De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Prosodie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Prosodie."— Transcript van de presentatie:

1 Prosodie

2 Toonhoogte en duren Toonhoogte Duren Woordklemtoon Zinsaccenten
Ritme van woord en zin

3 Zinsaccenten, de rol van perceptie
Je neemt geen discontinuiteiten waar (wanneer er geen toon is); veel variatie is perceptief niet van belang; zonder kennis van gesprokene vaak moeilijk de accenten aan te wijzen; overall declinatie

4 Close-copy stylization
Log-schaal Geen verschil tussen benadering en orgineel te horen - Rechte lijn benadering, met minimaal aantal lijnstukken - Niet hoorbaar

5 De rol van declinatielijnen
Geleidelijk drukverlies in longen, algemene toonhoogtedaling Vereenvoudigd beschrijving

6 variabelen Aantal niveaus (# declinatielijnen)
Aantal relevante toonhoogtebewegingen Nederlands niveaus Brits-Engels niveaus Duits niveaus Andere modellen, andere getallen Early fall, late rise hebben andere functies dan bv early rise en late fall

7 Intonatiegrammatica Prefix – root – suffix (voor een frase)
Prefix, optioneel, recursief Root, verplicht, niet-recursief Suffix, optioneel, niet-recursief

8 Belangrijke patronen Punthoed Platte hoed Vraagstijging
Dwz waar komt een stijging, waar een daling

9 Regels (Odijk) Benadruk alleen inhoudswoorden, niet de functiewoorden
Wel: zelfstandige naamwoorden, werkwoorden, bijwoorden, bijvoeglijke naamwoorden Niet: lidwoorden, voorzetsels, voegwoorden, hulwerkwoorden mbv Part-Of-Speech tagging 80% succesvol

10 maar Hij ZAG iemand Hij ZAG iedereen (Hij zag IEDEREEN)
Modificeer “functiewoorden” Zelfstandig werkwoord alleen accent als geen ander woord accent krijgt

11 Nog moeilijker: partikels krijgen accent
Hij belde haar OP Hij zat op een STOEL Hij heeft er tegen OP gezien Dit vereist een complexe linguistische analyse

12 Duren & ritme Vgl The QUEEN, said the Knight, is a MONSTER

13

14 Oude discussie Stress-timed - ~ gelijke duren tussen beklemtoonde syllaben (germaanse talen) Syllable-timed - ~ gelijke duur van syllaben (romaanse talen)

15 Woordintern: duren en woordlengte
Duurreductie van beklemtoonde klinker

16 Complexe relaties, conteksten
Duurreducties in onbeklemtoonde syllaben, meest in klinkers (spreeksnelheid) Duurverschillen geven woordgrens aan no notion versus known ocean

17 Pauzes Benadrukken frasescheiding en prosodische grenzen
Finale verlenging voor pauze Zijn vaak optioneel

18 Prosodische frasering
Syntactische structuur -> Metrische structuur -> Fraserings regels Intonatie frasen met zware en lichte grenzen


Download ppt "Prosodie."

Verwante presentaties


Ads door Google