De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INLEIDING TAALWETENSCHAP college 5, week 6

Verwante presentaties


Presentatie over: "INLEIDING TAALWETENSCHAP college 5, week 6"— Transcript van de presentatie:

1 INLEIDING TAALWETENSCHAP college 5, week 6 oprea@hr.nl

2 Bespreking huiswerk  Vragen over hoofdstuk 5 (probeer je vragen zo specifiek mogelijk te formuleren)  bespreken huiswerk  hfst. 5: opdracht 1 t/m 4

3 Presentatie  Irritaties: voorbeelden van typen gesprekken  Renee, Jeanne, Kelsey en Willemijn

4 Hoofdstuk 6: Constituenten en woordsoorten

5 Constituenten  Samenhangende delen in een zin: constituenten  Het meisje met de vlechten kreeg van die dame een ijsje.  Van die dame kreeg het meisje met de vlechten een ijsje.  Een ijsje kreeg het meisje met de vlechten van die dame.  Vier constituenten:  het meisje met de vlechten  kreeg  van die dame  een ijsje

6 Constituenten en hun betekenis  Referentiële betekenis: verwijst naar iets of iemand: nominale constituent (NC)  [De man] beloont [zijn hond].  Procesbetekenis: verwijst naar wat er gebeurt: verbale constituent (VC)  De man [beloont] zijn hond.

7 Constituenten en hun betekenis  Attributieve betekenis: verwijst naar een eigenschap  naar eigenschap bij nominaal element: adjectivische constituent (AdjC) [De man [met de pet]] beloonde zijn hond.  naar eigenschap bij overige elementen: adverbiale constituent (AdvC) De man beloonde [enthousiast] zijn hond.  Hoofd en modificeerders  Hoofd: betekenis gevend: kan niet worden weggelaten  Modificeerders: eventuele toevoegingen

8 Constituentenstructuur zin NC VC AdjC H AdjC(VzC) H AdvC H AdjC H AdvC H H H Het lieve meisje met blond haar skiet on-Nederlands goed.

9 Inhoudswoorden  Nomen: zelfstandig naamwoord  De aardige jongen reageerde vriendelijk.  Verbum: werkwoord  De aardige jongen reageerde vriendelijk.  Adjectivum: bijvoeglijk naamwoord  De aardige jongen reageerde vriendelijk.  Adverbium: bijwoord  De aardige jongen reageerde vriendelijk  Pro-nomen: voornaamwoorden die in de plaats kunnen komen van een nomen  Hij reageerde vriendelijk.

10 Functiewoorden  Functiewoorden hebben een structurerende functie.  Adpositie: verbinding tussen NC en ander zinsdeel  prepositie: voorafgaand aan NC Marieke liep met haar moeder mee.  postpositie: volgend op NC Marieke liep met haar moeder mee.  Conjunctie: verbinding tussen bijzin en hoofdzin  Ik geloof dat je gelijk hebt.  Partikel: geven een nadere specificatie  Ik denk dat ook, maar toch twijfel ik nog.

11 Huiswerk  hfst. 6: opdracht 1 t/m 8  Bestuderen hfst. 10: Zinsbetekenis


Download ppt "INLEIDING TAALWETENSCHAP college 5, week 6"

Verwante presentaties


Ads door Google