De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TAALKUNDE GRAMMATICA A college 3 Programma  Herhaling hoofdstuk 2 Luif: Persoonsvorm en onderwerp  Activiteit eigen kennis  Hfst. 3.1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "TAALKUNDE GRAMMATICA A college 3 Programma  Herhaling hoofdstuk 2 Luif: Persoonsvorm en onderwerp  Activiteit eigen kennis  Hfst. 3.1."— Transcript van de presentatie:

1 TAALKUNDE GRAMMATICA A college 3 oprea@hr.nl

2 Programma  Herhaling hoofdstuk 2 Luif: Persoonsvorm en onderwerp  Activiteit eigen kennis  Hfst. 3.1 t/m 3.4 Luif: Het gezegde en zijn complementen  Opwarmertje  3.2 Lijdend voorwerp + opdrachten  3.3 Indirect voorwerp + opdrachten  3.4 Voorzetselvoorwerp + opdrachten  Introductie hfst. 3.5: Het werkwoordelijk gezegde

3 Persoonsvorm en onderwerp in de methodes  Per groepje:  Schrijf op welke methode jullie hebben bekeken, welke uitgeverij, het jaar van uitgave en voor welk niveau en leerjaar.  Bekijk hoe grammatica wordt geïntroduceerd en beschrijf dit kort. Wat vind je goed en wat kan beter?  Bekijk hoe in de methode wordt uitgelegd wat de persoonsvorm en het onderwerp in de zin zijn. Welke overeenkomsten en verschillen met Luif merk je op?

4 Het gezegde en zijn complementen  https://www.youtube.com/watch?v=vx1ULNuN2E4 &feature=related https://www.youtube.com/watch?v=vx1ULNuN2E4 &feature=related  Maak n.a.v. dit filmpje vier zinnen met een persoonsvorm, onderwerp en een of meer complementen.

5 3.2 Het lijdend voorwerp  Transitief werkwoord  Intransitief werkwoord  Pseudo-transitief werkwoord  Vaststellen met de nominaliseringsproef  Opdracht 3.2.2 en 3.2.3

6 3.3 Het indirect voorwerp  doorgaans een of meer personen die een belangrijke rol vervullen naast het onderwerp  meewerkend voorwerp: verwijst naar ‘iemand’ die actief betrokken is bij de handeling van het onderwerp bij werkwoorden die een overdrachtelijke handeling of een taalhandeling uitdrukken  andere indirecte voorwerpen betrokken voorwerp: verwijst naar iemand die niet actief deelneemt ondervindend voorwerp: verwijst naar iemand die duidelijk iets vindt andere indirecte voorwerpen, genoemd in Luif, onderscheiden we niet!  Opdracht 3.3.1, 3.3.2, 3.3.4 em 3.3.6

7 3.4 Het voorzetselvoorwerp  begint met een voorzetsel dat een vaste combinatie vormt met het gebruikte werkwoord  Opgave 3.4.2, 3.4.3 en 3.4.4

8 Eigen zinnen  Wissel jouw zinnen met die van je buurvrouw/buurman  Onderscheid in deze zinnen:  persoonsvorm  onderwerp  complementen: lijd.vw., ind.vw. en vz.vw.

9 3.5 Het werkwoordelijk gezegde  Enkelvoudige zinnen: alle werkwoorden van de zin vormen het gezegde.  In elke zin tenminste één zelfstandig werkwoord.  Let op beknopte bijzinnen! Het signaalwoord is: te

10 Hulpwerkwoorden  Hulpwerkwoorden van (de voltooide) tijd: hebben en zijn  ‘s Morgens heb ik gefietst.  ‘s Middags ben ik opgehaald  Hulpwerkwoorden van de lijdende of passieve vorm: worden en zijn  Let op: een passieve door-bepaling kan worden weggelaten!  De hond wordt door de man gewassen.  De hond is door de man gewassen.  De hond is gewassen. (Ik weet niet door wie.)

11 Hulpwerkwoorden  Hulpwerkwoorden van modaliteit: zullen, kunnen, mogen, moeten, willen  Deze werkwoorden gaan altijd samen met een te-loze infinitief.  Deze werkwoorden geven een oordeel van de spreker weer.  Deze woordwoorden kunnen ook zelfstandig voorkomen.  Jij zult wel bang geweest zijn.  Hij kan daar gelopen hebben.  Dat mag nooit meer voorkomen.  Die man moet dat gedaan hebben.  Hij wil dat gezegd hebben.

12 Overige hulpwerkwoorden  Andere werkwoorden die voorkomen met een te- loze infinitief: blijven, gaan, komen, zijn, laten, doen  Ze blijft slapen.  We gaan verstoppertje doen.  Ze komen kijken.  Zij is winkelen met haar zus.  Ik laat nog wat van me horen.  Het doet me denken aan Frankrijk.

13 Huiswerk  Bestudeer hoofdstuk 3.5 en 3.6 (helemaal)  noteer je vragen met daarbij de paginanummers  Maak de bijbehorende opdrachten  Maak een opdracht om met leerlingen het werkwoordelijk gezegde te oefenen.


Download ppt "TAALKUNDE GRAMMATICA A college 3 Programma  Herhaling hoofdstuk 2 Luif: Persoonsvorm en onderwerp  Activiteit eigen kennis  Hfst. 3.1."

Verwante presentaties


Ads door Google