resultaat van sociale ondersteuning van het kind •Karakteristieke situatie •Kinderen in de klas met een onderwijzer •Bekendste bijdrage •Zone van de naaste ontwikkeling •Kernpunt en visie op ontwikkeling •Ontwikkeling als de interiorisatie van culturele middelen voor het denken, middelen zijn resultaat van cultuur-historische ontwikkeling, interiorisatie is resultaat van sociale ondersteuning van het kind

17 Theorieën van Ontwikkeling17 Huidige stand van zaken (1 van 2) •Leertheorie •Belangrijk, maar meestal in klinische context, als model voor therapie •Informatieverwerkingstheorie •Belangrijk, maar sterke nadruk op verouderingsprocessen •Psycho-analytische benaderingen •Freud •Historisch belangrijk •Erikson •Belangrijk, vooral adolescentiepsychologie •Leertheorie •Belangrijk, maar meestal in klinische context, als model voor therapie •Informatieverwerkingstheorie •Belangrijk, maar sterke nadruk op verouderingsprocessen •Psycho-analytische benaderingen •Freud •Historisch belangrijk •Erikson •Belangrijk, vooral adolescentiepsychologie

18 Theorieën van Ontwikkeling18 Huidige stand van zaken (2 van 2) •Piaget •Belangrijk, maar meestal als vertrekpunt voor kritiek •Principes lijken op die van moderne theorie van zelf- organisatie en complexiteit (dynamische systeemtheorie) •Vygotsky •Belangrijk, vooral in context van cultuurvergelijkende studies en onderwijstoepassingen •Er is nog geen verenigde, overkoepelende theorie van ontwikkeling •Elke theorie concentreert zich op een bepaald aspect van ontwikkeling •Piaget •Belangrijk, maar meestal als vertrekpunt voor kritiek •Principes lijken op die van moderne theorie van zelf- organisatie en complexiteit (dynamische systeemtheorie) •Vygotsky •Belangrijk, vooral in context van cultuurvergelijkende studies en onderwijstoepassingen •Er is nog geen verenigde, overkoepelende theorie van ontwikkeling •Elke theorie concentreert zich op een bepaald aspect van ontwikkeling


Download ppt "Theorieën van Ontwikkeling1 Ontwikkelingstheorien: Een kijk vanuit de levensloop van hun bedenkers."

Verwante presentaties


Ads door Google