De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

pret met intervisie: ket-lessen Conferentie BV NT2 24 mei 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "pret met intervisie: ket-lessen Conferentie BV NT2 24 mei 2014"— Transcript van de presentatie:

1 pret met intervisie: ket-lessen Conferentie BV NT2 24 mei 2014

2 Inleiding Introductie In groepjes intervisie met KET-lessen
Korte terugblik 11.45 – 11.50 KET 24 mei 2014 BV NT2

3 KET-lessen Deskundigheidsbevordering
100 passages uit de dagelijkse lespraktijk reflectievragen gericht op docentcompetenties 11.50 – uur Voor dia 3 t/m 15: 15 minuten. Als we de website zelf laten zien, kunnen we op de site een aantal knoppen demonstreren en zo een paar dia’s overslaan. De passages zijn ontleend aan de praktijk. Tussen 2009 en 2011 is onderzoek uitgevoerd naar de succesfactoren voor het onderwijs NT2 bij volwassenen.  Daarbij voerden de onderzoekers ongeveer 150 lesobservaties van 3 uur uit. Zij maakten uitgebreide observatieverslagen van wat er gebeurde in de lessen. Deze observatieverslagen bevatten vele praktijkvoorbeelden van docentvaardigheden waar docenten in het veld van kunnen leren. De Kwaliteitsgroep heeft uit alle verslagen een selectie gemaakt van passages die op verschillende wijzen laten zien hoe aspecten van docentcompetenties er in de praktijk uit zien. De passages zijn wel geanonimiseerd en soms samengesteld uit meerdere onderdelen van een les. KET 24 mei 2014 BV NT2

4 Hoe gebruik je de KET-lessen?
in teamverband zelfstandig in opleidingstrajecten/cursussen voor docenten NT2 Kies uit een bepaald aspect 1a In teamverband de lessen met elkaar bespreken. Door met elkaar van gedachten te wisselen over de passages en de reflectievragen, krijgt u meer inzicht hoe uw team over bepaalde aspecten denkt en hoe de docenten handelen. Teamleden leren van elkaar en van de eigen reflectie op de passages. 1b U kunt met collega’-zzp-ers intervisiegroepjes vormen en bijv 3 x per jaar bij elkaar komen. De werkwijze is als voor teams. 2. U kunt de KET-lessen zelfstandig doorlopen. U kunt natuurlijk alle aspecten en passages doorlopen of een selectie maken op basis van uw vragen en behoefte. 3. De KET-lessen kunnen ingezet worden in opleidingstrajecten/cursussen voor docenten NT2. Kies aspect: zie volgende dia. KET 24 mei 2014 BV NT2

5 kwaliteitsgroep.nl/ket-lessen-3.html KET 24 mei 2014 BV NT2
Links ziet u welke aspecten u kunt kiezen. kwaliteitsgroep.nl/ket-lessen-3.html KET 24 mei 2014 BV NT2

6 kwaliteitsgroep.nl/ket-lessen-3.html KET 24 mei 2014 BV NT2
Dit ziet u bijvoorbeeld als u Maatwerk en differentiatie hebt aangeklikt. U ziet drie casussen. kwaliteitsgroep.nl/ket-lessen-3.html KET 24 mei 2014 BV NT2

7 Hoe zien KET-lessen eruit? (1)
Elke KET-les bevat: een korte situatieschets van de les en groep; KET 24 mei 2014 BV NT2

8 Casusbeschrijving Maatwerk en differentiatie 2: Vier groepjes
De docent van een alfabetiseringsgroep geeft het eerste gedeelte van haar les aan de hele groep les. Daarna splitst ze de cursisten in kleine groepjes en geeft ze hen verschillende taken. In dit fragment wordt duidelijk hoe ze dit doet en welke taken ze bepaalde cursisten geeft. Het fragment start precies na het klassikale gedeelte van de les. De groep gaat werken met de leergang 7/43. De docent verdeelt de groep in vier subgroepjes. Situatieschets KET 24 mei 2014 BV NT2

9 Hoe zien KET-lessen eruit? (2)
Elke KET-les bevat: een korte situatieschets van de les en groep; één of meer passages van een les en/of een beschrijving van het verloop van de les; KET 24 mei 2014 BV NT2

10 Lesfragment D: “We gaan nu weer in groepen werken. Wie moet er nog een toets doen? Jullie mogen eerst nog oefenen. Daarna ga ik je helpen.” 3 cursisten steken hun vinger op. D: “Wie gaat er met hoofdstuk 7 werken? C1, jij in elk geval. Wie nog meer?” C2 steekt ook zijn vinger op. C3: “D, wat ga ik eigenlijk doen? Ik kan lezen of oefenen of anders doen?” D: “Goed dat je het zegt, C3. Ik heb een goede taak voor jou. Jij kan C4 even helpen. C4 moet nog een beetje leren hoe het boekje gaat en jij kan goed helpen.” C3: “Is prima, ga ik voor je doen.” De andere 4 cursisten gaan samen aan een aparte tafel zitten en werken aan het boekje van hoofdstuk 8. Iedereen installeert zich en de les gaat verder. […] KET 24 mei 2014 BV NT2

11 Hoe zien KET-lessen eruit? (3)
Elke KET-les bevat: een korte situatieschets van de les en groep; één of meer passages van een les en/of een beschrijving van het verloop van de les; vragen over de betreffende passage en uw eigen handelen op dit aspect. KET 24 mei 2014 BV NT2

12 Reflectievragen - Maatwerk en differentiatie
De docent toont dat hij zich bewust is van verschillen in capaciteit, niveau, leertempo en leerstijl van de cursisten. Deel A: Over dit fragment Deel B: Je eigen lespraktijk KET 24 mei 2014 BV NT2

13 (A) Over dit fragment Over dit fragment:
1.De docent zet in dit fragment cursisten die aan eenzelfde taak (een toets, een bepaald hoofdstuk) moeten werken bij elkaar, maar zet cursisten vervolgens op veel verschillende manieren aan het werk. Op welke plaatsen in het fragment zie je dat de docent zich bewust is van de verschillen tussen haar cursisten? En hoe speelt zij in op die verschillen? Geef een aantal voorbeelden. KET 24 mei 2014 BV NT2

14 2. De docent laat C1 na de toets zelf kiezen welk werk hij wil doen
2.De docent laat C1 na de toets zelf kiezen welk werk hij wil doen. Wat zou haar reden hiervoor kunnen zijn? 3.C3 is in dit fragment vooral ondersteunend voor C4, en doet geen eigen werk. Wat vind je hiervan? KET 24 mei 2014 BV NT2

15 (B) Je eigen lespraktijk
Geef je je eigen cursisten wel eens de rol om andere cursisten te helpen? Hoe bevalt je dat? Wat zijn voor- en nadelen? Neem een aantal cursisten uit je huidige groep in gedachten. Op welke manier bied je hun maatwerk? Is dit op het gebied van niveau, leertempo, of iets anders? KET 24 mei 2014 BV NT2

16 Intervisie ronde 1 Maak groepjes van maximaal 5. Maak de groepjes op basis van de regio waar je woont. Maak kort kennis. Geef om beurten een korte reactie op deze casus, in maximaal 1 zin. Geef alleen je mening, geef nog geen toelichting. Beantwoord daarna samen de reflectievragen van de casus. Intervisieronde 1: 30 minuten 12.05 – uur inclusief nabespreking, met de casus die in de ppt besproken is Uit ieder groepje kort de uitkomsten bespreken. KET 24 mei 2014 BV NT2

17 Intervisie ronde 2 Maak groepjes van maximaal 5. Maak de groepjes nu op basis van het taalniveau/doelgroep van de cursisten waaraan je lesgeeft (dus bijv. groep A2-B1) Maak kort kennis en kies een casus. Lees de casus door. Als start van het gesprek: maak de volgende zin af. Ik haal uit deze casus dat…. Beantwoord samen de reflectievragen. 12.35 – 13.05 Intervisieronde 2: 30 minuten (beslissen over casus, langere leespauze, geen nabespreking) Als er maar weinig mensen zijn: evt groepjes zo houden. Wij introduceren de casussen kort, groepjes vormen en leespauze. We laten de resultaten in de groepjes, bespreken de uitkomsten niet. Casussen: Feedback 1 Weekend (ook vragen bij grammatica) Woordenschat 5 Allerlei woorden Didactiek uitspraak 2 Tweeklanken LZ print en neemt mee. KET 24 mei 2014 BV NT2

18 Voorbeeld opbouw van een intervisiebijeenkomst
90 minuten Casus lezen Reflectievragen lezen - overdenken Delen-uitwisselen 13.05 – uur Dia KET 24 mei 2014 BV NT2

19 Delen: bespreken reflectievragen
Denken: (A) individueel / antwoorden noteren (B) voor- en nadelen & maatwerkideeën op post-its / op flap-over Delen: bespreken reflectievragen Uitwisselen: opvallend? verschillen? ideeën? KET 24 mei 2014 BV NT2

20 Afronden Informatie over bestaande intervisiegroepen. Zie klik op Werkgroepen, nummer 4 Zelfstandig ondernemen Contact met elkaar zoeken om intervisiegroepje te starten Invullen Voornemenskaart Ivm tijd: niemand hiervoor uitnodigen, wij vertellen wat je kunt doen. 13.10 – uur AV maakt voornemenskaart Op de Conferentie van de BV NT2 heb je de workshop Pret met intervisie van Lidy Zijlmans en Anja Valk gevolgd. Bedenk twee voornemens voor jezelf naar aanleiding van de gesprekken die je hebt gevoerd. Maak ze zo concreet en duidelijk mogelijk voor jezelf. Bijvoorbeeld: Ik ga volgende week bij de spreekopdrachten in mijn ochtendgroep meer aandacht besteden aan x en schrijf ze op. Onderstaande vragen zijn bedoeld om je voornemens richting te geven. Welk inzicht uit de intervisie kun je toepassen in de lessen die je geeft? Hoe kan intervisie een onderdeel van je werk worden? Wat heb je daarvoor nodig, wat kun je daarvoor doen? KET 24 mei 2014 BV NT2

21 Contact Lidy Zijlmans via Anja Valk via De KET-lessen zijn te vinden op (klik op KET- lessen) KET 24 mei 2014 BV NT2


Download ppt "pret met intervisie: ket-lessen Conferentie BV NT2 24 mei 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google