De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PRET MET INTERVISIE: KET-LESSEN CONFERENTIE BV NT2 24 MEI 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PRET MET INTERVISIE: KET-LESSEN CONFERENTIE BV NT2 24 MEI 2014."— Transcript van de presentatie:

1 PRET MET INTERVISIE: KET-LESSEN CONFERENTIE BV NT2 24 MEI 2014

2 Inleiding KET 24 mei 2014 BV NT2 1. Introductie 2. In groepjes intervisie met KET-lessen 3. Korte terugblik

3 KET-lessen KET 24 mei 2014 BV NT2 Deskundigheidsbevordering - 100 passages uit de dagelijkse lespraktijk - reflectievragen gericht op docentcompetenties

4 Hoe gebruik je de KET-lessen? KET 24 mei 2014 BV NT2  in teamverband  zelfstandig  in opleidingstrajecten/cursussen voor docenten NT2  Kies uit een bepaald aspect

5 kwaliteitsgroep.nl/ket-lessen-3.html KET 24 mei 2014 BV NT2

6 kwaliteitsgroep.nl/ket-lessen-3.html KET 24 mei 2014 BV NT2

7 Hoe zien KET-lessen eruit? (1) KET 24 mei 2014 BV NT2 Elke KET-les bevat: - een korte situatieschets van de les en groep;

8 Casusbeschrijving KET 24 mei 2014 BV NT2 Maatwerk en differentiatie 2: Vier groepjes De docent van een alfabetiseringsgroep geeft het eerste gedeelte van haar les aan de hele groep les. Daarna splitst ze de cursisten in kleine groepjes en geeft ze hen verschillende taken. In dit fragment wordt duidelijk hoe ze dit doet en welke taken ze bepaalde cursisten geeft. Het fragment start precies na het klassikale gedeelte van de les. De groep gaat werken met de leergang 7/43. De docent verdeelt de groep in vier subgroepjes.

9 Hoe zien KET-lessen eruit? (2) KET 24 mei 2014 BV NT2 Elke KET-les bevat: - een korte situatieschets van de les en groep; - één of meer passages van een les en/of een beschrijving van het verloop van de les;

10 Lesfragment KET 24 mei 2014 BV NT2 D: “We gaan nu weer in groepen werken. Wie moet er nog een toets doen? Jullie mogen eerst nog oefenen. Daarna ga ik je helpen.” 3 cursisten steken hun vinger op. D: “Wie gaat er met hoofdstuk 7 werken? C1, jij in elk geval. Wie nog meer?” C2 steekt ook zijn vinger op. C3: “D, wat ga ik eigenlijk doen? Ik kan lezen of oefenen of anders doen?” D: “Goed dat je het zegt, C3. Ik heb een goede taak voor jou. Jij kan C4 even helpen. C4 moet nog een beetje leren hoe het boekje gaat en jij kan goed helpen.” C3: “Is prima, ga ik voor je doen.” De andere 4 cursisten gaan samen aan een aparte tafel zitten en werken aan het boekje van hoofdstuk 8. Iedereen installeert zich en de les gaat verder. […]

11 Hoe zien KET-lessen eruit? (3) KET 24 mei 2014 BV NT2 Elke KET-les bevat: - een korte situatieschets van de les en groep; - één of meer passages van een les en/of een beschrijving van het verloop van de les; - vragen over de betreffende passage en uw eigen handelen op dit aspect.

12 KET 24 mei 2014 BV NT2 Reflectievragen - Maatwerk en differentiatie De docent toont dat hij zich bewust is van verschillen in capaciteit, niveau, leertempo en leerstijl van de cursisten. Deel A: Over dit fragment Deel B: Je eigen lespraktijk

13 (A) Over dit fragment KET 24 mei 2014 BV NT2 Over dit fragment: 1.De docent zet in dit fragment cursisten die aan eenzelfde taak (een toets, een bepaald hoofdstuk) moeten werken bij elkaar, maar zet cursisten vervolgens op veel verschillende manieren aan het werk. Op welke plaatsen in het fragment zie je dat de docent zich bewust is van de verschillen tussen haar cursisten? En hoe speelt zij in op die verschillen? Geef een aantal voorbeelden.

14 KET 24 mei 2014 BV NT2 2.De docent laat C1 na de toets zelf kiezen welk werk hij wil doen. Wat zou haar reden hiervoor kunnen zijn? 3.C3 is in dit fragment vooral ondersteunend voor C4, en doet geen eigen werk. Wat vind je hiervan?

15 (B) Je eigen lespraktijk KET 24 mei 2014 BV NT2  Geef je je eigen cursisten wel eens de rol om andere cursisten te helpen? Hoe bevalt je dat? Wat zijn voor- en nadelen?  Neem een aantal cursisten uit je huidige groep in gedachten. Op welke manier bied je hun maatwerk? Is dit op het gebied van niveau, leertempo, of iets anders?

16 Intervisie ronde 1 KET 24 mei 2014 BV NT2  Maak groepjes van maximaal 5. Maak de groepjes op basis van de regio waar je woont.  Maak kort kennis.  Geef om beurten een korte reactie op deze casus, in maximaal 1 zin. Geef alleen je mening, geef nog geen toelichting.  Beantwoord daarna samen de reflectievragen van de casus.

17 Intervisie ronde 2 KET 24 mei 2014 BV NT2  Maak groepjes van maximaal 5. Maak de groepjes nu op basis van het taalniveau/doelgroep van de cursisten waaraan je lesgeeft (dus bijv. groep A2-B1)  Maak kort kennis en kies een casus.  Lees de casus door.  Als start van het gesprek: maak de volgende zin af. Ik haal uit deze casus dat….  Beantwoord samen de reflectievragen.

18 Voorbeeld opbouw van een intervisiebijeenkomst KET 24 mei 2014 BV NT2  90 minuten  Casus lezen  Reflectievragen lezen - overdenken  Delen-uitwisselen

19 KET 24 mei 2014 BV NT2  Denken:  (A) individueel / antwoorden noteren  (B) voor- en nadelen & maatwerkideeën op post-its / op flap-over  Delen: bespreken reflectievragen  Uitwisselen: opvallend? verschillen? ideeën?

20 Afronden KET 24 mei 2014 BV NT2  Informatie over bestaande intervisiegroepen. Zie www.bvnt2.org, klik op Werkgroepen, nummer 4 Zelfstandig ondernemenwww.bvnt2.org  Contact met elkaar zoeken om intervisiegroepje te starten  Invullen Voornemenskaart

21 Contact KET 24 mei 2014 BV NT2 Lidy Zijlmans via l.zijlmans@let.ru.nll.zijlmans@let.ru.nl Anja Valk via a.m.valk@vu.nla.m.valk@vu.nl De KET-lessen zijn te vinden op www.kwaliteitsgroep.nl (klik op KET- lessen) www.kwaliteitsgroep.nl


Download ppt "PRET MET INTERVISIE: KET-LESSEN CONFERENTIE BV NT2 24 MEI 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google